Головна

Відповідальність держави перед людиною

  1. Cовершенствование техники. Передача меча двумя руками от груди в движении парами с спопротивлением.
  2. FTP - передача файлов.
  3. SKIP-технология и криптопротоколы SSL, S-HTTP как основное средство защиты соединения и передаваемых данных в сети Internet
  4. XV. Перед выступлением на проповедь
  5. А. Передозировка
  6. Абсолютная монархия в России начала складываться в XVII в., после установления самодержавия и перехода от феодальной к капиталистической системе.
  7. Анализ режима холостого хода линии электропередачи

Держава є основним гарантом дотримання основних прав і свобод у суспільстві Держава відповідає перед людиною за свою діяльність Утвердження й забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.

Усі громадяни України користуються захистом держави на рівних підставах.

Гарантії конституційних прав і свобод - це умови засоби і заходи за допомогою яких ці права і свободи забезпечуються.

Розрізняють такі гарантії прав і свобод:

Особисті гарантії - власні можливості людини і громадянина щодо захисту своїх прав свобод, законних інтересів і обов'язків:

- право на захист передбачених законом можливостей людини і громадянина в суді;

- в Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

- у міжнародних судах чи відповідних міжнародних організаціях;

- право на відшкодування матеріальних і моральних збитків, заподіяних державними органами, органами місцевого самоврядування та їхніми посадовими особами;

- право знати свої права та обов'язки;

- право на правову допомогу;

- право не виконувати явно злочинних наказів

- право не нести відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначено законом;

- право засудженого користуватися всіма правами людини і громадянина, крім обмежень, визначених за коном і встановлених вироком суду

Економічні гарантії - це економічна система суспільства, яка забезпечує певний рівень добробуту як суспільства в цілому, так і кожної людини зокрема і яка, таким чином, є передумовою забезпечення будь-яких прав і свобод:

- конституційні положення про рівність усіх форм власності та захист їх державою (ст. 13);

- справедливість і неупередженість розподілу суспільного майна (ст. 95),

- гарантування приватної власності (ст. 41) тощо.

Ідеологічні гарантії - це система поглядів, пінні них орієнтирів і традицій які склалися в суспільстві и визначають ставлення його до прав і свобод як соціальних цінностей, а отже, передбачають їх визнання та охорону:

- ідеологічна багатоманітність суспільного життя, відсутність державної (обов'язкової) ідеології та цензури (ст. 15);

- забезпечення вільного розвитку мов (ст. 10);

- сприяння «консолідації та розвиткові української нації, її історичної свідомості традицій і культури, а також розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України» (ст. 11)

Політичні гарантії - це діяльність держави та інших політичних сил, які визначають ці права й сприяють їхньому юридичному закріпленню, реалізації і захисту:

- політичний плюралізм і свобода політичної діяльності, що не заборонена законодавством і передбачена статтею 15 Конституції України:

- обмеження діяльності ультрарадикальних політичних організацій (ст. 37) тощо.

Правові гарантії - це їхнє юридичне закріплення, чітке визначення змісту й механізмів їхньої реалізації та захисту.

Організаційні гарантії - це діяльність державних органів і громадських організацій, спрямована на правове закріплення їх, реалізацію й захист.

Міжнародні гарантії - це міжнародне визнання їх як загальнолюдських цінностей, закріплення їх у державно-правових документах та діяльність міжнародних організацій, спрямована на здійснення контролю за дотриманням їх та сприяння їхній реалізації й захисту.

   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   Наступна

Людині характерні | Індивідуальність як феномен людини | Особистість | Громадянин | Поняття соціалізації | Тенденції розвитку сучасної сім'ї в Україні | Гендерна соціалізація особистості | Права та обов'язки учнів | Однолітки | Молодіжна субкультура |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати