На головну

Факторний аналіз

  1.  I. Аналіз виховних можливостей середовища
  2.  I. Значення і завдання аналізу заготівельної діяльності. Аналіз закупівель сільськогосподарської продукції. Аналіз факторів, що впливають на заготівельний оборот.
  3.  I. ЗНАЧЕННЯ І ЗАВДАННЯ АНАЛІЗУ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. АНАЛІЗ ВИПУСКУ промислової продукції.
  4.  I. ЗАСТОСУВАННЯ проективної-демонстраційною технікою В глибинний аналіз З
  5.  II. Аналіз якості закупівель.
  6.  II. АНАЛІЗ ВИРОБНИЧОЇ ПОТУЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.
  7.  II. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ.

В основі факторного аналізу - припущення про те, що на підставі статистичних даних може бути отримана аналітична залежність, яка відображає ступінь впливу факторів і зміни їх значень на планові або фактичні показники, що характеризують ситуацію.

Факторний аналіз вирішує завдання визначення:

· Чинників, необхідних для виявлення всіх істотних залежностей, впливають на розвиток ситуації;

· Коефіцієнтів, що характеризують вплив кожного з виявлених факторів на показники, що відображають стан і розвиток ситуації.

Застосування методу факторного аналізу дозволяє на основі обробки статистичної інформації класифікувати фактори на суттєві і не дуже, основні і неосновні, внутрішні і зовнішні.

За результатами обробки статистичних даних може проводитися деталізація або, навпаки, укрупнення факторів.

Розраховані на підставі обробки даних коефіцієнти впливу кожного з виділених факторів дозволяють, з одного боку визначити ранжування факторів за важливістю, тобто розташувати фактори в порядку убування їх важливості, а з іншого - отримати формулу для розрахунку очікуваних значень показників, що характеризують ситуацію, при тому чи іншому зміні значень факторів.

Завдяки отриманим при використанні факторного аналізу результатів можна більш обгрунтовано оцінювати очікувані зміни ситуації при тих чи інших очікувані зміни чинників внаслідок намітилися тенденцій або управлінських дій, доцільність яких встановлюється в процесі використання технологій ситуаційного аналізу.

«Мозкова атака» відноситься до числа універсальних методів ситуаційного аналізу і можуть використовуватися не тільки для встановлення факторів, що визначають розвиток ситуації, а й для вирішення інших завдань ситуаційного аналізу. Факторний аналіз - це метод встановлення факторів, що визначають розвиток ситуації, розроблені спеціально для вирішення цього класу задач.

 Сутність, властивості управлінських рішень |  Поняття процесу прийняття рішення |  Стадії процесу прийняття рішень |  Вимоги, що пред'являються до управлінських рішень |  Особливості елементів ближнього оточення компанії |  Особливості елементів далекого оточення компанії |  Номінальний груповий метод |  Сутність невизначеності та ризику |  Класифікація ризиків |  Сутність і види контролю реалізації управлінських рішень |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати