Головна

Обов'язки Керівник структурного підрозділу

  1.  III. Загальні обов'язки працівників залізничного транспорту
  2.  VIII. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
  3.  Адвокатська діяльність. Права, обов'язки адвоката.
  4.  Базові конструкції структурного програмування
  5.  Квиток № 45. Професійні обов'язки юристів: загальна характеристика.
  6.  Шлюбно-сімейні відносини. Взаємні права і обов'язки подружжя, батьків і дітей. Відповідальність з питань сімейного права. Спадкове право.
  7.  У ПІДРОЗДІЛИ І ЧАСТИНИ МЕДИЧНОЇ СЛУЖБИ

2.10.4. Керівник структурного підрозділу

2.10.4.1. забезпечує:

-Ісправное І безпечний стан будівель, споруд, обладнання, пристроїв, інструментів, вентиляційних пристроїв, цехових транспортних засобів.

-оснащення Робочих місць огороджувальними захисними пристроями, системами і пристроями блокування, сигналізацією та іншими засобами колективного захисту; припиняє роботу засобів виробництва, які не відповідають вимогам охорони праці;

Тих, що працюють засобами індивідуального захисту;

Видача працівникам лікувально - профілактичного харчування, молока, мила відповідно до діючих норм;

-Робочі Місця інструкціями, пам'ятками, плакатами, знаками безпеки і т. П .;

Оптимальний режим праці та відпочинку працівників у підрозділі, медогляд працівників;

-використання Досягнень науки і техніки з метою підвищення безпеки праці;

-Попередження Нещасних випадків, професійних захворювань, пожеж, вибухів;

-Наявність Нормативно - технічної та іншої документації з питань охорони праці, пожежної безпеки та котлонагляду;

-Розробку Перспективних і поточних планів роботи підрозділу з охорони праці та пожежної безпеки.

2.10.4.2. організовує:

-Аттестацію Робочих місць за умовами праці, відповідно до чинного стандарту СТП 228.21.01-2000. «Система управління якістю. Атестація робочих місць";

-оснащення Підрозділи засобами пожежогасіння та сигналізації;

-Виконання Планів заходів з охорони праці та пожежної безпеки, наказів, розпоряджень служб державного нагляду, відомчого і регіонального контролю;

-Оформлення На ділянках в підрозділі куточків «Охорона праці і пожежна безпека»;

-Розробку, Облік і своєчасний перегляд інструкцій з охорони праці та пожежної безпеки і забезпечує ними працівників відповідно до нормативних вимог.

-Своєчасне Проведення інструктажів та перевірку знань з питань охорони праці та пожежної безпеки. Результати перевірки знань оформляє в журналах реєстрації інструктажів;

-Оформлення Письмових дозволів (наряд-допуск) і організовує безпечне виконання робіт підвищеної небезпеки та тимчасових вогневих робіт.

2.10.4.3. Бере участь в розслідуванні аварій, пожеж, нещасних випадків, професійних захворювань і отруєнь, які відбулися в підрозділі, і забезпечує виконання заходів щодо їх попередження.

2.10.4.4. Розробляє та подає пропозиції щодо підвищення рівня умов, охорони праці та пожежної безпеки в розділ "Охорона праці" колективного договору, щодо усунення причин нещасних випадків і профзахворювань, удосконалення системи управління охороною праці.

2.10.4.5. Дає письмовий дозвіл (розпорядження по підрозділу) на допуск до самостійної роботи працівників після проходження інструктажу на робочому місці.

2.10.4.6. Організовує роботу адміністративно - громадського контролю з питань охорони праці та пожежної безпеки.

2.10.4.7. Стимулює працівників за виконання робіт з охорони праці та пожежної безпеки, запобігання аварій, нещасних випадків і профзахворювань.

2.10.4.8. Не рідше двох разів на місяць в єдиний день охорони праці і пожежної безпеки на підприємстві очолює комісію з перевірки стану охорони праці і пожежної безпеки. За результатами перевірки видає розпорядження по підрозділу, в якому намічає заходи щодо усунення недоліків в зазначений термін, і відповідальних осіб за їх виконання.

2.10.4.9. Один раз на місяць проводить робочі збори з робітниками підрозділи і нараду з керівниками, фахівцями та уповноваженими представниками з питань охорони праці, на яких розглядає стан охорони праці та пожежної безпеки, приймаються заходи щодо вдосконалення профілактичної роботи з охорони праці і пожежної безпеки, дає оцінку роботи керівників і фахівців. Рішення зборів (наради) і оцінку роботи оформляє протоколом, і в щоденнику обліку роботи з охорони праці і пожежної безпеки.

2.10.4.10. Щомісяця проводить аналіз стану виробничого травматизму, загальних і професійних захворювань, умов праці та стану пожежної безпеки.

2.10.4.11. Щомісяця надає в управління охорони праці та пожежної безпеки довідку про стан охорони праці та пожежної безпеки, виконання комплексних заходів щодо поліпшення умов праці, заходів розділу «Охорона праці» колективного договору, розпоряджень органів Держнагляду і відомчого контролю.

Питання 26 Відповідальність за порушення положень з охорони праці
 Тема 3. Основи виробничої санітарії та гігієни праці |  Вопрос.1. Основні законодавчі акти. |  Вопрос.2 На яких принципах базується Державна політика в області ВІД. |  Питання 5. Назвіть основні терміни та визначення ВІД |  Питання 6. Режим праці і відпочинку. |  Питання 7. понаднормова робота. |  Питання 8. Основні і додаткові відпустки |  Питання 10. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань. |  Питання 11. Які захворювання вважають професійні |  Питання 14 Відшкодування моральної шкоди |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати