Головна

ПИТАННЯ №3

  1.  C. Питання 41. Показники стану, руху і використання основних фондів
  2.  I. ДО ІСТОРІЇ ПИТАННЯ
  3.  I. Розбір основних питань теми.
  4.  I. Лютнева революція і національне питання
  5.  II. Жовтнева революція і національне питання
  6.  III. Приблизний перелік контрольних питань для самостійної роботи
  7.  IV. Приблизний перелік питань до заліку

Резонансний транзисторний підсилювач

з трансформаторним включенням виборчої системи

до виходу підсилювального приладу

Найбільш поширеною схемою даного підсилювача є схема на транзисторі, включеному за схемою з загальним емітером (ріс.15.6б), а також на лампі - із загальним катодом (ріс.15.6а) і на польовому транзисторі, включеним по схемі із загальним витоком, так як такі схеми мають найбільшим коефіцієнтом посилення потужності.

Характерною особливістю даної схеми є навантаження каскаду, яка складається ніби з двох контурів.

перший контур LСВCВИХІД утворений LСВ і вихідний ємністю транзистора CВИХІД. До неї додається і міжвиткова ємність котушки ЗОК.

другий контур LКCК - Це безпосередньо виборча система (навантаження підсилювача).

Свих Свих

LСВ LСВ

UВХ UВХ

RЭ СЭ

СФ RФ СФ RФ

а) б)

Мал. 15.6. Резонансний підсилювач з трансформаторним включенням контуру

а) на лампі; б) на біполярному транзисторі

Перший контур LСВСВИХІД має власну частоту колекторної ланцюга fОК

.

Залежно від співвідношення fОК і частоти сигналу fС можливі три випадки:

- fОК > fЗ max (fЗ max - Максимальна частота сигналу),

- fОК З min (fЗ min - Мінімальна частота сигналу),

- fС min ОК С max.

Режим «укорочення» - Якщо fОК > fЗ max .

Графік залежності коефіцієнта посилення підсилювача від частоти представлений на малюнку 15.7.

К0

f

fСmin fСmax f0ДО

Ріс.15.7. режим укорочення

Особливості режиму укорочення:

- Зі зростанням частоти До збільшується;

- Абсолютне значення До більше, ніж в режимі подовження;

- Залежність До0 від частоти дуже різка (квадратична) - це основний недолік режиму «укорочення».

Цей режим застосовується у випадках, коли він потрібен або в радіоприймачі з малими величинами ККД.

Режим «подовження», якщо fОК З min .

Графік залежності коефіцієнта посилення підсилювача від частоти для цього режиму представлений на малюнку 15.8.

 
 


К0

f

f0ДО f Сmin fСmax

Ріс.15.8. режим подовження

Особливості режиму подовження:

- Зі зростанням частоти До0 зменшується,

- Залежність До0 від частоти плавна - це основна перевага цього режиму.

Для отримання цього режиму паралельно LСВ включається конденсатор. Підбором його ємності домагаються сталості До0.

 Проміжний режим, якщо fЗ min ОК З max -. Графік залежності коефіцієнта посилення від частоти для цього режиму представлений на малюнку 15.9.

 
 


К0

f

f Сmin f0ДО fСmax

Ріс.15.9. проміжний режим

З малюнка видно, що коефіцієнт посилення з ростом частоти спочатку зростає, досягаючи максимуму на частоті ?0А, а потім різко зменшується. Такий характер залежності коефіцієнта посилення від частоти є істотним недоліком режиму. З цієї причини режим на практиці застосування не знайшов.

Режим «подовження» і «укорочення» застосовують залежно від того, який характер зміни коефіцієнта посилення необхідно отримати.

Наприклад, вхідні ланцюг має режим «укорочення». Для отримання Кпреселектори = Const необхідно УРЧ перевести в режим «подовження».

Резонансний коефіцієнт посилення каскаду

,

де М - коефіцієнт взаємоіндукції,

р2 - Коефіцієнт включення КК до входу наступного каскаду,

S - крутизна характеристики УЕ,

RЭ - Еквівалентний опір контуру.

У загальному вигляді

,

де р1 - Коефіцієнт включення підсилювального елемента і коливального контуру.

якщо fОК > f0 max, То р1 збільшується зі зростанням частоти, значить До0 збільшується.

якщо fОК 0 min, То з ростом частоти р1 зменшується і К0 зменшується.

Схема із загальним емітером (ОК, ОІ) забезпечує:

- Великий коефіцієнт посилення потужності;

- Великі RВХ, RВИХІД;

- Фаза ? має зсув 180?.

Висновки по 3-му питанню:

1. Схема супергетеродинного радіоприймача є найбільш поширеною.

2. УРЧ - перший підсилювач в радіоприймачі і до нього пред'являються особливі вимоги.

3. Режими подовження і укорочення використовуються для отримання необхідної характеристики преселектора.

ВИСНОВОК

Підсилювач радіочастоти є першим підсилювачем супергетеродинного радіоприймача і тому до нього повинні пред'являтися високі вимоги. У разі використання неякісного УРЧ все його спотворені параметри будуть тільки збільшуватися від каскаду до каскаду. У підсумку, в ОСС сумарні спотворення можуть так змінити корисний сигнал, що його прийом стане неможливим. УРЧ є резонансним підсилювачем, принцип побудови і роботи якого було розглянуто в лекціях №6, 7, а в даній лекції розглядається його практичне застосування в реальній техніці. Для отримання більш оптимальних параметрів УРЧ використовуються й інші схеми, наприклад, каскодних, які будуть розглянуті в наступній лекції.
 ЗАСОБІВ ЗВ'ЯЗКУ |  ПИТАННЯ №1 |  ПИТАННЯ №2 |  Каскодних схема УРЧ |  ПІДСИЛЮВАЧІ ПРОМІЖНОЇ частоти |  ПИТАННЯ №1 |  Широкосмугові імпульсні підсилювачі |  ПИТАННЯ №1 |  Підсилювачі з багатоланковим LC-фільтром |  ПИТАННЯ №1 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати