Головна

А) користувачем;

* Лібералізація економіки означає:

г) зняття обмежень на зовнішню економічну діяльність, перехід до вільного ціноутворення;

М

* Мито - це:

Б) податки та імпортований товар

* Монетний паритет - це:

В) співвідношення золотого вмісту грошових одиниць

* Міжнародний поділ праці - це :

А) спеціалізація окремих країн на виготовленні певних видів продукції з метою взаємного обміну

* Міжнародна торгівля є взаємовигідною, якщо:

А) країни мають порівняльні переваги у виробництві яких - небудь товарів або послуг

* Міжнародний поділ праці - це:

В) спеціалізацію окремих країн на виготовленні тих чи інших видів продукції з метою взаємного обміну ними

* Метод - це:

д) сукупність способів, прийомів, за допомогою яких визначаються шляхи досягнення поставленої мети.

* Макроекономіка вивчає:

б) національну економіку як єдине ціле;

* Мікроекономіка вивчає:

б) рівень окремого підприємства;

* Метою соціальних заходів, що супроводжують реформи в Україні є:

а) пом'якшення негативних наслідків реформи;

* Мінова вартість товару - це:

В) здатність обмінюватися на інший товар

* Металеві гроші - це:

А) гроші, матеріальне тіло яких виготовлене з певного металу

Монометалічна система передбачає використання в ролі грошей:  6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   Наступна

Б) коли частина працездатного населення не може знайти роботи | Б) 1200 млн.гр.од.; | В) Ямайська валютна система | А) 1409,76 грн | А) 30 одиниць | А) 36,40 грн | Б) митом | В) розробка господарського законодавства; | А) на 80 гр.од | Б) попит нееластичний; |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати