Головна

спостереження

  1.  Включене безструктурне спостереження
  2.  Включене і невключення спостереження
  3.  ВИБІРКОВЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ
  4.  ВИБІРКОВЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ
  5.  вибіркове спостереження
  6.  Вибіркове спостереження в статистиці
  7.  Вибіркове спостереження, види, способи відбору.
Безпосередня включеність дослідника в досліджувану соціальну ситуацію, групу або культуру нерідко дозволяє отримати унікальні відомості про використовувані самими учасниками значеннях і символах, про локальні або субкультурних «мовами взаємодії», знайомство з якими є само собою зрозумілим умовою їх подальшого теоретичного аналізу. Хоча вчений не може «влізти в шкуру» інших людей, особливо які належать до чужої культури або іншої історичної епохи, він може спробувати впорядкувати й піддати глибшого і систематичного розгляду ті слова, символи і культурні форми, за допомогою яких досліджувані ним люди описують і передають свій досвід, роблячи це часто непослідовно, випадково або не цілком усвідомлено. Порівняно абстрактні і високо-змістовні терміни наукового опису, в свою чергу, дозволяють соціологу чи етнографу перетворити спонтанне переживання і мінливі культурні форми в предмет власне теоретичного аналізу, зробити ще один крок до збільшення достовірного, доступного колективному розумінню і перевіряється наукового знання. Найбільш очевидні недоліки включеного спостереження пов'язані з небезпекою підміни наукових пояснень високохудожніми і цілком суб'єктивними оповіданнями. Переваги цього методу укладені, перш за все, в можливості отримання детальної «дотеоретіческой» інформацію про досліджуваних соціальних явищах.

Опитування

Опитування є, мабуть, найпопулярнішим соціологічним методом. Він перевершує експеримент з точки зору дескриптивних можливостей та служить не тільки суто академічним цілям, будучи найкращим засобом отримання соціальної статистики. Саме опитування громадської думки використовуються при вивченні думок і установок широких верств суспільства, забезпечуючи, при коректному застосуванні, можливість «відстежування» навіть невеликих змін в найрізноманітніших сферах суспільного життя-від розподілу сімейних бюджетів до динаміки передвиборних переваг. Сучасні підходи до побудови вибірки та аналізу даних дозволяють максимально наблизити можливості перевірки причинних гіпотез, надані методом масового опитування, та можливостей експериментального методу. Говорячи про недоліки методу опитування, треба згадати, перш за все, про низьку чутливість цього методу до унікальних рис досліджуваної соціальної ситуації, про щодо меншому увагу до суб'єктивним та індивідуальним характеристикам досвіду досліджуваних людей і груп, до їх Самоопису, інтерпретацій і «повсякденним теоріям». Описані недоліки, в свою чергу, є зворотною стороною прагнення до теоретичного узагальнення результатів і концептуальної строгості. ВСТУП |  ГЛАВА 1 МЕТОДОЛОГІЯ І МЕТОДИКА СОЦІОЛОГІЇ |  Методи аналізу і обробки соціологічних даних |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати