Головна

Приклад динамічного розміщення двовимірного масиву в С

  1.  II. Орієнтовна тематика курсових робіт
  2.  III. Акцентування теоретичного моменту по темі «Техніка диференціювання», розгляд прикладів - 8 хвилин
  3.  III. Приблизний перелік контрольних питань для самостійної роботи
  4.  III. Рекомендації до виконання курсової роботи на умовному прикладі
  5.  IV. Акцентування теоретичного моменту по темі «Механічний зміст похідної», розгляд прикладів - 7 хвилин
  6.  IV. Приблизний перелік питань до заліку
  7.  N, n) -Розміщення без повторенійназиваются n-перестановками, або перестановками з n елементів.

. . .

void main (void)

{Int i, j, n, m;

float * * a;

puts ( "\ n Input n, m:");

scanf ( "% d% d", & n,% m);

printf ( "\ n Вільна пам'ять -% d", coreleft ());

a = (float * *) calloc (n, sizeof (float *)); // Захоплення пам'яті

for (i = 0; i

a [i] = (float *) calloc (m, sizeof (float));

. . .

for (i = 0; i

free (a);

getch ();

}

Приклад створення одновимірного динамічного масиву в С ++

...

double * x;

int i, n;

...

cout << "Введіть розмір масиву:";

cin >> n;

x = new double [n];

if (x == NULL)

{

cout << "Межа розмірності!";

return;

}

for (i = 0; i

cin >> x [i];

...

delete [] x; // Звільнення пам'яті

...

Приклад створення двовимірного динамічного масиву в С ++

...

int * * m, n1, n2, i, j;

cout << "Введіть розміри масиву (кількість рядків і стовпців):";

cin >> n1 >> n2;

m = new int * [n1]; // Захоплення пам'яті для покажчиків

for (i = 0; i

m [i] = new int [n2];

. . .

for (i = 0; i

for (j = 0; j

m [i] [j] = i + j; // * (* (M + i) + j) = i + j;

. . .

for (i = 0; i

delete [] m [i];

delete [] m;

. . .

Приклад динамічного розміщення масиву рядків в С ++

#include

#include

void main ()

{

char * * str;

int n1, i;

cout << "Введіть кількість рядків:";

cin >> n1;

str = new char * [n1 + 1];

for (i = 0; i

str [i] = new char [255];

if (str [i] == NULL)

{

cout << "Predel razmera massiva";

return;

}

cout << "Введіть рядки:" << endl;

for (i = 0; i

cin >> * (str + i);

cout << "Виведення масиву рядків:" << endl;

for (i = 0; i

cout << * (str + i) << endl;

for (i = 0; i

delete [] str [i];

delete [] str;

}

 
 Лінійні і розгалужуються обчислювальні процеси |  структура програми |  константи |  арифметичні операції |  Перетворення типів операндів арифметичних операцій |  Побітові логічні операції, операції над бітами |  Lt; прапор> <розмір поля. точність> специфікація |  Введення - висновок потоками |  Стандартні математичні функції |  умовні оператори |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати