Головна

Поняття процесу прийняття рішення

  1.  A. Поняття дії в класичній механіці
  2.  B. Чи мислення окремим випадком інформаційного процесу?
  3.  C) Еволюція статевого процесу у рослин
  4.  C. Неадекватність вихідної методологічної установки теоретико-інформаційного процесу феномену цілісності мислення
  5.  Event-менеджмент - поняття, основні методи.
  6.  I. Поняття конфлікту
  7.  I. Територіальна і соціальна диференціація мови. Поняття загальнонародного і національної мови. Літературна мова.

Ухвалення рішення - це процес аналізу, прогнозування та оцінки ситуації, вибору і узгодження найкращого альтернативного варіанта досягнення поставленої Мети. отже, процес прийняття рішення - Це процес вибору особою, яка приймає рішення, найбільш ефективного варіанта з безлічі альтернатив.

Даний процес - це діяльність, здійснювана за певною технологією з використанням різних методів і технічних засобів, спрямована на дозвіл певної управлінської ситуації шляхом формування, а потім реалізації впливу на об'єкт управління. В організаційному аспекті даний процес являє собою сукупність закономірно слідують один за одним у певній часовій і логічної послідовності етапів, між якими існують складні прямі і зворотні зв'язки. Кожному етапу відповідають конкретні трудові дії, спрямовані на вироблення і реалізацію рішення. Цю повторювану систему дій прийнято називати технологією процесу вироблення та реалізації рішень.

На будь-якому рівні менеджер повинен справлятися з цілим потоком рішень. Деякі рішення схожі нате, які були прийняті раніше, інші - абсолютно нові, при цьому настільки важливі, що вимагають ретельного обмірковування. Рішення іноді слід приймати самостійно, іноді - взаємодіючи з іншими людьми.
 Вимоги, що пред'являються до управлінських рішень |  Особливості елементів ближнього оточення компанії |  Особливості елементів далекого оточення компанії |  Характеристики особи, що приймає рішення |  Факторний аналіз |  метод сценаріїв |  Номінальний груповий метод |  Сутність невизначеності та ризику |  Класифікація ризиків |  Сутність і види контролю реалізації управлінських рішень |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати