Головна

Автоматизоване робоче місце. Класифікації автоматизованих робочих місць

  1.  II. Класифікації (типології) товариств
  2.  VII. робоче законодавство
  3.  А.1 Визначення освітленості на робочих місцях
  4.  АВТОМАТИЗОВАНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ І ОБЛАДНАННЯ
  5.  Автоматизоване робоче місце (АРМ) як засіб автоматизації робочого місця кінцевого користувача.
  6.  Автоматизоване робоче місце (АРМ) як частина ЕІС

Автоматизованим робочим місцем (АРМ) називається автоматизоване робоче місце системи управління, обладнане певними засобами, що забезпечують участь людини в реалізації автоматизованих функцій ІС, в тому числі економічної ІС.

АРМ - Індивідуальний комплекс технічних і програмних засобів, призначений для автоматизації професійної праці фахівцями і забезпечує підготовку, редагування, пошук, виведення на екран і в друк необхідних йому документів і даних.

АРМ можна визначити як відкриту архітектуру ПЕОМ, функціонально, фізично і ергономічно налаштовує на конкретного користувача.

АРМ характеризується такими рисами:

· Доступністю конкретного користувача різних програмних, технічних інформаційних та ін. Засобів;

· Можливістю створення і вдосконалення проектів автоматизованої обробки даних в конкретній сфері діяльності;

· Здійсненням обробка даних самим користувачем;

· Діалоговим режимом взаємодії користувача з ПК в процесі проектування і рішення задач.

Безліч АРМ може бути розцінена на основі загальних ознак:

· Типу використовуваної ЕОМ (мікро-, міні-, макро-ЕОМ);

· Функціональної сфери використання (наукова діяльність, проектування, виробничо-технологічні процеси, організаційне управління);

· Режиму експлуатації (індивідуальний, груповий, мережевий);

· Кваліфікації користувачів (професійні і непрофесійні).

Класи типових АРМ:

· АРМ керівника;

· АРМ фахівця;

· АРМ технічного і допоміжного персоналу.

При розробці АРМ необхідно враховувати функціональні завдання та види робіт.

Розробляється ПЗ АРМ повинно мати властивості:

· Гнучкістю;

· Адаптивностью;

· Модифікування;

· Настроюваність на рішення конкретних завдань.

Залежно від області застосування АРМ повинно бути укомплектовано необхідними програмно-інструментальними засобами:

· ОС;

· Трансляторами (інтерпретаторами) з різних алгоритмічних мов і мов користувачів;

· Засобами проектування і обробки даних (редакторами текстової, графічної інформації, СУБД, табличними процесорами, генераторами вихідних форм);

· Одними програмами (обробними, навчальними, СУБД, знань і ін.).

Комплектація АРМ спеціалізованими технічними і програмними засобами, а також перерахованими вище елементами залежить від призначення і складу вирішуваних завдань. При вирішенні економічних задач на основі АРМ здійснюються пошук необхідної інформації в інформаційній базі, подальша її обробка по заданим розрахунковим алгоритмам і видача результатів на екран або друк.

 Поняття інформаційної технології |  Проблеми використання інформаційних технологій |  ІТ обробки даних |  ІТ управління |  Основні компоненти |  Основні компоненти |  Основні компоненти |  Інтранет. Електронна комерція |  Інтернет магазин |  Інтернет банкінг |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати