На головну

Якісні зміни соціального попиту на освіту

  1. А) обсяг попиту на даний товар зросте;
  2. Аналіз попиту та пропозиції. Еластичність.
  3. Аналіз та оцінка інвестування в умовах ризику. Якісні та кількісні методи оцінювання проектних ризиків.
  4. Артистизм соціального педагога
  5. Взаємовідношення біологічного, соціального і духовного в людині.
  6. Динаміка та структурні зміни господарського розвитку країн в другій половині ХХ ст.
  7. Для якого з товарів еластичність попиту за ціною найвища?

Зростання соціального попиту на освіту. В сучасному світі збільшується соціальний попит на повноцінну освіту, що особливо характерно для розвинених країн. Населенню цих країн властивий такий спосіб життя, для якого характерні вищі економічні стандарти і вищий рівень соціальних домагань. Значна частина молоді розглядає отримання повноцінної освіти як необхідну умову досягнення бажаного соціального статусу.

Між рівнем освіти і розміром заробітної плати існує чітка залежність.

Високий освітній рівень розглядається і як певна гарантія від безробіття, першими жертвами якого стають саме некваліфіковані працівники з мінімальним рівнем освіти.

Зросло значення освіти і для молоді з привілейованих верств населення, що пов'язано з новими способами формування соціальної еліти західного суспільства.

Охоплення дівчат середньою і вищою освітою. Зростання соціального попиту на освіту значною мірою пов'язане із розширенням охоплення дівчат середньою і вищою освітою (зростанням суспільної самосвідомості жінок, їхнього прагнення до незалежності та реальної соціальної рівності зчоловіками; економічною активністю жінок у зв'язку з браком засобів для підтримання певного матеріального рівня сім'ї, бюджет якої складається лише із заробітної плати чоловіків). Збільшення припливу жінок на ринок праці - глобальне явище. У 80-х роках в СРСР жінки становили понад половину загальної чисельності трудового населення, а в галузях охорони здоров'я, освіти, культури, торгівлі і громадського харчування - понад 75 %. Значно зріс жіночий контингент бакалаврів, магістрів, докторів наук.

Роль демографічних чинників. На розвиток освіти значною мірою впливають демографічні чинники. Еволюція народжуваності зумовлює зміни через певний проміжок часу кількості учнів тих вікових категорій, які підлягають обов'язковому навчанню. У розвинених країнах спад народжуваності зумовив зменшення чисельності учнів у початкових школах. З 1980 по 1990 р. чисельність учнів скоротилася: у Великій Британії на 500 тис, у Франції - на 400 тис, у Японії - майже на 2 млн. Сьогодні тільки вища школа не виявляє прямої залежності від демографічної кон'юнктури: її контингенти продовжують зростати майже в усіх країнах.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Об'єкт, предмет, функції та завдання порівняльної педагогіки | Внутрішньопедагогічні та міжгалузеві зв'язкипорівняльної педагогіки | Методи порівняльно-педагогічних досліджень | Основні історичні періоди розвитку порівняльної педагогіки | Провідні стратегії розвитку освіти у різних регіонах світу | Тенденції розвитку системи дошкільного виховання | Особливості реформаційних процесів на етапі початкового навчання | Середня освіта: сучасний стан та перспективи розвитку | Тенденції розвитку системи вищої освіти | Безперервність як провідний принцип реформування освітніх систем |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати