На головну

Широкосмугові імпульсні підсилювачі

  1.  диференціальні підсилювачі
  2.  імпульсні діоди
  3.  Імпульсні регулятори понижуючого типу
  4.  Імпульсні регулятори постійної напруги
  5.  Лінійні і імпульсні джерела вторинного електроживлення.
  6.  Підсилювачі на ПТ з одним джерелом живлення. Розрахунок елементів схем для забезпечення заданого режиму роботи підсилювачів на МДП-транзисторах і ПТ з керуючим р-n-переходом.
  7.  Підсилювачі на тунельних діодах

У трактах проміжної частоти радіоприймачів, побудованих за принципом зосередженої вибірковості та посилення, широко застосовуються резонансні одноконтурні ППЧ. За рахунок застосування складної виборчої системи забезпечується необхідна вибірковість і форма частотної характеристики. Основне ж посилення сигналу здійснюється широкосмуговими або апериодическими (резистивної-ємнісними) каскадами. До таких широкосмуговим каскадів відноситься одноконтурний підсилювач проміжної частоти.

Принципова схема каскаду одноконтурного ППЧ відрізняється від схеми каскаду одноконтурного УРЧ тільки заміною конденсатора змінної ємності конденсатором постійної ємності (ріс.17.6). Інші елементи схеми і їх призначення такі ж, як і в схемі УРЧ.

UВХ UВИХІД

CЭ RЭ RФ CФ

Ріс.17.6. одноконтурний ППЧ

Контур ППЧ налаштовується на проміжну частоту. Смуга пропускання DfП і коефіцієнт посилення резонансного ППЧ визначаються за формулами:

DfП = fПЧ / QЭ; ,

де р1 і р2 - Коефіцієнти включення контуру,

S - крутизна,

СЭ = С1 + ЗМ+ ЗВХ + ЗВИХІД - Еквівалентна ємність контуру,

СМ - Ємність монтажу,

С1 - Міжвиткова ємність котушки,

СВИХІД - Вихідна ємність підсилювального приладу,

СВХ - Вхідна ємність наступного каскаду.

Отриманий коефіцієнт посилення До0 не може перевищувати коефіцієнт стійкого посилення ДоУСТ (Див. Лекцію №16).

У професійних і радіомовних радіоприймачах можуть застосовуватися ППЧ з двоконтурним смуговим фільтром. На малюнку 17.7 представлена ??принципова схема каскаду ППЧ з двоконтурним смуговим фільтром. Якщо порівняти її зі схемою каскаду УРЧ з двоконтурним фільтром, то видно, що призначення елементів однаково. Відмінністю є те, що в УРЧ контури налаштовувалися на fС, А в ППЧ - на постійну fПЧ.

Завдяки подвоєному кількості контурів поліпшуються виборчі властивості підсилювача. На малюнку 17.7 показана індуктивний зв'язок між контурами.

Крім індуктивного зв'язку застосовуються внешнеемкостная, внутріемкостная і комбінована (індуктивно-ємнісний) зв'язку. Вибір того чи іншого виду зв'язку між контурами проводиться в основному з конструктивних міркувань. Найбільше застосування знаходять индуктивная і внешнеемкостная види зв'язку.

UВХ UВИХІД

CЭ RЭ RФ CФ

Ріс.17.7. двоконтурний ППЧ

У разі рівного розподілу еквівалентних параметрів обох контурів З1= С2, Rе1 = Rе2 (Еквівалентний активний опір контурів); L1 = L2, Q е1 = Q е2 (Еквівалентна добротність), коефіцієнт посилення каскаду ППЧ з двоконтурним смуговим фільтром визначається за формулою

де b = КСВ · QЭ - Параметр зв'язку між контурами,

КСВ - Коефіцієнт зв'язку між контурами (при індуктивному зв'язку ,

S - крутизна характеристики підсилювального приладу,

RЭ = R 'QЭ - Резонансне опір контуру,

r = 1 / wСЭ - Характеристичний опір контуру,

QЭ - Еквівалентна добротність контуру,

р1 і р2 - Коефіцієнт включення контурів.

При критичному зв'язку між контурами (коли b = 1)

З виразу видно, що при однакових підсилювальних приладах і параметрах контурів коефіцієнт посилення в двоконтурних каскаді в 2 рази менше коефіцієнта посилення одноконтурного резонансного каскаду.

Зниження коефіцієнта посилення в 2 рази пояснюється тим, що при критичній зв'язку другий контур вносить в перший загасання, рівне його власним загасання. Це зменшує резонансне опір першого контуру, а отже, і напруга на ньому в 2 рази.

Виборчі властивості і смуга пропускання ППЧ залежать від форми АЧХ. Рівняння частотної (резонансної) характеристики має вигляд:

,

де  - Узагальнена розладі.

Форма частотної характеристики залежить від величини параметра зв'язку ? (ріс.17.8).

 К / КО

b '> 1

0,707

b = 1

b "> b '> 1

?

-4 -3 -2 -1 ? ? 1 2 3 4

Ріс.12.8. частотна характеристика

При b <1частотна характеристика має один максимум. Коефіцієнт посилення малий - струм першого контуру через недостатню зв'язку індукує в котушці другого контуру малу ЕРС.

При b = 1 коефіцієнт посилення досягає максимуму. Частотна характеристика також має один максимум, але вершина її більш полога.

При b> 1 коефіцієнт посилення зменшується і верх частотної характеристики роздвоюється, що призводить до значної нерівномірності посилення в смузі пропускання. Смуга пропускання при цьому також розширюється.

Для звуження смуги пропускання до колишнього значення необхідно підвищити добротність контурів. При цьому збільшується резонансне опір контурів і, отже, коефіцієнт посилення. Найбільше практичне застосування знаходять фільтри, параметр зв'язку b яких дорівнює або трохи більше одиниці.

Висновки по 2-му питанню:

1. ППЧ - підсилювач, що підсилює постійну проміжну частоту. ППЧ іноді називається смуговим підсилювачем.

2. Смуга пропускання супергетеродинного приймача визначається в основному пропускною здатністю ППЧ, а тому вся вибірковість по сусідньому каналу практично забезпечується тільки резонансними системами ППЧ. ППЧ забезпечує і основне посилення високочастотного сигналу.

3. У професійних РПУ ВМФ використовуються ППЧ з зосередженою вибірковістю - функції посилення і вибірковості розділені.

ВИСНОВОК

Розглянуті в лекції підсилювачі проміжної частоти грають важливу роль у функціонуванні супергетеродинного радіоприймача. ППЧ забезпечують основну вибірковість по сусідньому каналу і повинні мати характеристику вибірковості, близьку до ідеальної - прямокутній формі. Таку вибірковість можуть забезпечити ППЧ з зосередженою вибірковістю, принцип побудови і функціонування яких буде розглянуто в наступній лекції.
 ЗАСОБІВ ЗВ'ЯЗКУ |  ПИТАННЯ №1 |  ВЦ УРЧ СМ ПФ ППЧ Д УЗЧ ОСС |  ПИТАННЯ №3 |  ПИТАННЯ №1 |  ПИТАННЯ №2 |  Каскодних схема УРЧ |  ПІДСИЛЮВАЧІ ПРОМІЖНОЇ частоти |  Підсилювачі з багатоланковим LC-фільтром |  ПИТАННЯ №1 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати