Головна

Б) митом

* Демонетизація - це:

Д) припинення виконання золотом функцій грошей.

* Демпінг - це:

А) продаж товарів на міжнародних ринках за цінами, нижчими від витрат виробництва

* Дефіцит торговельного балансу країни можна зменшити шляхом:

Г) розвитку імпортозаміщувальних виробництв у країні

* Дві країни А і Б виробляють лише два товари: олію і картоплю. В таблиці наведені дані про витрати на виробництво обох товарів в кожній з країн:

Яка країна має абсолютні переваги у виробництві олії, а яка у виробництві картоплі?

Б) країна А має абсолютні переваги у виробництві картоплі, а країна Б - олії;

* Державне підприємство -це г) підприємство, яке знаходиться у державній власності;

* До постійних витрат фірми можна віднести д) витрати на утримання та обслуговування адміністрації.

* До складу оборотних засобів підприємства входять б) сировина, основні і допоміжні матеріали, готова продукція, грошові засоби;

* До зовнішніх (явних) витрат фірми не можна віднести:г) управлінські навики власника фірми;

* До змінних витрат фірми не можна віднести:д) Витрати на утримання та обслуговування адміністрації.

* До складу внутрішніх неявних (або альтернативних) витрат входять г) витрати на ресурси, які є власністю виробника і платежі за використання яких мають прихований характер;

* До основних виробничих засобів підприємства не належать в) сировина

* До основних виробничих засобів підприємства належать д) споруди.

* До виробничих засобів підприємства не належать:

д) правильно вказано у п. б і в.

* До предметів праці належать:

а) сировина та матеріали;

* Для вільної ринкової економіки характерним є:

д) не перешкоджання конкуренції зі сторони держави.

* Для соціальної ринкової економіки характерним є:

а) пріоритетність соціальної рівності;.

* Для командно-адміністративної економіки характерним є:

а) відсутність конкуренції та вільного ціноутворення;

* Для моделі перерозподілу доходів характерним є:

г) розмежування функцій створення національного багатства та його розподілу;

* Для вільної ринкової економіки характерним є:

б) невтручання держави безпосередньо в економічні процеси;

* Для командно-адміністративної економіки характерним є:

д) обов'язкове планування на усіх рівнях господарювання.

* Для керованої державою економіки характерним є:

г) підтримка державою приватних підприємств, індикативне (необов'язкове) планування;

* Для змішаної економіки характерним є:

а) значна роль держави у регулюванні бізнесу, вільна конкуренція;

* Для командно-адміністративної економіки характерним є:

в) планування урядом кількості та цін товарів і послуг, тотальна державна власність;

* Двома основними формами правління в суспільстві є:

б) тоталітаризм та демократія;

* До основних проблем, характерних для української економіки, слід віднести:

а) безробіття, низький рівень доходів населення та корупцію;

* Для ринкової економіки характерним є:

а) обмеження державного втручання в економіку, індикативне (необов'язкове) планування;

* До засобів праці належить:

д) правильно вказано у п. б і г.

* До об'єктів власності не належать:

д) немає правильної відповіді.

* До основних економічних цілей суспільства не можливо віднести:

г) підвищення рентабельності підприємства;

* До функцій підприємництва не належить:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Б) коли частина працездатного населення не може знайти роботи | Б) 1200 млн. гр. од.; | В) Ямайська валютна система | А) 1409,76 грн | А) 30 одиниць | А) на 80 гр. од | Б) попит нееластичний; | В) 2000 грн.; | А) зменшиться; | А) користувачем; |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати