Головна

Питання 11. Які захворювання вважають професійні

  1.  Becoming Raw. Сироїдіння - користь, виліковує захворювання. Конспект # 1
  2.  C. Питання 41. Показники стану, руху і використання основних фондів
  3.  I. ДО ІСТОРІЇ ПИТАННЯ
  4.  I. Розбір основних питань теми.
  5.  I. Лютнева революція і національне питання
  6.  II. Жовтнева революція і національне питання
  7.  III. Приблизний перелік контрольних питань для самостійної роботи

Професійними захворюваннями вважаються захворювання, які виникли виключно в результаті здійснення професійної діяльності з використанням шкідливих речовин або при певних видах робіт.

Захворювання, щодо яких доведено, що вони стали результатом виключного виконання професійної діяльності, вважаються також професійними захворюваннями.

Професійне захворювання вважається виявленим з того моменту, коли працівник, який захворів, змушений був вперше пройти курс лікування або втратив здатність працювати.

Нещасним випадком на роботі або професійним захворюванням вважаються такі, які відбулося з вини власника внаслідок незабезпечення їм здорових і безпечних умов роботи (недотримання вимог охорони праці, техніки безпеки і промислової санітарії).

Право на забезпечення по соціальному страхуванню від нещасних випадків настає з того дня, коли працівник почав або повинен був почати працювати відповідно до трудового договору (угоди, контракту), але лише з того моменту, коли він відправився на роботу.

Колективним договором (угодою, трудовим договором) може визначатися розмір одноразової допомоги потерпілому (членам сім'ї та утриманцями померлого) за умови, якщо сума цієї допомоги, которае перевищує розмір, встановлений чинним законодавством, сплачується безпосередньо за рахунок власника.

Питання 12 Право працівника на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови

2.5.1. Лікувально-профілактичне харчування

Надається лише тим працівникам, які зайняті на роботах з особливо шкідливими умовами праці з метою зміцнення їх здоров'я і попередження професійних захворювань відповідно до "Переліку виробництв, професій і посад, робота в яких дає право на безплатне отримання лікувально-профілактичного харчування в зв'язку з особливо шкідливими умовами праці ".

Харчування надається працівникам у ті дні, коли вони фактично виконували роботи на виробництвах, за професіями і на посадах, передбачених Переліком.

2.5.2. Видача працівникам спецодягу, інших засобів індивідуального захисту, мийних та знешкоджувальних засобів.

До засобів індивідуального захисту відносяться: костюми ізолювальні, засоби захисту органів дихання, шолом спеціальний захисний, засоби захисту ніг, рук, голови, обличчя, очей, органів слуху, засоби захисту від падіння з висоти та інші запобіжні засоби, засоби дерматологічні захисні, засоби захисту комплексні.

Видача спецодягу та інших засобів індивідуального захисту здійснюється відповідно до "Типових галузевих норм безплатної видачі робітникам і службовцям спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту".

Спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, передбачені цими нормами, є для власника підприємства і організації обов'язковим мінімумом для безоплатної його видачі працівникам.

Питання 13. Відшкодування власником шкоди працівникам у разі ушкодження їх здоров'я.

Власник зобов'язаний відшкодувати працівникові шкоду, заподіяну йому каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням трудових обов'язків. У повному розмірі втраченого заробітку відповідно до законодавства, а також сплатити потерпілому (членам сім'ї та утриманцям померлого) одноразову допомогу. При цьому пенсії та інші доходи, одержувані працівником, не враховуються.

Розмір одноразової допомоги встановлюється колективним договором (угодою, трудовим договором). Якщо відповідно до медичного висновку у потерпілого встановлено стійку втрату працездатності, ця допомога повинна бути не менше суми, визначеної з розрахунку середньомісячного заробітку потерпілого за кожний відсоток втрати ним професійної працездатності.

У разі смерті потерпілого розмір одноразової допомоги повинен бути не менше п'ятирічного заробітку працівника на його сім'ю, крім того не менш річного заробітку на кожного утриманця померлого, а також на його дитину, яка народилася після його смерті.

Якщо нещасний випадок стався внаслідок невиконання потерпілим вимог нормативних актів з охорони праці, розмір одноразової допомоги може бути зменшений в порядку, який визначається трудовим колективом за поданням власника та профспілкового комітету підприємства, але не більше ніж на п'ятдесят відсотків. Факт наявності вини потерпілого встановлюється комісією з розслідування нещасного випадку.

Власник відшкодовує потерпілому витрати на лікування (в тому числі санаторно-курортне), протезування, придбання транспортних засобів, по догляду за ним та інші види медичної і соціальної допомоги відповідно до медичного висновку, який видається у встановленому порядку; надає інвалідам праці, включаючи не працюючих на підприємстві, допомогу у вирішенні соціально-побутових питань за їх рахунок, а при можливості - за рахунок підприємства.

За працівниками, які втратили працездатність у зв'язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням, зберігається місце роботи (посада) і середня заробітна плата на весь період відновлення працездатності або визнання їх у встановленому порядку інвалідами. У разі неможливості виконання потерпілим попередньої роботи, власник зобов'язаний забезпечити відповідно до медичних рекомендацій його перепідготовку і працевлаштування, встановити пільгові умови та режим роботи.

Час перебування на інвалідності у зв'язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням зараховується до стажу роботи для призначення пенсії за віком, а також до стажу роботи із шкідливими умовами, які дають право на призначення пенсії на пільгових умовах і в пільгових розмірах.

 
 Тема 3. Основи виробничої санітарії та гігієни праці |  Вопрос.1. Основні законодавчі акти. |  Вопрос.2 На яких принципах базується Державна політика в області ВІД. |  Питання 5. Назвіть основні терміни та визначення ВІД |  Питання 6. Режим праці і відпочинку. |  Питання 7. понаднормова робота. |  Питання 8. Основні і додаткові відпустки |  Врпрос 16. Охорона праці неповнолітніх |  Врпрос 17 Громадський контроль. |  Питання 18 (триступеневий) контроль за охороною праці на виробництві |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати