Головна

V Розвиток кожного нижчого рівня не припиняється з розвитком вищого.

  1. III Заключний етап - 20 % робочого часу: контроль і корекція рівня професійних вмінь і навичок, підведення підсумків, домашнє завдання.
  2. "Географія" злочинності. Порівняльна характеристика злочинності в різних регіонах країни.
  3. Адміністративно-політичний розвиток
  4. Алгоритми чисельного інтегрування систем диференціальних рівнянь
  5. Базові операції фізичного та логічного рівня
  6. Берестейська (1596 р.) унія та її вплив на подальший розвиток українського суспільства. Утворення братств. їх роль і місце у збереженні національного етносу.

Стадії розвитку (за Е. Еріксоном)


Етапи розвитку самосвідомості І.І. Чеснокова (1977)

1) фізичне усвідомлення власного "Я", тобто відокремлення тіла з зовнішнього середовища;

2) формування у дитини довільних дій, тобто дитина усвідомлює себе причиною дій, здатною керувати своїми діями, що проявляються в оволодінні мовленням та ходінням;

3) виникнення самосвідомості у віці 3 - 4 роки, тобто впізнання себе в дзеркалі, називання себе від першої особи;

Період підліткового та юнацького віку, який в психології вважається досить важливим періодом формування самосвідомості.  6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   Наступна

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ | Модуль 2. Становлення самосвідомості в онтогенезі | Пам'ять реалізує відчуття безперервності та наступності самосвідомості у разі зміни зовнішніх умов і самої особистості. | Роль емоційно-вольової сфери особистості | Таким чином, Я-концепція як базова складова самосвідомості, формуючись на основі психічних явищ, у подальшому регулює ними. | V Практично всі психічні процеси роблять свій внесок в специфіку організації свідомості та самосвідомості. | V В основі внутрішньої діяльності особистості лежить прагнення до внутрішньої узгодженості та адаптації до себе. | V Ідентифікація, раціоналізація, проекція, інтроекція, агресія, зворотна реакція та їх комплекси. | Зовнішні фактори формування Я-концепції | Загальні закономірності формування Я-концепції особистості в соціумі |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати