Головна

виконавчої

  1.  I. Підготовка нормативних правових актів федеральних органів виконавчої влади
  2.  II. Державна реєстрація нормативно-правових актів федеральних органів виконавчої влади
  3.  Векселі органів виконавчої влади
  4.  Питання 24: Юристи в органах законодавчої, виконавчої та судової влади. Особливості їх професійної діяльності.
  5.  Вища посадова особа виконавчої влади суб'єкта наділяється повноваженнями законодавчим органом суб'єкта РФ за поданням Президента РФ.
  6.  Глава ХIII. Про виконавчої влади держав
  7.  Або постановою Уряду Російської Федерації, або нормативно-правовим актом федерального органу виконавчої влади з технічного регулювання

63.3. судової

64. Локальним нормативним правовим актом є

64.1. наказ про премію працівнику організації

64.2. постанову Уряду РФ

64.3. указ Президента РФ

65. Юридичний прецедент - це

65.1. рішення неврегульованого правом випадку у відповідності зі змістом законодавства

65.2. інструмент реалізації ідей права, прив'язки їх до реальних умов

65.3. рішення по конкретній справі, що має силу правової норми при подальшому розгляді подібних справ

66. Правова доктрина - це

66.1. рішення справ, інтерпрітірующее правову форму

66.2. ідеї, положення юристів про право, законодавстві, яким надається загальнообов'язкове значення

66.3. різні тексти, в яких сформульовані правові норми

67. Правова доктрина - джерело права в правовій сім'ї

67.1. англо-американської

67.2. мусульманської

67.3. романо-германської

68. Норми права - це

68.1. стандарти (правила, зразки) поведінки і пов'язані з ними встановлення

68.2. зміст актів застосування права

68.3. заходи державного примусу

69. Схема побудови норми права -

69.1. заборонено все, що не дозволено

69.2. якщо ... то ..., інакше

69.3. дозволено, якщо не заборонено

70. Логічний склад правової норми складається з

70.1. гіпотези, диспозиції, презумпції

70.2. гіпотези, преамбули, санкції

70.3. гіпотези, диспозиції, санкції

71. Розкриває зміст норми права

71.1. диспозиція

71.2. гіпотеза

71.3. санкція

72. Елемент правової норми, який її «освячує» -

72.1. гіпотеза

72.2. диспозиція

72.3. санкція

73. Технічні норми права відрізняються від соціальних по

73.1. формі закріплення

73.2. соціальної значущості

73.3. предмету регулювання

74. Норми права поділяються на постійні (діють до скасування) і тимчасові по

74.1. колу осіб

74.2. дії в часі

74.3. дії в просторі

75. Загальна ознака правових і корпоративних норм -

75.1. общеобязательность

75.2. сфера регулювання

75.3. формальна визначеність

76. диспозитивні норми представляють собою

76.1. приписи про заходи заохочення за одобряемое поведінку

76.2. встановлення варіантів бажаної поведінки

76.3. допущення можливості врегулювати відносини на розсуд

77. ... норми легально визначають правові поняття, конструкції

77.1. ієрархічні

77.2. змістовні

77.3. дефінітивного

78. Кумулятивна санкція передбачає

78.1. певну міру впливу

78.2. можливість складання деяких заходів впливу

78.3. можливість правоохоронним органом вибору заходів впливу з декількох

79. Спосіб викладу норм права - це

79.1. розташування структурних елементів норм права в статтях юридичних актів

79.2. впорядкування нормативних правових актів

79.3. класифікація підзаконних актів

80. Система права - це

80.1. сукупність норм, ідей заснованих на них інститутів, установ

80.2. внутрішнє впорядковане будова її елементів

80.3. правова організація суспільства

81. В основі поділу системи права на галузі -

81.1. розсуд законодавця

81.2. системоутворюючі зв'язки

81.3. предмет і метод правового регулювання

82. До структурних елементів системи права відносять

82.1. норму права, правовий інститут, галузь права, підгалузь права

82.2. юридичні факти, презумпції, функції

82.3. різні джерела права

83. Галузь права - це

83.1. врегульовані правом суспільні відносини

83.2. сукупність правових норм і інститутів специфічно регулююча однорідні відносини

83.3. які виходять від держави обов'язкові правила поведінки

84. Правовий інститут - це

84.1. комплекс правових норм, що регулюють певну сторону відносин

84.2. правові установи, що мають статус юридичної особи

84.3. правове відношення між державою і громадянином

85. Галузі права діляться на профілюючі (конституційне, адміністративне, цивільне, карне) і непрофилирующих (сімейне, трудове, підприємницьке) по

85.1. предметного основи

85.2. значущості в системі права

85.3. предмету і методу правового регулювання

86. Сукупність правових встановлень, що усувають перешкоди регулятивного дії, - це право

86.1. матеріальне

86.2. процесуальне

86.3. неюрисдикційний

87. Ульпиан стверджував публічне право - це те, що відноситься до

87.1. користь окремих осіб

87.2. положення римської держави

87.3. державним і приватним інтересам

88. Муніципальне право - галузь

88.1. профілююча

88.2. спеціальна

88.3. комплексна

89. ... право привертає «дух» рівноправності, свободу волі, конкуренції

89.1. Jus publicum© um.co.ua - учбові матеріали та реферати