Головна

Кількісний підхід.

  1.  Питання 1. Корисність блага. кількісний підхід
  2.  Питання 4. АВС-підхід.
  3.  Другий підхід.
  4.  г) Психоаналітичний підхід.
  5.  Гуморальний підхід.
  6.  Діяльнісний підхід. Рубінштейн. Леонтьв.
  7.  Прибутковий підхід.

Розглядає застосування точних наук в управлінні. Словесні міркування при цьому замінюються кількісними математичними моделями. Кількісні методи згруповані під загальною назвою дослідження операцій.

+ - Точний аналіз і обгрунтоване прийняття рішень.

- - Багато процесів в управлінні не піддаються раціональному опису.

За своєю суттю дослідження операцій - це застосування методу наукового дослідження до операційних проблем організації. Після постановки проблеми група фахівців з дослідження операцій розробляють модель ситуації. Модель - це форма представлення реальності. Зазвичай модель спрощує реальність або представляє її абстрактно. Моделі полегшують розуміння складнощів реальності. Дорожня карта полегшує можливість побачити просторові співвідношення на місцевості. Без такої моделі було б набагато складніше дістатися до місця призначення. Довелося б покладатися на метод проб і помилок. Після створення моделі, змінним задаються кількісні значення. Це дозволяє об'єктивно порівняти і описати кожну змінну і відношення між ними. Ключовою характеристикою науки управління є заміна словесних міркувань і описового аналізу моделями, символами і кількісними значеннями. Ймовірно, найбільший поштовх до застосування кількісних методів в управлінні дав розвиток комп'ютерів. Комп'ютер дозволив конструювати математичні моделі зростаючої складності, які найближче наближаються до реальності і, отже, є більш точними.
 МЕНЕДЖМЕНТ |  ПОНЯТТЯ УПРАВЛІННЯ |  Класична концепція менеджменту. |  Анрі Файоль (1841-1925) |  Системний підхід до менеджменту. |  Ситуаційний підхід до менеджменту. |  Зовнішнє середовище ближньої дії (прямого впливу) (мікросередовище). |  Внутрішнє середовище організаційної системи |  Місія організації |  Ділові стратегії організації (Ф. Котлер) |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати