На головну

Купівля готівкової іноземної валюти за готівкову валюту Російської Федерації.

  1.  C) немонетарні статті, які оцінюються за справедливою вартістю в іноземній валюті, слід переводити за обмінним курсом на дату визначення справедливої ??вартості.
  2.  C) при переведенні результатів підприємства та його фінансового становища в валюту подання звітності.
  3.  C) вказати функціональну валюту підприємства і метод перекладу, використаний для визначення допоміжної інформації.
  4.  I. Ленін як організатор Російської Комуністичної Партії
  5.  II. Ленін як вождь Російської Комуністичної Партії
  6.  II. Робота з джерелом: ГРАМОТА НА ПРАВА І ВИГОДИ МІСТАХ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ. 21 квітня 1785 р
  7.  Адміністративно-територіальний устрій та регіональний поділ українських земель у складі Російської та Австрійської імперій в кінці 18-19 ст.

Д-т 20202/20206/20207 іноземна валюта (касовий символ в розрізі ідентифікації клієнта: неідентифікованих (даний символ використовується, якщо валютообмінна операція здійснюється без ідентифікації фізичної особи. У разі здійснення фізичною особою операції з купівлі або продажу готівкової іноземної валюти на суму, що не перевищує 15 000 рублів або не перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентну 15 000 рублів, ідентифікація клієнта - фізичної особи, встановлення і ідентифікація вигодонабувача не проводяться, за винятком випадку, коли у працівників організації, що здійснює операції з грошовими коштами або іншим майном, виникають підозри, що дана операція здійснюється з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму. Федеральний закон «Про ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (відмиванню) доходів, оТРИМАНИХ злочинним шляхом, І ФІНАНСУВАННЮ тЕРОРИЗМУ», № 115-ФЗ від 7 серпня 2001 року) нерезиденти, резиденти) К-т 20202/20206/20207 рублі РФ (символ: рублі РФ 57) Призначення: Купівля готівкової іноземної валюти у внутрішньому структурному підрозділі Банку згідно з реєстром № від (дата).

1.1. Одночасно, якщо курс покупки банку нижче курсу встановленого ЦБ РФ, то додатково формується проводка:

Д-т 20202/20206/20207 К-т 70601 (12201)

Призначення: Курсова різниця по операції купівля готівкової іноземної валюти

На суму курсової різниці між курсом ЦБ РФ і курсом купівлі Банку

1.2. Одночасно, якщо курс покупки банку вище курсу встановленого ЦБ РФ, то додатково формується проводка: Д-т 70606 (22101)

К-т 20202/20206/20207

Призначення: Курсова різниця по операції купівля готівкової іноземної валюти

На суму курсової різниці між курсом покупки Банку і курсом ЦБ РФ
 Платіжні картки |  Відображення в бухгалтерському обліку операцій з використанням банківських розрахункових карт |  Відсотки по кредитних картах. |  Облік простроченої заборгованості за виданими кредитами і нарахованими відсотками. |  Видача грошових коштів з каси банку для завантаження банкомата |  Відображення в бухгалтерському обліку еквайрера безготівкових операцій з використанням банківських карт на підприємствах торгівлі (послуг) |  Порядок відображення операцій з передплаченими картами Visa Travel Money Cash Passport |  Приблизний перелік операцій з платіжними картами, де застосовуються рахунки незавершених розрахунків |  Організація в банку емісії розрахункових карт міжнародних платіжних систем |  Організація роботи з еквайрингу в банку |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати