Головна

Г) золота;

* Макроекономіка вивчає:

Б) національну економіку як ціле

* Магазин пропонує Вам придбати телевізор, за який Ви можете сплачувати протягом року частинами. Це:

В) споживчий кредит

* Монета в 25 копійок є одним із видів:

Д) металічних грошей.

* Майстерня по ремонту взуття, в якій працюють чотири майстра, мала такі обсяги надання послуг у грошовому виразі: в 2002 р. - 35 тис. Грн., в 2003 р. - 70 тис. Грн., в 2004 р. - 75 тис. Грн. Розрахуйте індекс зміни обсягу наданих послуг по роках прийнявши 2002 рік за базовий.

А) І03=2,00, І04=2,14;

* Майстерня по ремонту взуття, в якій працюють чотири майстра, мала такі обсяги надання послуг у грошовому виразі: в 2002 р. - 35 тис. Грн., в 2003 р. - 70 тис. Грн., в 2004 р. - 75 тис. Грн. Розрахуйте індекс зміни обсягу наданих послуг по роках порівняно з попереднім роком.

А) І03=2,00, І04=2,14;

Н

* Національну економіку складає сукупність:

А) усіх галузей господарства

* Нижче наведено дані про реалізацію чотирьох соціальних програм: ...

З економічної точки зору слід впроваджувати програму:

В) 3

* Найбільшими інвесторами української економіки є:

Б) США, Німеччина, Великобританія, Російська Федерація;

* Найбільша кількість українських товарів поставляється в такі країни, як:

В) Російська Федерація, США, Китай, Туреччина, Польща, країни Євросоюзу;

* На ринку обсяг попиту на гривні дорівнює обсягу пропозиції і становить 68тис. Ціна однієї гривні дорівнює 0,19 долара. Визначити рівноважн/ курс долара і яка кількість доларів буде куплена на валютному ринку?

Б) 1 дол = 5,26грн.; 12,92тис. дол.

* На ринку обсяг попиту на гривні дорівнює обсягу пропозиції і становить 189тис. Ціна однієї гривні дорівнює 0,16 долара. Визначити рівноважний курс долара і яка кількість доларів буде куплена на валютному ринку?

Д) 1 дол = 6,25 грн.; 30,24тис. дол

* На ринку обсяг попиту на гривні дорівнює обсягу пропозиції і становить 340 млн. Ціна однієї гривні дорівнює 0,19 долара. Визначити рівноважний курс долара і яка кількість доларів буде куплена на валютному ринку?

А) 1 дол. = 5,26 грн.; 64,6 млн. дол.;

* На ринку обсяг попиту на гривні дорівнює обсягу пропозиції і становить 260. Млн. Ціна однієї гривні дорівнює 0,17 долара. Визначити рівноважний курс долара і яка кількість доларів буде куплена на валютному ринку?

А) 1 дол. = 5,88 грн.; 44,2 млн. Дол;

*Нееластична пропозиція товару означає, що:

б) із зростанням ціни цього товару на 1% величина попиту на нього зменшиться менш ніж на 1%;

* Нееластичний попит на товар означає, що:

б) із зростанням ціни цього товару на 1% величина попиту на нього зменшиться менш ніж на 1%;

* На ринку обсяг попиту на гривні дорівнює обсягу пропозиції і становить 260 млн.

а) 1 дол. = 5,88 грн.; 44,2 млн. Дол;

* На ринку обсяг попиту на гривні дорівнює обсягу пропозиції і становить 340 млн

а) 1 дол. = 5,26 грн.; 64,6 млн. дол.;

*На ринку обсяг попиту на гривні дорівнює обсягу пропозиції і становить 68тис.

б) 1 дол = 5,26грн.; 12,92тис. дол.;

* На ринку обсяг попиту на гривні дорівнює обсягу пропозиції і становить 189 тис.

д) 1 дол = 6,25 грн.; 30,24тис. дол

* Неявні витрати являють собою

в) витрати власних ресурсів фірми

* На підприємстві виробничі запаси склали 50 тис. Грн... Розрахувати величину оборотного капіталу, капіталу обігу і оборотних засобів.

Д) ОК=200 тис. Грн., КО=800 тис. Грн., ОЗ=1000 тис. Грн..

* На підприємстві виробничі запаси склали 50 тис. Грн... Розрахувати тривалість одного обороту оборотних засобів (вважати, що рік складається із 360 днів)...

А) 120 днів;

* Новаторська функція підприємництва полягає у:

в) сприянні процесу продукування нових ідей, створення нових товарів;

* На відміну від України, де становлення ринкових відносин надто затягнулося, в Польщі, країнах Прибалтики, Чехії при переході до ринку була застосована політика "шокової терапії", її головний зміст полягає в тому, що:

; б) проводиться радикальна структурна перебудова всіх сфер господарювання

* На ВНП не впливають:

Б) доходи від купівлі-продажу цінних паперів

* На фазі спаду виробництва відбувається:

А) збільшення безробіття

* Національним багатством володіє:

А) кожна країна світу

* Національне багатство - це сукупність матеріальних благ, нагромаджених суспільством:

Г) за весь період існування

* На якому етапі життєвого циклу товару підприємство отримує максимальний прибуток?

Д) правильно вказано у п. Б) і В).

* На якому етапі життєвого циклу товару підприємство не отримує прибутки?

Д) правильно вказано у п. А) і Г).

* На якому з етапів життєвого циклу товару основними споживачами товару є новатори?  7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   Наступна

Б) коли частина працездатного населення не може знайти роботи | Б) 1200 млн. Гр. Од.; | В) Ямайська валютна система | А) 1409,76 грн | А) 30 одиниць | А) 36,40 грн | Б) митом | В) розробка господарського законодавства; | А) на 80 гр. Од | Б) попит нееластичний; |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати