На головну

Болонський процес як засіб інтеграції і демократизації вищої освіти

  1. A. Сознание как реальный, но несводимый к физико-химическим событиям процесс в мозгу
  2. B. Является ли мышление частным случаем информационного процесса?
  3. B. Процесс, при котором для возврата системы в исходное состояние требуются затраты энергии.
  4. C) Эволюция полового процесса у растений
  5. C. Неадекватность исходной методологической установки теоретико-информационного процесса феномену целостности мышления
  6. I. Процессуальные основы назначения и производства
  7. I. Торможение процесса модернизации в Японии

Болонський процес - один з інструментів не лише інтеграції в Європі і в Європу, а й інструмент загальної світової тенденції нашого часу - глобалізації. Європейська спільнота має намір зробити внесок у якісну освіту шляхом заохочення кра- їн-учасниць до сприяння підвищенню якості власної освіти. Нині східноєвропейські країни лише починають приймати Болонські ідеї.

Продовженням Болонських ідей стали такі навчально-наукові організаційні заходи: Саламанська конференція європейських ВНЗ (Саламанка, 2001); Празьке комюніке міністрів європейських країн (Прага, 2001); Берлінське комюніке міністрів європейських країн (Берлін, 2003); Бергенська конференція міністрів європейських країн (м. Берген, Норвегія, 19 травня 2005).

Основна ідея цих документів - двоступенева структура вищої освіти, використання системи кредитів ЄСТS, міжнародне визнання бакалавра як рівня вищої освіти, що надає особі кваліфікацію та право продовжувати навчання за програмами магістра в інших європейських країнах.

Причини запровадження Болонської концепції:

1. Докорінні перетворення в економічних системах усіх розвинутих країн. Можна стверджувати, що нині відбувається небувала за масштабами революція в економічній сфері.

2. Друга причина пов'язана з тим, що нині конкуренція все більше переноситься в наукову сферу. Зараз виграє той, хто здатний швидше розробити і впровадити у виробництво новий товар. Враховуючи те, що наука і творчість починають відігравати провідну роль у розвитку економіки, організації та фірми прагнуть набирати собі не просто високоосвічені кадри, а молодь віком до 30-ти років, яка здатна до нестандартного продуктивного творчого мислення.

3. Внутрішня зацикленість національної системи освіти. Практика довела, що система освіти, не пов'язана з виробництвом, не може готувати спеціалістів для практичної роботи.

4. Прагнення об'єднати розрізнені потенціали європейських країн у єдиний економічний механізм. Адже після створення Європейського Союзу, введення єдиної грошової одиниці (євро) Європа мала б бути єдиною. Проте реально цього не відбулося. Виникли проблеми з різними рівнями підготовки фахівців та трудовими законодавствами європейських країн, що стало на перешкоді переміщенню населення в межах Європи з метою одержання роботи через відмінність дипломів про вищу освіту.

5. Сполучені Штати Америки значно випереджають Європейські країни з ряду показників, які відносяться до системи освіти. Перший показник - це частка вже підготовлених фахівців, що мають вищу освіту. В Європі цей показник вдвічі нижчий, ніж у Сполучених Штатах. Другий показник - кількість іноземних громадян, що навчаються в країні. У США число іноземних студентів перевищує 500 тисяч осіб. Ця цифра значно переважає кількість студентів-іноземців, які опановують знання в європейських університетах. Третій показник - розвиток науки й інтенсивність нарощення наукового потенціалу. Сполучені Штати Америки на фінансування наукових досліджень щороку виділяють понад 3 % від валового національного доходу. Країни Європи вкладають у науку в середньому 1,9 %.  27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42

Об'єкт, предмет, функції та завдання порівняльної педагогіки | Внутрішньопедагогічні та міжгалузеві зв'язкипорівняльної педагогіки | Методи порівняльно-педагогічних досліджень | Основні історичні періоди розвитку порівняльної педагогіки | Економічна ефективність освіти в розвинених країнах і країнах, що розвиваються | Якісні зміни соціального попиту на освіту | Проблема демократизації освіти | Провідні стратегії розвитку освіти у різних регіонах світу | Тенденції розвитку системи дошкільного виховання | Особливості реформаційних процесів на етапі початкового навчання |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати