На головну

Найважливіші аспекти внутрішньої політики Олександра I.

  1.  C. Різниця потенціалів, що виникає між внутрішньою і зовнішньою сторонами мембрани, виміряна в стані фізіологічного спокою.
  2.  IV. Психологічні аспекти лідерства та керівництва.
  3.  SWOT- аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища фірми
  4.  V. СОЦІАЛЬНІ ОСНОВИ ПОЛІТИКИ. СУТНІСТЬ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ
  5.  V. Вимоги до внутрішнього оздоблення приміщень дошкільних освітніх організацій
  6.  VI. ПОЛІТИЧНІ ВІДНОСИНИ І ПРОЦЕСИ - ІСТОРИЧНИЙ І СУЧАСНИЙ АСПЕКТИ.
  7.  VIII. Соціально-психологічні аспекти управлінської діяльності.

1 Можливі ризики і джерела їх виникнення:

А) Комерційні ризики:

u ризик, пов'язаний з реалізацією товару

u ризик, пов'язаний з доставкою товару

Б) Політичні ризики:

u ризик, пов'язаний з політичною обстановкою в країні (страйки, війни)

2 Джерела виникнення ризиків:

u недостатнє вивчення ринку збуту

u недооцінка конкурентів

u падіння попиту на товар

3 заходи по скороченню ризику

u детальне вивчення ринку

u аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства

u страхування майна

Висновок: в цілому можна сказати, що даний проект інвестиційної привабливістю, т. К. Передбачається що рік у рік кафе буде розширюватися, відкривати філії, збільшувати асортимент, вводити нові послуги, а отже збільшаться і обсяги продажів і зросте прибуток, що є головним для інвестора. Справжній проект є ще й вигідним, т. К. Обсяг витрат даної фірми не великий з сумою результатів у проекті значно більше, ніж сума вкладених коштів.


Висновок.

Головною метою проектованого підприємства є проникнення на ринок і наступне розширення ринкової частки. Головною стратегією підприємства повинна стати комплексна стратегія з надання продукції високої якості і за нижчими цінами, а також розширення асортименту послуг. Виходячи з цього, стратегією маркетингу обирається стратегія розширення попиту за рахунок стимулювання обсягу продажів, цінової політики і нецінових факторів конкурентної боротьби, створення позитивного іміджу кафе.

Основними перевагами проектованого кафе є: можливість зниження собівартості і цін, підвищення продуктивності за рахунок використання нового обладнання, розширення асортименту послуг.

Розробивши даний бізнес-план ми хочемо показати, що відкриття кафе та заняття ресторанним бізнесом є дуже прибутковою справою, і реалізація проекту по відкриттю кафе «Калинка» є економічно доцільним.

Список використаної літератури

1. Алексєєва М. П. Планування діяльності фірми. - М .: Фінанси і статистика, 2001. - 248 с.

2. Артеменко В. р, Беллендир М. в. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник. - М .: "ДІС", НГАЕіУ і У, 1997. - 385 с.

3. Балабанов І. т. Основи фінансового менеджменту. // Навчальний посібник. - М .: Фінанси і статистика, 1997 г. - 478 с.

4. Басапов М. і. Аналіз господарської деятельности.-М .: Економіка, 1990 г.

5. Большаков С. в. Проблеми зміцнення фінансів підприємств // Фінанси-1999. - №2. - С. 30 - 35.

6. Вартанов А. С. Економічна діагностика діяльності підприємства: організація та методологія. - М .: Фінанси і статистика, 1991 р - 235 с.

7. Волков О. і. Економіка підприємства. - М .: ИНФРА-М, 1997 г. - 255 с.

8. Гуляєв В. р Організація бізнесу. - М .: Нолидж, 1996 г. - 372 с.

9. Єфімова О. п. Економіка громадського харчування. - Мн .: ТОВ «Нове знання», 1997 року - 304 с.

10. Кадацький В. т. Витрати і прибуток. // Економіст. - 1995. - №7. - С. 79-83.

11. Ковальов А. і., Привалов В. п. Аналіз фінансового стану підприємства. Видання 2-е, перероблене і доповнене. - М .: ЗАТ "Центр економіки і маркетингу", 1997 р - 511 с.

12. Ковальов В. в. Фінансовий аналіз. - 2-е изд., Перераб. і доп. - М .: Фінанси і статистика, 1999 г. - 512 с.

13. Крейнина М. н. Фінансовий стан підприємства. Методи оцінки. - М .: ІКЦ «Дис», 1997 року - 390 с.

14. Менеджмент готельного та ресторанного обслуговування. - М .: РМАТ, 1997 г. - 460 с.

15. Палли М. Довідник сучасного господаря ресторану. 100 ідей для досягнення переваги в конкурентній боротьбі. - М .: ТОВ «Сучасний ресторан і роздрібні технології», 1999 р - 148 с.

Найважливіші аспекти внутрішньої політики Олександра I.

 Дата і ім'я  Реформи державного управління  аграрне питання  Просвітництво  Зовнішня політика
 Олександр 1  1802 г. - введення міністерської системи. В основі - принцип єдиноначальності. 1808 г. - М. м. Сперанський за завданням імператора створює '' Вступ до укладенню державних законів ". Проект, який передбачав створення представницьких органів влади і системи поділу влади, який, проте, так і не був підписаний Олександром I. 1810 г. - заснований новий постійний законодавчим орган - Державна Рада.  1801 г. - ліквідована монополія дворянства на землеволодіння; заборонена публікація в друкованих виданнях оголошень про купівлю-продаж крепостних.1803 р - указ про вільних хліборобів, який легалізував право поміщиків добровільно звільняти від залежності своїх крепостних.1804 р - початок аграрної реформи в Прибалтиці (максимум селянських повинностей перед поміщиками обмежувався державою).  Створення нових університетів. Автономія університетів. Система спадкоємного освіти з чотирьох ланок: церковно-школа, повітове училище, гімназія, університет. Створення навчальних округів.  1801г.-входження Грузії до складу Росії. 1804-1813г.-російсько-іранська війна (безрезультатно). 1806-1812г.-російсько-турецька війна (приєднання до Росії Азербайджану, Дагестану, Бессарабії). 1805г.-бій під Аустерліцем (Австрія). 1807г.-Тільзітский світ (Олександр 1 і Наполоен) Блокада проти Англії. 1808-1809г.-російсько-шведська війна (приєднання Фінляндії).
 Ліберальні заходи є сусідами з реакційними (1815-1825)
   +1815 Р - знову приєднані до Росії Польща і Фінляндія отримують конституції, надзвичайно ліберальні для того періоду. +1818 Р - Н. н. Новосильців отримує завдання підготувати проект російської конституції ( "Статутна грамота") .- 1820 г. - "Статутна грамота" підготовлена, але, подібно до проекту Сперанського, відкладена в довгий ящик.  -1815 Р - указ, який забороняв селянам "відшукувати вільність" в суді.- 1816-1817 рр. - Створення системи військових поселень, в яких кріпосницький гніт поєднувався з військової муштрой.-1822 - підтверджено право поміщиків засилати кріпаків у Сибір без суду. + 1818г.- указ, що дозволяє державним селянам створювати фабрики і заводи .. + 1818 р А . а. Аракчеєву доручено підготувати план поетапного скасування кріпосного права.  -З 1819 р посилюється державний контроль над установами освіти, ряд прогресивних викладачів піддається репресіям.  1812г.-Вітчизняна війна (Росія-Франція). Кутузов, Багратіон, Барклай де Толлі, Раєвський, Уваров (улани), Платонов (драгуни), Денис Давидов (партизани). 1815г.-Віденський конгрес (створення Священного Союзу (боротьба проти революції) -Росія, Німеччина, Австрія, Польща).
                 

Олександр 1 (1801-1825г.)© um.co.ua - учбові матеріали та реферати