Головна

Динаміка, структура та особливості руху ПІІ.

  1.  B) соціально-стратификационная структура
  2.  C. Питання 41. Показники стану, руху і використання основних фондів
  3.  F84.4 Гіперактивне розлад, який поєднується з розумовою відсталістю та стереотипними рухами
  4.  I. Структура сталей.
  5.  I. До-предметна структура імені
  6.  I. ДО-ПРЕДМЕТНА СТРУКТУРА ІМЕНІ 1 сторінка
  7.  I. ДО-ПРЕДМЕТНА СТРУКТУРА ІМЕНІ 2 сторінка

Динаміка ПІІ:

- Зростання ПІІ до 2001 р був практично безперервним і в 2000 р досяг свого піку - 1,39 трлн дол.

- Але протягом 2001 року обсяги ПІІ скоротилися більш ніж на 40%

- Таке скорочення було першим за попереднє 10 років і найбільшою за останні 35 років

- Чинники, що зумовили падіння світового обсягу ПІІ:

o низькі темпи економічного зростання в більшості регіонів світу

o падіння ринкової вартості компаній на фондових ринках світу

o зниження прибутковості корпорацій

o уповільнення структурної реорганізації корпорацій в деяких галузях

o завершення програм приватизації в багатьох країнах

- Зростання ПІІ відновився в 2004 р

- До 2005 р ПІІ зросли на 29% або на 897 млрд дол. і склали 9,9 трлн дол., що було багато в чому обумовлено зростанням припливом ПІІ в РС (до 274 млрд дол.) і що позитивно позначилося на загальній динаміці розвитку світової економіки

Географічна структура ПІІ:

- ПІІ концентруються в країнах, найбільш широко беруть участь в глобалізації, відображаючи зростання їх конкурентоспроможності

- Найбільші країни-реципієнти: США, Великобританія, Китай

- Найбільші країни-донори: США, Великобританія, Люксембург

- розвинуті країнизалишаються великим чистими експортерами ПІІ - відтік ПІІ перевищує приплив

- 6% світових ПІІ йде з одних країн, що розвиваються в інші

- Потоки ПІІ між РС ростуть швидше в порівнянні з потоками між розвиненими і країнами, що розвиваються

- Частка РС в отриманні та експорті ПІІ істотно зростає

- Азія і Океанія стає найважливішим джерелом ПІІ

- В Латинській Америці найбільші одержувачі ПІІ - Бразилія, Мексика, Чилі і Аргентина - 2/3 потоку ПІІ в регіон, в основному в обробні галузі (складальні виробництва)

- Частка Африки в світових потоках ПІІ стабільно низька - 3%, в основному в розробку природних ресурсів

- країни з перехідною економікою (ЦСЄ і СНД) єдиними уникли трирічного спаду 2001-2003 рр. світових потоків ПІІ і зберегли темпи зростання їх припливу

Галузева структура ПІІ:

- З 1970 р частка ПІІ в сировинний сектор знизилася з 9 до 6%, в обробну промисловість - з 42 до 34%

- Відбувається переорієнтація ПІІ на сектор послуг: 60-70% всіх ПІІ

- Причини переорієнтації ПІІ на сектор послуг:

o роль послуг в світовій економіці постійно зростає

o більшість послуг не можуть бути предметом зовнішньої торгівлі, вони повинні проводитися в місці їх споживання і в момент, коли вони споживаються

o країни здійснили лібералізацію своїх режимів, що регулюють ПІІ в сектор послуг

 
 Для студентів заочної форми навчання та іноземних студентів |  Структура міжнародної економіки (географічна, секторальна, галузева, соціально-економічна). |  Міжнародний поділ праці (МРТ) та факторів виробництва. Міжнародна спеціалізація і кооперування виробництва. |  Сучасні тенденції розвитку міжнародної економіки (інтернаціоналізація, інтеграція, транснаціоналізація, глобалізація, лібералізація, інформатизація, соціалізація та ін.). |  Теорії міжнародної торгівлі (меркантилізм, теорії А. Сміта, Д. Рікардо, Хекшера-Оліна, парадокс Леонтьєва та ін.). |  Форми і методи регулювання міжнародної торгівлі. |  Тема 5. МІЖНАРОДНА МІГРАЦІЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ |  Напрями та економічні наслідки міжнародної трудової міграції. Сучасні центри тяжіння робочої сили. |  Міграційна політика. Форми і методи державного і міжнародного регулювання зовнішньої трудової міграції. |  Тема 6. МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати