Головна

Тюмень 2008

за ___ / ___ навчальний рік

У робочу програму«___»для спеціальності ___

(Найменування) (код, найменування)

вносяться такі доповнення і зміни:

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни

«Бухгалтерський фінансовий облік»

на тему: ___

___

виконавець ___

___

(ПІБ студента, курс, група, шифр)

Науковий керівник___

___

(Вчений ступінь, звання, ПІБ)

Тюмень 2008


зміст

Вступ

1. Економічна і правова сутність орендних відносин партнерів

1.1. Сутність відносин партнерів при укладанні орендного договору. Види і характеристика оренди

1.2. Значення обліку в дотриманні норм орендних відносин

1.3. Характеристика об'єкта дослідження

2. Бухгалтерський облік орендних відносин та шляхи їх вдосконалення

2.1. Документальне оформлення поточної оренди у орендодавця

2.2. Синтетичний і аналітичний облік оренди у орендодавця

2.3. Документальне оформлення поточної оренди в орендаря

2.4. Синтетичний і аналітичний облік оренди в орендаря

2.5 Проблеми в організації бухгалтерського обліку орендних операцій та шляхи їх вирішення

2.6 Відображення оренди у звітності орендаря і орендодавця

висновок

Список використаної літератури

додатки


Вступ

В сучасних економічних умовах ефективне функціонування підприємства будь-якої організаційно-правової форми незалежно від видів діяльності є обов'язковою умовою його існування, діяльність будь-якого підприємства повинна бути рентабельна і метою будь-якого виробництва є одержання прибутку. Досягнення цієї мети залежить від дуже великої кількості факторів і пов'язане із загальною організацією виробництва, застосуванням високих технологій, фінансовими можливостями. А також з технічною оснащеністю підприємства.

Виробничо-господарська діяльність підприємства забезпечується не тільки за рахунок використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Але і за рахунок основних фондів - засобів праці і матеріальних умов процесу праці.

Багато, особливо новостворювані, організації часто не мають фінансової можливості (грошових коштів) для придбання будівель, споруд, машин, устаткування, транспортних засобів. Тимчасові труднощі вдається подолати за рахунок орендних відносин, тобто передачі і отримання об'єктів основних засобів в оренду (майновий найм).

При наявності у одного підприємства тимчасово вільних основних засобів і наявності в них потреби у інших підприємств можуть виникнути договірні (орендні відносини) про передачу таких об'єктів від постійних власників (орендодавців) тимчасовим (орендарям).

В умовах ринкової економіки орендні операції виходять на якісно новий рівень. Багато фірм вдаються до оренди цілеспрямовано, розглядаючи її як альтернативу купівлі обладнання з тривалими термінами служби. Певне поширення починають отримувати лізингові операції, що представляють собою підприємницьку діяльністю як правило, спеціалізованих організацій та полягають в придбанні зазначеного потенційним орендарем обладнання з метою подальшої здачі його в оренду.

Актуальність обраної теми обумовлюється тим, що в зв'язку з переходом до ринкових відносин орендні угоди в Росії все більшою мірою стають схожими на подібні операції в економічно розвинених країнах світу, по крайней мере, в плані їх різноманітності. Разом з тим необхідно відзначити, якщо в правовому відношенні питання регулювання традиційних орендних угод характеризуються певною послідовністю і пропрацьованністю, то в частині податкового і бухгалтерського аспектів обліку подібних операцій існує досить багато спірних і суперечливих моментів.

Мета даної роботи: вивчення та узагальнення досвіду організації обліку орендних відносин, виявлення позитивних і негативних сторін існуючої методології бухгалтерського обліку орендних відносин.

При розгляді особливостей бухгалтерського обліку орендних відносин в роботі поставлені наступні завдання, необхідні для досягнення мети:

1. розкрити специфіку бухгалтерського обліку орендних відносин у їх основних учасників: орендаря і орендодавця;

2. узагальнити існуючу практику обліку майна, що бере участь в орендних операціях, облік орендної плати.

3. виявити напрями вдосконалення бухгалтерського обліку орендних операцій.© um.co.ua - учбові матеріали та реферати