Головна

Питання 18 (триступеневий) контроль за охороною праці на виробництві

  1.  B. невиробничий
  2.  C. Питання 41. Показники стану, руху і використання основних фондів
  3.  I. ЗНАЧЕННЯ І ЗАВДАННЯ АНАЛІЗУ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. АНАЛІЗ ВИПУСКУ промислової продукції.
  4.  I. ДО ІСТОРІЇ ПИТАННЯ
  5.  I. Виробничі умови праці
  6.  I. Розбір основних питань теми.
  7.  I. Лютнева революція і національне питання

Адміністративно-громадський (триступеневий) контроль за охороною праці на виробництві здійснюється за такою схемою:

1-й ступінь. Протягом каждогй робочої зміни або робочого дня контролюється хоча б раз кожне робоче місце. Контроль здійснює майстер, бригадир, начальник зміни, черговий інженер і громадський інспектор з охорони праці, обраний зборами трудового колективу цеху, дільниці і т. П .. Усі виявлені порушення усуваються, а ті, що неможливо виправити силами контролюючих, записуються в журнал 1 го ступеня контролю і доповідаються вищому керівництву.

 2-й ступінь. Контроль кожного структурного підрозділу здійснюється не рідше одного разу на тиждень начальником цього підрозділу (цеху, відділу, ділянки) і громадським інспектором трудового колективу або профспілки підприємства чи структурного підрозділу. Недоліки або порушення вимог охорони праці, виявлені при 1-го ступеня контролю і 2-го ступеня контролю, ліквідуються, а при неможливості записуються в журнал 2-го ступеня контролю і доповідаються вищому керівництву підприємства.

3-й ступінь. Не рідше одного разу на місяць в обсязі кожного робочого місця всього підприємства контроль здійснюється керівництвом підприємства (власником, головним інженером, заступником головного інженера з охорони праці) і відділом охорони праці підприємства. До контролю залучаються громадські інспектори (контролери) з охорони праці підприємства або структурних підрозділів (уповноважені трудових колективів підприємства або профспілки). Контролюючі знайомляться з записами журналів 1-й і 2-й ступенів контролю за станом охорони праці, приймають рішення щодо усунення недоліків і порушень, а виявлені порушення, які неможливо оперативно усунути, заносять до журналу 3-й ступеня контролю. Виявлені порушення обговорюються на технічних радах підприємства, розробляються заходи щодо їх усунення, які передбачають оперативні дії або включаються в поточні або довгострокові плани розвитку і реконструкції підприємства або записуються в колективному договорі.

Підприємство може ввести також інший вид контролю.

Ефективність контролю залежить від відповідного метрологічного забезпечення, яке включає методи і засоби (прилади) вимірювання параметрів шкідливих і небезпечних факторів виробництва, визначення безпеки промислового обладнання та технологічних процесів.
 Тема 3. Основи виробничої санітарії та гігієни праці |  Вопрос.1. Основні законодавчі акти. |  Вопрос.2 На яких принципах базується Державна політика в області ВІД. |  Питання 5. Назвіть основні терміни та визначення ВІД |  Питання 6. Режим праці і відпочинку. |  Питання 7. понаднормова робота. |  Питання 8. Основні і додаткові відпустки |  Питання 10. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань. |  Питання 11. Які захворювання вважають професійні |  Питання 14 Відшкодування моральної шкоди |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати