На головну

АС створюють відповідно до технічного завдання, що є основним вихідним документом, на підставі якого проводять створення АС і приймання її замовником.

  1.  C. Випадкова величина, яка може приймати будь-які значення всередині деякого інтервалу.
  2.  I Створення таблиць бази даних
  3.  III Створення багатотабличного БД
  4.  III. Створення оптимальних умов праці на робочому місці
  5.  А) Його основною перевагою є те, що він ніколи не довіряється досвіду.
  6.  А. абіотичні фактори відповідно до структури біотопу поділяються на кліматичні, географічні, едафіческіе і гідрологічні.
  7.  Автоматичне створення резервної копії даних.

Це, начебто очевидний принцип не дарма виділений в ГОСТ окремим пунктом. Справа в тому, що в розробці беруть участь як мінімум дві сторони - розробник і замовник системи. І існують два розуміння того, що повинно бути зроблено. Як правило, сторона замовника не є фахівцями з інформаційних технологій - в іншому випадку самі б і зробили. А сторона розробника навряд чи в повній мірі володіє всією сумою знань про предметну область замовника і його професійної діяльності. Замовник в кращому випадку бере участь в процесі розробки за рахунок постійно присутності і втручання свого представника. Розробник в міру роботи над проектом АС також поглиблюється в тонкощі предметної області. І технічне завдання на розробку є тим документом, де зафіксовано, що буде розроблено в результаті. В іншому випадку, - так як розвиваються знання і уявлення про систему по ходу розробки і у замовника і у розробника, процес розробки може перетворитися в процедуру нескінченних доопрацювань і удосконалень. Тільки наявність ТЗ може дозволити підвести підсумок і в установлений строк здати АС в експлуатацію. Протягом часу люди мають властивість забувати, змінювати погляди і точки зору. І тільки узгоджений документ є засобом фіксації узгодженої точки зору і нагадування того, що повинно бути створено.

2. При створенні АС необхідно керуватися принципами системності, розвитку (відкритості), сумісності, стандартизації (уніфікації) та ефективності.

2.1. Принцип системності полягає в тому, що при декомпозиції повинні бути встановлені такі зв'язки між структурними елементами системи, які забезпечують цілісність АС і її взаємодія з іншими системами.

2.2. Принцип розвитку (відкритості) полягає в тому, що виходячи з перспектив розвитку об'єкта автоматизації, АС повинна створюватися з урахуванням можливості поповнення та оновлення функцій і складу АС без порушення її функціонування.

2.3. принцип сумісності полягає в тому, що при створенні систем повинні бути реалізовані інформаційні інтерфейси, завдяки яким вона може взаємодіяти з іншими системами відповідно до встановлених правил.

2.4. принцип стандартизації (Уніфікації) полягає в тому, що при створенні систем повинні бути раціонально застосовані типові, уніфіковані і стандартизовані елементи, проектні рішення, пакети прикладних програм, комплекси, компоненти.

2.5. принцип ефективності полягає в досягненні раціонального співвідношення між витратами на створення і цільовими ефектами, включаючи кінцеві результати, отримані в результаті автоматизації.

3. При створенні (модернізації) об'єктів автоматизації повинно бути передбачено проведення робіт по створенню (модернізації) АС.

Модернізація АС проводиться в силу зміни як внутрішніх, так і зовнішніх умов. Розвивається об'єкт автоматизації - повинна модернізуватися і АС.

Розвитком принципів проектування АС є положення щодо створення та функціонування АС, як більш практично орієнтовані рекомендації.


 
 Конспект лекцій |  ДЕЯКІ ВИЗНАЧЕННЯ |  АСУ технологічними процесами |  Системи автоматизованого проектування |  АС обробки інформації |  Зміни в організаційній структурі, викликані створенням АС |  СТАДІЇ І ЕТАПИ СТВОРЕННЯ АС |  передпроектній стадії |  Примітка. |  ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати