Головна

Б. Особливості диференціації навчання у школах Великобританії

  1. А) виховання в процесі трудового навчання.
  2. А. Особливості диференціації навчального процесу в школах США
  3. Адаптації та навчання
  4. Атрибутивні та функціональні особливості публічної сфери в Україні
  5. В. Особливості диференціації навчального процесу в школах ФРН
  6. Венчурне інвестування. Особливості венчурного фінансування

У британських школах, як і в школах інших європейських країн, освіта традиційно є глибоко диференційованою. Вже у початковій школі дітей ділять на три потоки у відповідності з рівнем здібностей і показниками у навчанні.

Зовнішня диференціація починається на етапі переходу дітей з початкової школи у середню. До середини 70-х рр. усі випускники початкової школи, досягши 11 років проходили тест на якість розумової діяльності (IQ). За результатами тестування вони розподілялись у три типи шкіл. Діти з найбільш високими показниками IQ та навчальними успіхами потрапляють до граматичної школи, яка готує своїх випускників вступу в університет. Для такого типу шкіл характерна і внутрішня диференціація відповідно до навчальних цілей і умов навчання. Починався вона з вивчення латинської мови, що пропонується тільки найбільш здібним учням. З третього класу вводиться три паралелі: "а" - гуманітарна, "в" - природничо-математична і "с" - для невстигаючих, де предмети викладаються за скороченими програмами, вивчаються науки прагматичної орієнтації.

Після четвертого класу відбувається нове сортування. Здібні учні починають готуватися до вступу в університет. Така підготовка полягає у вивченні спеціалізованої програми навчання, складанні трьох спеціальних екзаменів. У шостому класі відбувається остаточна спеціалізація (шостий клас дворічний). Учні навчаються за індивідуальними програмами, переважають індивідуальні методи навчання та навчання у малих групах. Після закінчення такої школи учні отримують "Свідоцтво про освіту підвищеного типу", яке дозволяє вступити до більшості університетів без екзаменів. Головну перевагу такої організації навчання англійські педагоги бачать у розвитку індивідуальних здібностей учнів, у можливості завчасного і свідомого вибору життєвого шляху, у високому рівні загальної освіченості школярів. Разом з тим британські дослідники відмічають негативні наслідки для самооцінки учнів, їх подальших шкільних і життєвих перспектив ранжування у навчальних потоках за рівнем розумових здібностей [2, 285].

Одним з важливих аспектів диференціації навчального процесу є можливість вивчення предметів за вибором. Як і в США, у британській школі у 70-х - першій половині 80-х рр. на такі предмети відводили до 50% навчального часу. До предметів "ядра" (обов'язкових) входили англійська мова і література, математика, релігія, фізкультура. В сучасних умовах навчальний час на предмети за вибором скорочений до 30-40% від усього навчального часу.

Отже, диференціація навчального процесу в британських школах є явищем досить складним і неоднозначним. Вона давно стала традицією національної системи освіти і попри всі реформи (введення Національного навчального плану і національних стандартів освіти, збільшення часу на обов'язкові предмети тощо) продовжує залишатись однією з суттєвих ознак освітньої системи Великобританії.

 



  15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   Наступна

Об'єкт, предмет, функції та завдання порівняльної педагогіки | Внутрішньопедагогічні та міжгалузеві зв'язкипорівняльної педагогіки | Методи порівняльно-педагогічних досліджень | Основні історичні періоди розвитку порівняльної педагогіки | Економічна ефективність освіти в розвинених країнах і країнах, що розвиваються | Якісні зміни соціального попиту на освіту | Проблема демократизації освіти | Провідні стратегії розвитку освіти у різних регіонах світу | Тенденції розвитку системи дошкільного виховання | Особливості реформаційних процесів на етапі початкового навчання |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати