Головна

Мотивація як функція управління.

  1.  F45.3 Соматоформная вегетативна дисфункція.
  2.  F52 Статева дисфункція, не обумовлена ??органічним розладом або захворюванням.
  3.  II. Теорії управління.
  4.  III. Особистість керівника в системі управління.
  5.  XII. Мотивація і стимулювання персоналу в організації.
  6.  А) Функція одного випадкового аргументу.
  7.  Автокореляційна функція і теорема Вінера-Хинчина

стимул- Це зовнішня спонукальна причина в трудовій діяльності.

мотивація - Самоврядування індивіда.

мотивування- Умисна дія керівника, тобто управління індивідуумом. Вислів Ейзенхауера: мотивація - це здатність змусити людину робити те, що ти хочеш, коли хочеш і де хочеш, тому що він сам цього хоче.

Відомо три підходи до оцінки результативності:

1) Результативність людини - є функція однієї змінної.

Результативність = f (можливість)

можливість:

- Знає (знання, освіту, досвід, кваліфікація)

- Вміє (здатність, інтелект)

- Може (здоров'я, вік)

Висновок - головне в роботі з кадрами - підбір, розстановка, навчання.

2) Результативність є функція двох змінних.

Результативність = f (можливість * умови роботи)

Умови роботи:

- обладнання

- інструменти

- матеріали

- умови праці

- колеги

- Стиль керівництва

- Точна постановка завдання

- Усвідомлення своєї ролі

3) Результативність є функція трьох змінних.

Результативність = f (можливість * умови роботи * мотивація)

мотивація:

- хоче

-желает

 
 МЕНЕДЖМЕНТ |  ПОНЯТТЯ УПРАВЛІННЯ |  Класична концепція менеджменту. |  Анрі Файоль (1841-1925) |  Макс Вебер (1864-1920) |  Кількісний підхід. |  процесний підхід |  Системний підхід до менеджменту. |  Ситуаційний підхід до менеджменту. |  Зовнішнє середовище ближньої дії (прямого впливу) (мікросередовище). |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати