Головна

Атомно-кристалічна будова металів. Види кристалічних решіток.

  1.  II. Будова і хімічний склад хромосом еукаріотичної клітини
  2.  А. Будова мікроспороцітов. Мікроспорогенез
  3.  Авіаційна промисловість та двигунобудування
  4.  Анатомічне і гістологічну будову
  5.  Анатомічна будова кореня. Первинна будова кореня.
  6.  Анатомічна будова листової пластинки у дводомних рослин. Вплив зовнішніх умов на формування анатомічної структури листа.
  7.  Анатомічна будова багаторічних стебел деревних рослин.

Всі тіла в окруж. нас просторі в твердому стані мають кристалічну або аморфну ??будову. Кристали-це тверді тіла з тривимірною періодичність. атомної структурою, що мають при рівноважних умовах освіти-природну форму правильних симетричних багатогранників. Уявлення про будову металів дає елементарний осередок, т. Е. Частина атомної структури кристала, шляхом трансляції якої (т. Е. Перенесення в просторі паралельно самій собі) можна побудувати всю кристал. решітку. Ребра елемент. Осередків позначають а, в, з і називають періодами кристал. решітки або векторами трансляції. Для по-в які перебувають в рідкому і твердому стані характерно узгодженість в розташуванні сусідніх часток, так званий ближній порядок, який проявляється на відстані можна порівняти з міжатомним. Кристал. в-ва мають дальній порядок, т. е. сувору повторюваність у всіх напрямках одного і того ж структурного елементу протягом сотень і тисяч періодів кристал. решітки. Для металів характерно кристалічну будову. У кристалічних тілах атоми розташовані в строго певному порядку з певної геометричній залежністю. Якщо атоми металу подумки з'єднати прямими лініями, то отримаємо правильну геометричну систему-просторову кристал. решітку. Кріст. решётка- це регулярне розташування кристалів частинок (атомів, іонів, молекул), що характеризується періодичної повторюваністю в 3-ох вимірах. Атоми металів утворюють крист. решітки за рахунок особливих металевих зв'язків. Найбільш поширені 3 типи кристал. решіток: 1) Об'ёмоцентрірованная кубічна (Cr, Fe?, V, Ti?, Na, Mo, W); 2) гранецентрованих кубічних (Ni, Cu, Al, Ag, Fe?); 3) Гексагональна щільноупакована (Mg, Zn, Be, Cd, Ti?).

Для деяких металів можливо св-во міняти кристалічну решітку зі зміною to.
 Процес кристалізації. Дефекти в кристалах |  Втома матеріалів, характеристики. |  Тривала міцність, явище повзучості матеріалів, характеристики |  Твердість матеріалів. Методи вимірювання твердості |  Зносостійкість, прірабативаемость матеріалів, їх характеристики. |  Електричні і магнітні властивості матеріалів |  Класифікація конструкційних сталей |  Вуглецеві конструкційні сталі |  Леговані покращувані стали |  пружинні стали |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати