На головну

Запис результатів вимірювань

  1.  C) при переведенні результатів підприємства та його фінансового становища в валюту подання звітності.
  2.  IV. Аналіз результатів дослідження.
  3.  IV. Оформлення результатів огляду транспортних засобів
  4.  VI. отримання результатів
  5.  VI. Облік результатів огляду транспортних засобів
  6.  VII. Підведення підсумків та результатів роботи на уроці (Слайди 30, 32) - 4 хвилини
  7.  Алгебраїчна запис Комплексних чисел

Результати, отримані в процесі вимірювань, следуетпредставлять в зручному для подальшої обробки вигляді. При цьому треба записувати стільки значущих цифр, скільки дозволяє отримати відліковий пристрій вимірювального приладу. Значущими вважаються всі цифри в числовому результаті, в тому числі й нуль, якщо він стоїть в середині або в кінці числа. Так, числа 1,5; 0,15; 0,0015; 1,5 · 10-4; 1,5 · 103; 15 мають дві значущі цифри; числа 1,50; 15,0; 150; 15,0 · 10-4; 15,0 · 102 - Три значущі цифри; числа 1,500; 15,00; 1500; 0,01500; 150,0 · 103 - Чотири значущі цифри і т. Д.

Через наявність похибок у результаті будь-якого вимірювання отримують, як правило, тільки наближені значення вимірюваної величини. Тому при обробці результатів вимірювань мають справу з наближеними числами, в яких міститься певна кількість вірних знаків. Вірними вважаються всі знаки в числовому результаті, достовірність яких не викликає сумніву. Кількість вірних знаків обумовлена ??властивостями і точністю апаратури, за допомогою якої проводяться вимірювання. У кожному разі числовий результат слід записувати так, щоб значущих цифр було на одиницю більше, ніж вірних знаків. Наприклад, запис 26,18 показує, що вірних знаків в такому числі три (26,1). Останній знак (8) не є достовірним; він служить для підтвердження достовірності попереднього знака.

При записи остаточних результатів вимірювань потрібно дотримуватися наступних правил. При дуже точних наміри в отриманому результаті останній знак (сумнівний) може відрізнятися не більше ніж на одиницю в ту або іншу сторону, т. Е. Абсолютна похибка не повинна перевищувати ± 1 останнього знака числа. Значення вимірюваної величини з урахуванням абсолютної похибки слід записувати так: А1 = 0,999727 ± 0,000001 або А2 = 3,475 ± 0,001 і т. Д. У табличній записи абсолютні похибки вказувати не прийнято. Якщо абсолютна похибка виходить за вказані межі, її значення наводиться обов'язково, наприклад А3= 657,274 ± 0,003 або А4 = 3,75 ± 0,04.

Якщо число має велику кількість знаків і точність його виявляється надмірно високою в порівнянні з іншими, результат слід округляти. При цьому зайві знаки відкидають, а останню з останніх цифр збільшують на одиницю, якщо перша з відкинутих цифр більше 5. У разі необхідності вводять множник у вигляді десяти у відповідній мірі. Так, швидкість світла рекомендується приймати на рівні

с= (2,997925 ± 0,000003) · 108 м / с = (2,997925 ± 0,000003) · 105 км / с або з =299792,5 + 0,3 км / с. Округлити це число можна так: с ? 2998 · 102 км / с. Найбільш поширеним округленням є с ? 3 · 105 км / с В останньому випадку запис с= 300 000 км / с невірна, так як всі знаки, за винятком останнього, слід вважати правильними, значить, швидкість світла 300 000 км / с відома з точністю до ± 1 км / с, що невірно.

Таким чином, при кінцевому записі результату вимірювання потрібно вказувати його похибка (абсолютну або відносну); якщо вона не вказується, то слід вважати абсолютну похибка даного числа рівній ± 1 його останнього знака.
 ПОХИБКИ ИЗМЕРЕНИЙ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ |  СИСТЕМАТИЧНІ ПОХИБКИ |  Закони розподілу випадкових похибок |  Оцінка похибок результатів вимірювань |  Похибка кінцевого ряду вимірювань |  ПРАВИЛА підсумовування ВИПАДКОВИХ І систематичних ПОХИБОК |  ПОХИБКИ непрямих вимірювань |  Визначення похибки вимірювання |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати