Головна

Врпрос 17 Громадський контроль.

  1.  II. ПОЛІТИКА: ПОНЯТТЯ І ГРОМАДСЬКИЙ СЕНС
  2.  Валютні операції. Валютне регулювання. Валютний контроль.
  3.  Види податків, їх розподіл і громадський дефіцит
  4.  Внутрішній контроль.
  5.  Питання 3. Громадський вибір при демократії
  6.  Врпрос 16. Охорона праці неповнолітніх

Громадський контроль (рис. 3) - дотримання законодавства з охорони праці здійснюють:

-трудові колективи через обраних ними уповноважених;

-професійні союзи - в особі своїх виборних органів і представників.

Мал. 3 Схема громадського контролю.

Уповноважені з питань охорони праці обираються простою більшістю голосів на загальних зборах (конференції) колективу підприємства або цеху, дільниці, бригади, ланки, і т. П відкритим голосуванням з числа досвідчених та ініціативних працівників на строк дії повноважень органу самоврядування трудового колективу. Оскільки уповноваженим не може бути працівник, який відповідно до посадових обов'язків відповідає за організацію безпечних та нешкідливих умов праці, тобто майстер, начальник виробничої дільниці, цеху, інші посадові особи, то, як правило, це повинні бути рядові висококваліфіковані і активні працівники різних виробничих підрозділів, в тому числі ланки і бригадири.

Чисельність уповноважених визначається рішенням загальних зборів (конференції) трудового колективу в залежності від конкретних умов виробництва та необхідності забезпечення безперервного громадського контролю за станом безпеки та умов праці в кожному виробничому підрозділі.

Уповноважені виконують свій обов'язок, як правило, під час роботи безпосередньо в своєму виробничому підрозділі. У разі залучення до атестації стану безпеки і умов праці посадовими особами підприємства або вищими контролюючими органами і профспілками, уповноважений звільняється від основної роботи на передбачений колективним договором строк із збереженням середнього заробітку.

Представники профспілок, вибрані на загальних зборах профспілок підприємства, мають право перевіряти стан охорони праці свого підприємства, пред'являти власнику подання про виявлені порушення і вносять пропозиції щодо поліпшення умов праці, щодо пожежної безпеки, соціального стану та ін. Уповноважені мають право вимагати від власника виконання прийнятих програм, планів, заходів з охорони праці та пояснення з цих питань.

Регіональний контроль (рис. 4) здійснюють посадові особи місцевих держадміністрації і Рад народних депутатів в межах відповідної території: забезпечують проведення державної політики у галузі охорони праці; формують за участю профспілок програми заходів з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, які мають міжгалузеві значення; здійснюють контроль за дотриманням нормативних актів з охорони праці.

Мал. 4-схема регіонального контролю.

Відомчий контроль (рис. 5) здійснюють вищі органи керівництва (міністерства, комітети, об'єднання підприємств та ін.) Через відповідні служби, які контролюють виробничу діяльність підприємств. Відомчий контроль діє також в межах самого підприємства у вигляді адміністративно-громадського контролю, який може бути рекомендований, але не обов'язковий до впровадження.

Мал. 5 Схема відомчого контролю.

 
 Тема 3. Основи виробничої санітарії та гігієни праці |  Вопрос.1. Основні законодавчі акти. |  Вопрос.2 На яких принципах базується Державна політика в області ВІД. |  Питання 5. Назвіть основні терміни та визначення ВІД |  Питання 6. Режим праці і відпочинку. |  Питання 7. понаднормова робота. |  Питання 8. Основні і додаткові відпустки |  Питання 10. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань. |  Питання 11. Які захворювання вважають професійні |  Питання 14 Відшкодування моральної шкоди |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати