На головну

Московський інститут економіки, менеджменту і права 3 сторінка

  1.  1 сторінка
  2.  1 сторінка
  3.  1 сторінка
  4.  1 сторінка
  5.  1 сторінка
  6.  1 сторінка
  7.  1 сторінка

осіб, перелічених в підпункті 43.2.1 цієї Інструкції;

правопорушників, які не стали на шлях виправлення.

У рапорті повинні міститися відомості про спосіб життя особи, яка перебувала на обліку, скоєні ним правопорушення і прийнятих в зв'язку з цим заходи.

44. Копії документів, перелічених в пункті 43 цієї Інструкції, долучаються до обліково-профілактичним картками, обліково-профілактичним справах.

45. Дозвіл про зняття з обліку неповнолітніх, батьків, які негативно впливають на дітей, дається в письмовому вигляді начальником горрайоргана або його заступником за наявності підстав, передбачених пунктами 41 і 42 цієї Інструкції.

46. ??Припинені обліково-профілактичні картки, обліково-профілактичні справи зберігаються в архіві протягом двох років, а потім знищуються в установленому порядку.

47. Про заснування та дату зняття з обліку неповнолітнього, батьків, які негативно впливають на дітей, робиться відмітка в журналі реєстрації осіб, які перебувають на обліку підрозділу у справах неповнолітніх.

48. При зміні особою, яка перебуває на обліку ПДН, місця проживання посадові особи ПДН в триденний термін повідомляють про це в міськрайорган по територіальності нового місця проживання. Обліково-профілактична картка, обліково-профілактична справа направляються в цей міськрайорган тільки після отримання підтвердження про прибуття вибулого особи на нове місце проживання. При отриманні повідомлення про те, що вибув не прибули до нового місця проживання, матеріали доповідаються начальнику горрайоргана для вирішення питання про розшук особи в установленому порядку.

VIII. Організація індивідуальної профілактичної

роботи з неповнолітніми правопорушниками

і батьками, що негативно впливають на дітей.

Особливості організації індивідуальної

профілактичної роботи з окремими категоріями

неповнолітніх правопорушників

49. Посадові особи ПДН проводять індивідуальну профілактичну роботу з неповнолітніми з урахуванням особливостей їх особистості та оточення, характеру вчинених правопорушень, умов сімейного виховання.

Зазначені обставини встановлюються в ході проведення профілактичних бесід з неповнолітнім, його батьками або законними представниками, іншими особами, відвідування неповнолітнього за місцем проживання, вивчення характеризують матеріалів.

50. Посадові особи ПДН в ході проведення індивідуальної профілактичної роботи з неповнолітнім:

50.1. З'ясовують спосіб життя, зв'язки і наміри неповнолітнього.

50.2. Роз'яснюють неповнолітньому наслідки вчинення ним протиправних дій.

50.3. Виявляють і в межах своєї компетенції вживають заходів щодо усунення причин і умов вчинення неповнолітнім правопорушень.

50.4. Виявляють і в межах своєї компетенції в установленому порядку притягують до відповідальності осіб, які залучають неповнолітнього у вчинення злочинів і антигромадських дій.

50.5. Привертають до профілактичної роботи з неповнолітнім осіб, здатних надати на нього позитивний вплив.

50.6. Вирішують, у взаємодії з органами і установами системи профілактики бездоглядності і правопорушень неповнолітніх, питання організації навчання, праці, оздоровчого відпочинку і дозвілля неповнолітнього.

51. Посадові особи ПДН, які проводять індивідуальну профілактичну роботу з неповнолітніми, вживають заходів щодо забезпечення дотримання їх прав і законних інтересів. З цією метою здійснюються дії, передбачені підпунктом 23.7 цієї Інструкції.

52. Посадові особи ПДН, здійснюючи індивідуальну профілактичну роботу з перерахованими далі категоріями неповнолітніх, поряд із заходами, передбаченими цією Інструкцією, забезпечують проведення наступних заходів:

52.1. При проведенні індивідуально-профілактичної роботи з неповнолітніми, звільненими від кримінальної відповідальності із застосуванням примусових заходів виховного впливу, або звільненими судом від покарання з застосуванням примусових заходів виховного впливу, посадові особи ПДН:

52.1.1. Проводять спільно з начальником горрайоргана або його заступником первісну бесіду з неповнолітнім, його батьками або законними представниками, роз'яснюють наслідки систематичного невиконання примусових заходів виховного впливу. Про результати бесіди складається довідка про проведення керівником горрайоргана бесіди з неповнолітнім (додаток 11), яка долучається до обліково-профілактичної картці або обліково-профілактичному справі на неповнолітнього.

52.1.2. У разі систематичного невиконання неповнолітнім примусового заходу виховного впливу направляють відповідне подання до суду для прийняття до неповнолітнього заходів, передбачених законодавством Російської Федерації (додаток 12).

52.2. При проведенні індивідуальної профілактичної роботи з умовно засудженими неповнолітніми посадові особи ПДН:

52.2.1. Проводять спільно з начальником горрайоргана або його заступником первісну бесіду із засудженим, його батьками або законними представниками, роз'яснюють покладені на неповнолітнього обов'язку, наслідки їх невиконання, порушень громадського порядку, вчинення нового злочину. Про результати бесіди складається довідка, яка долучається до обліково-профілактичному справі на неповнолітнього.

52.2.2. Інформують кримінально-виконавчу інспекцію про кожного виявленого адміністративне правопорушення з боку засудженого неповнолітнього, а також про факти невиконання умовно засудженим неповнолітнім обов'язків, покладених на нього судом.

52.2.3. Вносять, при здійсненні умовно засудженим двох адміністративних правопорушень чи систематичного або злісному невиконанні покладених судом обов'язків, в кримінально-виконавчу інспекцію клопотання про скасування умовного засудження або продовження випробувального терміну *.

--------------------------------

 * Відповідно до статті 190 Кримінально-виконавчого кодексу Російської Федерації систематичним невиконанням обов'язків є вчинення заборонених або невиконання запропонованих умовно засудженому дій більше двох разів протягом року або тривале (понад 30 днів) невиконання обов'язків, покладених судом.

При наявності обставин, які свідчать про доцільність покладання на умовно засудженого інших обов'язків, вносять в кримінально-виконавчу інспекцію відповідне клопотання.

Інформація або клопотання направляються в кримінально-виконавчу інспекцію протягом 3 діб після отримання відомостей про застосування до засудженого неповнолітнього заходів адміністративного стягнення або відомостей про невиконання умовно засудженим неповнолітнім покладених судом обов'язків *.

--------------------------------

 * До клопотання, підписуються начальником горрайоргана або його заступником, долучаються довідка співробітника ПДН про поведінку і спосіб життя неповнолітнього, характеристики з місця навчання, роботи, проживання та інші документи, що підтверджують його протиправну поведінку. Копія клопотання долучається до обліково-профілактичному справі на неповнолітнього.

52.2.4. Направляють повторне клопотання (в разі відмови в задоволенні раніше надісланого), якщо засуджений неповнолітній вчинив нове адміністративне правопорушення і (або) продовжує не виконувати покладені судом обов'язки.

52.2.5. Негайно інформують міськрайоргани за місцем проживання засуджених неповнолітніх про застосування до них заходів адміністративного впливу.

52.2.6. Повідомляють в КДН за місцем проживання засуджених неповнолітніх про факти знаходження їх в соціально небезпечному положенні і (або) необхідності надання їм соціальної допомоги.

52.3. При проведенні індивідуальної профілактичної роботи з неповнолітніми жіночої статі, засудженими з відстрочкою відбування покарання, посадові особи ПДН:

52.3.1. Застосовують заходи, передбачені підпунктами 52.2.1, 52.2.2, 52.2.5, 52.2.6 цієї Інструкції.

52.3.2. У разі ухилення засудженої від виховання дитини і догляду за ним * вносять в кримінально-виконавчу інспекцію клопотання про скасування відстрочки відбування покарання або вносять до суду за місцем проживання засудженої уявлення про скасування відстрочки відбування покарання, складене аналогічно поданням про скасування примусових заходів виховного впливу (додаток 12) * *.

--------------------------------

 * Відповідно до статті 178 Кримінально-виконавчого кодексу Російської Федерації засуджена жінка вважається уклоняющейся від виховання дитини, якщо вона, офіційно не відмовившись від дитини, залишила його в пологовому будинку або передала в дитячий будинок; веде антигромадський спосіб життя і не займається вихованням дитини та доглядом за ним; залишила дитину родичам або іншим особам; зникла; зробила інші дії, що свідчать про ухилення від виховання дитини.

 * * Відповідно до статті 362.3 Кримінально-процесуального кодексу Української РСР скасування відстрочки відбування покарання може здійснюватися суддею також і на підставі подання КДН або трудового колективу, на який покладено обов'язок по нагляду за засудженим і проведенню з ним виховної роботи.

КонсультантПлюс: примітка.

Стаття 362.3 КПК РРФСР втратила чинність у зв'язку з прийняттям Федерального закону від 18.12.2001 N 177-ФЗ.

З питання, що стосується виконання вироку, див. XIV КПК Російської Федерації.

52.3.3. При наявності достатніх підстав спільно з КДН готують для внесення до суду спільне подання органу внутрішніх справ і КДН про звільнення засудженої від відбування покарання.

52.4. У випадках, коли в період умовного засудження або строку відстрочки відбування покарання неповнолітній сховається з постійного місця проживання, посадові особи ПДН направляють в кримінально-виконавчу інспекцію органів юстиції відповідну інформацію.

52.5. При проведенні індивідуальної профілактичної роботи з неповнолітніми, умовно-достроково звільненими від відбування покарання, посадові особи ПДН:

52.5.1. Застосовують заходи, перераховані в підпунктах 52.2.1, 52.2.5, 52.2.6 цієї Інструкції.

52.5.2. У разі, якщо неповнолітній вчинив порушення громадського порядку, за яке на нього було накладено адміністративне стягнення, або злісно ухилився від виконання обов'язків, покладених на нього судом при застосуванні умовно-дострокового звільнення, вносять до суду за місцем проживання засудженого уявлення про скасування умовно-дострокового звільнення, складене аналогічно поданням про скасування примусових заходів виховного впливу (додаток 12).

52.6. При проведенні індивідуальної профілактичної роботи з неповнолітніми, засудженими до виправних робіт, посадові особи ПДН:

52.6.1. Запитують з кримінально-виконавчої інспекції інформацію про обов'язки і заборони, встановлених для засудженого.

(В ред. Наказу МВС РФ від 06.04.2007 N 338)

52.6.2. Проводять спільно з начальником горрайоргана або його заступником первісну бесіду із засудженим, роз'яснюють покладені на нього обов'язки і заборони, наслідки їх невиконання або недотримання. Про результати бесіди складається довідка, яка долучається до обліково-профілактичному справі на неповнолітнього.

52.6.3. При отриманні в ході проведення індивідуальної профілактичної роботи з засудженим інформації про невиконання ним встановлених обов'язків і недотримання встановлених заборон протягом 3 діб інформують про це кримінально-виконавчу інспекцію.

52.7. Індивідуальна профілактична робота з неповнолітніми, яких звинувачують у скоєнні злочину, щодо яких обрано запобіжний захід, не пов'язаний з взяттям під варту, проводиться у взаємодії і за погодженням зі слідчим, у провадженні якого перебуває кримінальна справа. Інформація про поведінку таких неповнолітніх, правопорушення, вчинені ними, негайно передається слідчому.

52.8. Що стосується неповнолітніх, які вживають наркотичні засоби або психотропні речовини без призначення лікаря або вживають одурманюючі речовини, посадові особи ПДН:

52.8.1. Встановлюють з допомогою співробітників інших підрозділів горрайлиноргана обставини, пов'язані з придбанням неповнолітніми наркотичних засобів, психотропних і одурманюючих речовин.

З цією метою у всіх неповнолітніх, доставлених в горрайлиноргана в стані наркотичного сп'яніння або одурманення, відбираються після їх витвереження пояснення, в разі необхідності в установленому порядку проводиться медичний огляд.

52.8.2. Негайно інформувати органи охорони здоров'я про виявлення неповнолітнього, що потребує обстеженні, спостереженні або лікуванні в зв'язку з вживанням наркотичних засобів, психотропних або одурманюючих речовин.

52.8.3. Рекомендують неповнолітньому, його батькам або законним представникам звернутися в установу охорони здоров'я для обстеження неповнолітнього і надання йому необхідної медичної допомоги.

52.9. Що стосується неповнолітніх, які вживають спиртні напої, проводяться заходи, передбачені підпунктом 52.8 цієї Інструкції.

52.10. Посадові особи ПДН для попередження антигромадської поведінки неповнолітніх правопорушників, які мають психічні розлади:

52.10.1. Виявляють в процесі профілактичної роботи неповнолітніх правопорушників, поведінка яких викликає сумнів в змозі їх психічного здоров'я, і ??рекомендують батькам неповнолітніх або їх законним представникам провести медичне обстеження дитини.

52.10.2. Направляють на неповнолітніх, зазначених у підпункті 52.10.1 цієї Інструкції, інформацію в психоневрологічні або психіатричні установи за місцем їх проживання із зазначенням дати і підстави постановки неповнолітніх на облік ПДН, коротких відомостей про вчинені правопорушення, а також конкретних даних, що дають можливість припускати наявність у неповнолітніх психічних розладів.

52.10.3. Вносять пропозиції лікарям-психіатрам про невідкладної госпіталізації неповнолітніх правопорушників, які представляють за своїм психічним станом безпосередню небезпеку для себе і (або) оточуючих.

53. У ході проведення індивідуальної профілактичної роботи з батьками, що негативно впливають на дітей, посадові особи ПДН здійснюють заходи з оздоровлення обстановки в сім'ї, припинення негативного впливу батьків на дітей.

З цією метою посадові особи ПДН:

53.1. Роз'яснюють батькам, негативно впливає на дітей, наслідки невиконання або неналежного виконання ними своїх обов'язків по вихованню, навчанню і (або) утримання дітей, негативного впливу на поведінку дітей або жорстокого поводження з ними.

53.2. З'ясовують спосіб життя і наміри батьків, які негативно впливають на дітей, шляхом відвідування сім'ї за місцем проживання, вивчення характеризують матеріалів, проведення бесід з представниками органів і установ охорони здоров'я, освіти, соціального захисту населення, іншими особами.

53.3. Привертають до профілактичної роботи з батьками, що негативно впливають на дітей, осіб, здатних надати на них позитивний вплив.

53.4. Вирішують, у взаємодії з іншими органами і установами системи профілактики бездоглядності і правопорушень неповнолітніх, питання організації навчання, праці, оздоровчого відпочинку і дозвілля неповнолітніх, які проживають в сім'ях, що перебувають у соціально небезпечному становищі.

53.5. Вносять у встановленому порядку до відповідних органів і установ пропозиції про застосування до батьків, негативно впливає на дітей, заходів впливу, передбачених законодавством Російської Федерації.

54. Посадові особи ПДН, які проводять індивідуальну профілактичну роботу з батьками, що негативно впливають на дітей, вживають заходів до дотримання прав і законних інтересів дітей, які проживають в сім'ях, що перебувають у соціально небезпечному становищі, відповідно до підпункту 23.7 цієї Інструкції.

IX. Організація роботи з неповнолітніми,

доставленими в горрайлиноргана

55. У горрайлиноргана і (або) ПДН (якщо вони знаходяться поза приміщенням горрайлиноргана) можуть бути доставлені неповнолітні:

55.1. Які вчинили суспільно небезпечні діяння або інші правопорушення до досягнення віку, з якого настає кримінальна чи адміністративна відповідальність.

55.2. Які вчинили правопорушення, що тягнуть заходи адміністративного стягнення, або які здійснили неправомірні дії.

55.3. Самовільно пішли з спеціальних навчально-виховних установ закритого типу.

55.4. Щоб Їх в ЦВІНП *.

--------------------------------

 * Маються на увазі неповнолітні, що направляються за вироком суду або за постановою судді в спеціальні навчально-виховні заклади закритого типу, і неповнолітні, щодо яких суддею винесено постанову про направлення в ЦВІНП до розгляду судом питання про поміщення їх у спеціальні навчально-виховні установи закритого типу.

55.5. Бездоглядні та безпритульні *, які потребують допомоги держави, для подальшого направлення їх до спеціалізованих установ для неповнолітніх, які потребують соціальної реабілітації, або в установи органів охорони здоров'я, в тому числі:

--------------------------------

 * Бездоглядності є неповнолітній, контроль за поведінкою якого відсутня внаслідок невиконання або неналежного виконання обов'язків щодо її виховання, навчання та (або) змісту з боку батьків або законних представників або посадових осіб. Безпритульним є бездоглядну, що не має місця проживання та (або) місця перебування.

55.5.1. Що залишилися без піклування батьків або законних представників.

55.5.2. Заблукали і підкинуті.

55.5.3. Що самовільно залишили сім'ю, які пішли з освітніх установ для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, або інших дитячих установ.

55.5.4. Чи не мають місця проживання, місця перебування і (або) засобів до існування.

Неповнолітні, перераховані в підпункті 55.5 цієї Інструкції, доставляються до органів внутрішніх справ тільки в невідкладних випадках.

55.5.5. Проживають в сім'ях, що перебувають у соціально небезпечному становищі.

(Пп. 55.5.5 введений Наказом МВС РФ від 06.04.2007 N 338)

55.5.6. Знаходяться в соціально небезпечному положенні.

(Пп. 55.5.6 введений Наказом МВС РФ від 06.04.2007 N 338)

56. Особи, зазначені в пункті 55 цієї Інструкції, можуть міститися в горрайлинорганах не більше 3 годин.

57. Неповнолітні, які досягли встановленого законом віку для притягнення до кримінальної відповідальності і вчинили злочини, а також неповнолітні, які перебувають в стані наркотичного та алкогольного сп'яніння, доставляються тільки до чергової частини горрайлиноргана.

58. При доставлянні неповнолітнього в горрайлиноргана необхідно:

58.1. Встановити дані, що характеризують його особу, відомості про батьків або законних представників, умов виховання.

58.2. З'ясувати обставини вчинення правопорушення або виявлення заблукав, підкинутого дитини.

58.3. Оформити матеріали, необхідні для залучення доставлених до адміністративної відповідальності.

58.4. Неповнолітнього, щодо якого є достатні підстави вважати, що він знаходиться в стані наркотичного сп'яніння або спожив наркотичний засіб або психотропну речовину без призначення лікаря, по можливості в установленому порядку направити на медичний огляд.

58.5. Передати в установленому порядку доставленого неповнолітнього батькам або законним представникам, посадовим особам освітніх установ, спеціалізованих установ для неповнолітніх, які потребують соціальної реабілітації, або установ органів охорони здоров'я.

Про передачу неповнолітнього робиться відмітка в протоколі адміністративного затримання та книзі обліку осіб, доставлених в горрайлиноргана, із зазначенням часу передачі і особи, якій переданий неповнолітній.

58.6. Направити в лікувальні установи органів охорони здоров'я підлітків, які перебувають в стані наркотичного сп'яніння або одурманення чи в важкому ступені алкогольного сп'яніння, а також у разі необхідності неповнолітніх, що мають тілесні ушкодження.

59. У ЦВІНП направляються неповнолітні:

59.1. Перераховані в підпунктах 55.3 і 55.4 цієї Інструкції.

59.2. Доставлені за вчинення суспільно небезпечних діянь до досягнення віку, з якого настає кримінальна відповідальність, у випадках, якщо необхідно забезпечити захист їх життя або здоров'я або попередити вчинення ними повторного суспільно небезпечного діяння, а також у випадках, якщо їх особистість не встановлена ??або вони не мають місця проживання, місця перебування або не проживають на території суб'єкта Російської Федерації, де ними було скоєно суспільно небезпечне діяння.

59.3. Доставлені за вчинення правопорушення, що тягне заходи адміністративного стягнення у випадках, якщо їх особистість не встановлена ??або вони не мають місця проживання, місця перебування або не проживають на території суб'єкта Російської Федерації, де ними було скоєно правопорушення.

60. Неповнолітні, перераховані в пункті 59 цієї Інструкції, поміщаються в ЦВІНП на підставі наступних документів:

вироку суду або постанови судді - неповнолітні, зазначені в підпункті 55.4 цієї Інструкції;

постанови судді - неповнолітні, зазначені в підпунктах 55.3, 59.2, 59.3 цієї Інструкції.

У нічний час, вихідний або святковий день або в інших виняткових випадках неповнолітні, зазначені в підпунктах 55.3, 59.2, 59.3 цієї Інструкції, можуть бути поміщені в ЦВІНП на підставі постанови про приміщенні неповнолітнього в центр тимчасової ізоляції для неповнолітніх правопорушників, що затверджується начальником горрайлиноргана або його заступником або оперативним черговим (додаток 13).

61. Матеріали на неповнолітніх, зазначених у підпунктах 55.3, 59.2, 59.3 цієї Інструкції, поміщених в ЦВІНП на підставі постанови начальника горрайлиноргана або його заступника або оперативного чергового, протягом трьох діб після приміщення неповнолітніх в ЦВІНП представляються судді для вирішення питання про їх подальше утримання або звільнення.

62. На неповнолітніх, зазначених у підпунктах 55.5.1, 55.5.3, 55.5.4 цієї Інструкції, складається акт про приміщенні неповнолітнього в спеціалізований заклад для неповнолітніх, які потребують соціальної реабілітації (додаток 14). Акт завіряється оперативним черговим горрайлиноргана.

Копія зазначеного акту протягом п'яти діб надсилається до органу управління соціальним захистом населення.

63. На неповнолітніх, зазначених у підпункті 55.5.2 цієї Інструкції, складається акт про доставлянні прикинутого або заблукав дитину (додаток 15).

На підкинуті дітей акт складається в чотирьох примірниках. Перший примірник акта реєструється в журналі обліку подій для вирішення питання про порушення кримінальної справи та розшуку особи, винного в залишенні дитини в небезпечному для життя стані, другий примірник акта надсилається разом з дитиною в установу для неповнолітніх, які потребують соціальної реабілітації.

Відносно заблукали дітей акт складається в трьох примірниках. Перший примірник надсилається разом з дитиною в установу для неповнолітніх, які потребують соціальної реабілітації.

Копії актів протягом п'яти діб направляються до органу управління соціальним захистом населення.

Останні екземпляри актів з розпискою посадової особи, яка прийняла дитину, зберігаються в ПДН протягом двох років, після чого знищуються в установленому порядку.

64. заблукали, підкинуті та інші діти у віці до 4 років, що залишилися без піклування батьків або законних представників, направляються до закладів органів охорони здоров'я.

При цьому діти, які не відносяться до категорії туристів, які заблукали або підкинуті, поміщаються в ці установи на підставі акта про приміщенні неповнолітнього до установи органів охорони здоров'я, що складається аналогічно акту про приміщенні неповнолітнього в спеціалізований заклад для неповнолітніх, які потребують соціальної реабілітації (додаток 14).

У разі направлення дитини до закладу органу охорони здоров'я копія акта до органу управління соціальним захистом населення не надсилається.

65. Посадові особи ПДН:

65.1. Виявляють конкретні причини і умови, що сприяли правопорушенню; осіб, які взяли участь в його скоєнні; дорослих, що роблять негативний вплив на неповнолітніх, які залучають їх до скоєння правопорушень. Вносять пропозиції начальнику горрайлиноргана або його заступнику про застосування до вказаних осіб заходів впливу, передбачених законодавством.

65.2. Здійснюють в установленому порядку підготовку документів, необхідних для розгляду матеріалів про адміністративні правопорушення неповнолітніх (отримують пояснення неповнолітнього правопорушника, його батьків або законних представників, а при необхідності і інших осіб, що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення).

65.3. Складають картку на неповнолітнього, доставленого в горрайлиноргана, яку направляють в міськрайорган за місцем проживання доставленого, якщо він не проживає на території, що обслуговується (додаток 16).

65.4. Ведуть журнал обліку неповнолітніх, доставлених в горрайлиноргана внутрішніх справ (додаток 17), і щоквартально аналізують стан роботи з даною категорією неповнолітніх. В окремому розділі журналу реєструються надійшли з інших міськрайлінорганів картки на неповнолітніх жителів території, що обслуговується, доставлених в інші горрайлиноргана.

У ПДН органів внутрішніх справ на транспорті поряд з цим журналом ведеться і алфавітний журнал обліку доставлених неповнолітніх.

X. Здійснення виробництва за матеріалами

про приміщенні неповнолітніх, які не підлягають

кримінальної відповідальності, в спеціальні

навчально-виховні заклади закритого типу

66. Посадові особи ПДН:

66.1. Направляють в КДН припинене кримінальну справу або матеріали про відмову в її порушенні щодо неповнолітніх, які не досягли на момент вчинення суспільно небезпечного діяння віку кримінальної відповідальності, або неповнолітніх, які не підлягають кримінальній відповідальності у зв'язку з тим, що внаслідок відставання в психічному розвитку, не пов'язаного з психічним розладом, під час вчинення суспільно небезпечного діяння не могли повною мірою усвідомлювати фактичний характер і суспільну небезпеку своїх дій (бездіяльності) або керувати ними, для розгляду можливості застосування до них заходів виховного впливу або клопотання перед судом про їх приміщенні в спеціальні навчально виховні заклади закритого типу.

66.2. Направляють в цілях підготовки для розгляду судом матеріалів про приміщенні неповнолітніх, які не підлягають кримінальній відповідальності, в спеціальні навчально-виховні заклади закритого типу, в відповідні органи та установи запити про надання необхідних документів.

66.3. Готують матеріали для винесення начальником органу внутрішніх справ постанови про медичний огляд неповнолітнього (додаток 18). Огляд проводиться на підставі даної постанови при наявності згоди неповнолітнього або його батьків або законних представників у разі, якщо неповнолітній не досяг віку п'ятнадцяти років. Якщо неповнолітній і (або) його батьки не дають згоди на проведення огляду, воно проводиться на підставі постанови судді.

У випадках, коли у неповнолітніх, які не підлягають кримінальній відповідальності, під час медичного огляду виявлено захворювання, що перешкоджають їх змістом і навчання в спеціальних навчально-виховних установах закритого типу, матеріали на зазначених осіб передаються в комісію у справах неповнолітніх і захисту їх прав, для застосування до них заходів виховного впливу.

66.4. Отримують письмове зобов'язання від батьків або законних представників неповнолітніх або керівників дитячих будинків, шкіл-інтернатів або інших дитячих установ, де проживають і навчаються підлітки, про забезпечення належної поведінки підлітків та явки їх до суду.

66.5. Готують матеріали для винесення суддею постанови про приміщенні в центр тимчасової ізоляції для неповнолітніх правопорушників органів внутрішніх справ строком до 30 діб підлітків даної категорії в випадках:
 Московський інститут економіки, менеджменту і права 1 сторінка |  Е. А. Полякова |  Особливості процесу пізнання |  форма думки |  поняття мови |  види мови |  види імен |  ОСНОВНІ ЗАКОНИ ЛОГІКИ |  ПОНЯТТЯ |  види понять |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати