Головна

ADVANCED BUSINESS VALUATION 6

  1. Business Cards
  2. Business correspondence. Written patterns.
  3. Business Organization
  4. BUSINESSWEEK
  5. DAILY TELEGRAPH BUSINESS AWARDS
  6. Etiquette of telephone business talks

фірми «ESSENTIAL SOFTWARE»

Пакет Advanced Business Valuation 6[52] забезпечує:

- комплексну оцінку будь-якого бізнесу з погляду купівлі / продажу, аналізу стану, поділу, злиття/поглинання й інших типів оцінок;

- ретроспективні методи аналізу фінансового стану за необмежену кількість років і прогнозування по безпосередньо введеним даним.

Засоби підтримки методу оцінки функціонально-вартісного аналізу АВV дозволяють:

- застосовувати різноманітні підходи до оцінки (різні методи капіталізації доходів, методи оцінки основних напрямків розвитку компанії і т. д.);

- вносити зміни в будь-який метод (відключати окремі пункти, | включати додаткові активи і т. д.);

розраховувати знижки чи премії на компанію в цілому (entity) або на її власників.

- відбивати показники для кожного підходу в оцінці в розрахунку на одну акцію.

- виводити схеми статистичних трендів і коефіцієнтів зростання.

Система фінансових звітів у АВV дозволяє:

- створювати фінансові звіти, цілком пристосовані практично для будь-якої галузі/компанії;

- використовувати шаблони фінансових звітів для швидкого створення звітів по «виробництву» (manufacturing), «послугах» (service) та інших сферах діяльності компанії;

- аналізувати дані за поточний рік; поєднувати фінансові звіти;

- обчислювати коефіцієнти фінансових станів для визначених клієнтів або галузей за лічені секунди;

- вносити коректування у фінансові звіти або методи; використовувати модуль «Майстри» (Wizards) для швидкого копіювання, проектування, об'єднання й експортування фінансових звітів;

- легко і швидко переміщати чистий дохід, прибуток до сплати відсотків і податків і інші оцінки фінансових станів.

Можна вводити необмежену кількість рахунків і підрахунків, додавати рік в порівняльну характеристику років або забирати їх, і групувати рахунки по «категоріях», представляти фінансові дані в [ графіках, «збільшувати» вартість та ін.

Система планування фінансового стану в АВV дозволяє створювати цілий ряд фінансових прогнозів:

- аналіз результатів злиття або поглинання;

- розрахунок планованих значень на основі ретроспективних або створення власної вихідної бази для прогнозування;

- використання модуля «Майстри» ("Wizards) для створення прогнозних звітів про прибутки і збитки, балансових звітів і звітів про рух готівки;

- перехід прогнозованих величин у методи оцінки;

- аналіз планованих/прогнозованих коефіцієнтів фінансового стану, заснованих на планованих/прогнозованих фінансових станах;

- представлення доходів і витрат у вигляді таблиці й аналіз результатів.

10.5. Програмний продукт моделювання й аналізу бізнес-процесів ARIS фірми «IDS SCHEER AG»

Пакет ARIS - це середовище моделювання й аналізу бізнес-процесів, що базується на методологічній основі ARIS (Architecture of Integrated Information Systems) - архітектурі інтегрованих інформаційних систем і її програмної реалізації у виді сімейства продуктів ARIS, розроблених компанією «IDS Scheer AG »[52].

Система моделювання й аналізу діяльності підтримує такі функціональні вимоги, як:

1. Аналіз бізнес-середовища.

2. Розробка стратегії підприємства.

3. Формування загального бачення компанії (глобальний рівень)

4. Формування детального опису процесів компанії (аж до процесів робочих місць).

5. Формування організаційної і функціональної структури, структур даних.

6. Опис вимог до інформаційних систем підтримки діяльності.

7. Проектування інтегрованих інформаційних систем.

8. Проведення документування результатів проекту (створення комплекту документів, які закривають етапи проекту, що регламентують роботу підприємства в рамках нової системи керування і описують систему керування відповідно до вимог стандартів якості).

9. Проведення аналізу розроблених моделей (кількісний і порівняльний аналізи, аналіз семантики, аналіз вартісних і часових характеристик).

10. Розробка інформаційних систем (формування баз даних, генерація програмних кодів).

11. Інтеграція моделей з функціонуючими інформаційними системами (актуалізація організаційної структури, номенклатури, показників).

Методологія АШ5 розглядає підприємство як сукупність чотирьох поглядів (views):

- погляд на організаційну структуру,

- погляд на структуру функцій,

- погляд на структуру даних,

- погляд на структуру процесів.

При цьому кожний з цих поглядів розділяється ще на три підрівні: опис вимог, опис специфікації, опис упровадження. Таким чином, АШ8 пропонує розглядати організацію з позиції 12 аспектів, які відображують різні погляди на підприємство, а також різну глибину цих поглядів. Для опису бізнес-процесів пропонується використовувати 85 типів моделей, кожна з яких належить тому або іншому аспектові.

Серед великої кількості можливих методів опису можна виділити:

1. ЕРС (event-driven chain) ~ метод опису процесів, що знайшов застосування для опису процесів системи SAP R/3;

2. ЕRМ (Entity Relationship Model) - модель сутностей-зв'язків для опису структури даних.

3. UML (Unified Modeling Language) - об'єктно-орієнтована мова моделювання.

При описі бізнес-процесів за допомогою одного з 85 типів моделей можливе використання близько 90 типів об'єктів (наприклад, «функція», «клас», «організаційна одиниця»). Між різними типами об'єктів можливі різні типи зв'язків (наприклад, «виконує», «є вхідною», «займає позицію»). При цьому в кожного типу моделі, об'єкта, зв'язку є список типів атрибутів (наприклад, «ім'я», «витрати», «час виконання», «адреса»), значення яких задають користувачі.

В інструментальному середовищі ARIS існує можливість настроювання методології залежно від цілей проекту і професійних І знань користувачів.

В ARIS можна виконувати декомпозицію як засіб опису об'єкта І більш високого рівня моделлю, що пояснює його сутність. При цьому,на відміну від багатьох продуктів і методологій опису бізнес-процесів, в ARIS можливе як вертикальне, так і горизонтальне ув'язування різних фрагментів опису бізнес-процесів.

Сімейство продуктів ARIS складається з двох основних продуктів - ARIS Easy Design і ARIS Toolset - і безлічі додаткових функціональних модулів.

ARIS Toolset (ARIS Easy Design) - це єдине середовище моделювання, що являє собою сукупність чотирьох основних компонентів: Explorer («Провідник»), Designer (засіб для графічного опису моделей), «Таблиці» (для введення різних параметрів і атрибутів) і «Майстри» (Wizards). Розходження двох продуктів полягає не в методологічній частині (ARIS Easy Design входить у ARIS Toolset), а лише у функціоналі. ARIS Easy Design орієнтовано на збір інформації і документування, в свою чергу, ARIS Toolset дозволяє ще й проводити комплексний аналіз, семантичні перевірки інформації. Крім того, тільки ARIS Toolset дозволяє створювати скрипти для звітів, аналізу і семантичних перевірок. ARIS Toolset - це засіб для повноправного керування проектом ARIS. Функції керування полягають у можливостях розмежування доступу для різних груп користувачів, а також обмеження методології. Це необхідно, щоб позбутися надмірності методології при реалізації конкретного проекту. Крім цього, деякі модулі, зокрема ARIS АВС і ARIS Simulation, функціонують тільки при наявності Toolset..

Додаткові функціональні модулі включають засоби:

- ARIS forг R/З, ARIS Web Connectivity for R /З, ARIS Connectivity for SAP R/З HR для інтеграції з SAP R/З і, зокрема, з модулем НR; ARIS АВС для операційного вартісного аналізу (Activity Based Costing).

- ARIS Simulation для динамічного (імітаційного) моделювання на базі відомого пакета Simple++ (ліцензія Simple++ Runtime включена в пакет).

- ARIS Web Publisher для публікації створених моделей у Internet/Intranet і обміну ними через ^УеЬ з використанням технологій Active і Java.

- ARIS Repository API для розробки інтерфейсів із зовнішніми незалежними додатками.

- ARIS Server для можливості роботи в багатокористувацькому режимі. ARIS Server встановлюється як окремий додаток для організації багатокористувацького режиму роботи.

У даний час існують інтерфейси для ARIS з CASE-засобами із системами Workflow, системами GroupWare, розробленими сторонніми компаніями. Ці інтерфейси являють собою додатки, які через проміжний файл трансформують дані у форматі ARIS у дані у форматі кінцевого засобу і навпаки.

   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   Наступна

Л Е К Ц І Ї | ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ПРОГРАМНИХ КОМПЛЕКСІВ В УПРАВЛІННІ КОРПОРАТИВНИМИ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ | Система підтримки прийняття рішень MARKETING EXPERT | Призначення пакета Oracle Financial Analyzer | Засоби аналізу і підготовки звітів | Прийняття рішень на основі інтеграції з ЕКР-системою | Пакет Інтеграції Процесів Управлінського | Пакет комплексної автоматизації підприємства | Пакет комплексної автоматизації у масштабах підприємства | Програмні продукти управління якістю |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати