Головна

В) розробка господарського законодавства;

  1. Динаміка та структурні зміни господарського розвитку країн в другій половині ХХ ст.
  2. Економічна криза підприємства та розробка програми виходу з неї
  3. Методи вивчення причин виробничого травматизму та розробка заходів з його профілактики
  4. МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА
  5. Методична розробка
  6. Методична розробка

* Для підприємницької діяльності не характерні:

г) залежність у виборі напрямів і методів діяльності;

* Державне підприємство -це:

г) підприємство, яке знаходиться у державній власності;

* Для сучасного інформаційного суспільства характерним типом економіки є:

а) ринкова економіка;

* Для тоталітарної держави характерним типом економіки є:

г) командно-адміністративна;

Е

* Екстенсивний тип економічного зростання передбачає розширення обсягів виробництва за рахунок:

А) використання додаткових ресурсів

* Екстенсивний тип розвитку суспільного виробництва передбачає зростання обсягів випуску продукції за рахунок:

Б) додаткового залучення робочої сили

* Економічна сутність дивіденду полягає в тому, що він є:

А) часткою прибутку акціонерного товариства, який виплачується володарям акцій за рішенням загальних зборів акціонерної компанії

* Економічні коливання - це:

Б) періодичні зміни обсягів виробництва, рівня зайнятості, доходів економічних агентів

* Економічне зростання характеризується:

Г) збільшенням реального ВВП

* Економічна ефективність передбачає:

Г) Застосування таких способів господарювання, які забезпечують найкращі результати від використання ресурсів

* Економічно активним населенням є громадяни, які

Д) Правильно вказано в п. п. Б) і В).

* Електронні гроші - це:

Д) різновид депозитних грошей, які існують у вигляді електронного запису в пам'яті банківського комп'ютера.

* Економічно активне населення країни - це:

А) сукупність усіх зайнятих і усіх безробітних

* Економічна політика це:

А) заходи, спрямовані на вирішення економічних проблем

* Експорт - це:

Г) товари і послуги, які країна продає іншим країнам

* Експорт товарів - це:

Б) реалізація товарів на зовнішньому ринку

* Елементами міжнародної валютної системи є:

Д) всі відповіді правильні.

*Еластичність попиту за ціною - це:

а) ступінь змін обсягу покупки від зміни ціни;.

* Еластичний попит на товар означає, що:

а) із зростанням ціни цього товару на 1% величина попиту на нього зменш більш ніж на 1%;

*Еластичний попит на товар означає, що:

а) із зростанням ціни цього товару на 1% величина попиту на нього зменшиться більш ніж на 1%;

*Еластична пропозиція товару означає, що:

а) із зростанням ціни цього товару на 1% величина попиту на нього зменшиться більш ніж на 1%;

* Експлуатаційні витрати - це витрати:б) пов'язані з експлуатацією обладнання, застосуванням різних засобів виробництва в процесі виробництва

* Економічні витрати - це в) сума внутрішніх та зовнішніх витрат;

* Економічний кругообіг національної економіки складається з таких етапів:

б) виробництво, розподіл, обмін, споживання;

* Економіка нашої країни відноситься до:

а) ринкової

* Економічна система - це:

г) спосіб управління економікою країни та відповідні установи, що його здійснюють;

* Економічний експеримент - це:

в) штучне відтворення економічного явища чи процесу з метою вивчення його за найсприятливіших умов;

* Економічна політика - це:

а) заходи, спрямовані на вирішення економічних проблем

* Економічна система - це сукупність всіх видів діяльності людей у сфері:

д) перелічених в п. а, б, в, г.

* Економічні закони відрізняються від законів природи тим, що вони:

д) діють лише у людському суспільстві.

* Економічна думка зародилась:

а) у стародавньому світі;

* Економічна теорія розвивалась у такій послідовності:

г) меркантилізм, фізіократи, класична економічна школа, пролетарська школа, маржиналізм, неокласична економічна школа, інституціоналізм;

Ж

* Жінка, яка займається виключно власним домашнім господарством, належить до категорії:

Б) не включається до робочої сили

З

* За наведеними у таблиці даними розрахуйте валовий національний продукт. Для цього використайте метод кінцевого використання (за витратами).

Г) ВНП = 11350;

* За наведеними у таблиці даними розрахуйте особистий використовуваний дохід (особистий дохід після сплати відповідних податків). Щоб розрахувати ВНП, використайте метод кінцевого використання (за витратами).

; В) ОВД = 8700

* За наведеними у таблиці даними розрахуйте валовий національний продукт. Для цього використайте розподільчий метод (за доходами).

Б) ВНП = 11350;

* За наведеними у таблиці даними розрахуйте особистий використовуваний дохід (особистий дохід після сплати відповідних податків). Щоб розрахувати ВНП, використайте розподільчий метод (за доходами).

Б) ОВД = 8700;

* За наведеними у таблиці даними розрахуйте чистий національний продукт. Для цього використайте метод кінцевого використання (за витратами).

А) ЧНП = (455+1784+100+186+(95-60)) - 186 = 2374;

* За наведеними у таблиці даними розрахуйте національний дохід. Щоб розрахувати ВНП, використайте метод кінцевого використання (за витратами).

Г) НД = 8750;

* За наведеними у таблиці даними розрахуйте національний дохід. Щоб розрахувати ВНП, використайте розподільчий метод (за доходами).

А) НД = 8750;

* За наведеними у таблиці даними розрахуйте чистий національний продукт. Для розрахунку ВНП використайте метод кінцевого використання (за витратами).

; В) ЧНП = 10350; Г) ЧНП = 11350;

* За наведеними у таблиці даними розрахуйте чистий національний продукт. Для розрахунку ВНП використайте розподільчий метод (за доходами).

В) ЧНП = 10350;

* За даними статистичного управління області, чисельність зайнятих в області становить 832,3 тис. чоловік. В регіоні існує безробіття з наступною структурою: циклічне - 28,8 тис. чоловік; сезонне - 16,2 тис. чоловік; приховане - 25,3 тис. чоловік; структурне - 17,1 тис. чоловік; фрикційне - 11,4 тис. чоловік. Загальний рівень безробіття в області становитиме:

Д) Немає правильної відповіді.

* Зниження загального рівня цін називають:

А) дефляцією

* Зайняті - це частина працездатного населення, яка:

Г) дорівнює чисельності економічно активного населення без безробітних;

* Значення індекса людського розвитку коливається в межах:

А) від 0 до 1

* Забезпечуючи міжнародні розрахунки, гроші виконують функцію:

Д) світових грошей.

* Забезпечуючи погашення боргових зобов'язань, гроші виконують функцію:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Б) коли частина працездатного населення не може знайти роботи | Б) 1200 млн.гр.од.; | В) Ямайська валютна система | А) 1409,76 грн | А) 30 одиниць | А) 36,40 грн | Б) попит нееластичний; | В) 2000 грн.; | А) зменшиться; | А) користувачем; |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати