Головна

преюдиціальне обставини

  1.  Питання 43. Припинення трудового договори за обставинами,
  2.  ВИ, А НЕ ЗОВНІШНІ ОБСТАВИНИ, ПОВИННІ КЕРУВАТИ ВАШОЇ ЖИТТЯМ
  3.  Герундій може виконувати синтаксичні функції підмета, частини присудка, доповнення, визначення та обставини.
  4.  АБО ЗНОВУ ЩО ВІДКРИВСЯ ОБСТАВИНАМ
  5.  Історичні чинники і обставини виникнення міжкультурної комунікації
  6.  Класифікація документів за обставинами їх функціонування в зовнішньому середовищі
  7.  Обгрунтований ризик і виконання наказу або розпорядження як обставини, що виключають злочинність діяння

Преюдиціальне обставини - це такі обставини, які встановлені вступили в законну силу рішень або вироками суду по раніше розглянутих справ і не підлягають повторному доведенню (ч. 2-4 ст. 61 ЦПК).

Преюдиціальне факти не можуть бути спростовані, якщо рішення або вирок суду, якими вони встановлені, не скасовані у встановленому законом порядку. Основою преюдициальности фактів є законна сила судового рішення або вироку. Суд, що не передоказивая встановлені в цих актах факти, обмежується витребуванням копії відповідного судового акта.

Преюдиціальне має свої суб'єктивні і об'єктивні критерії, які повинні бути в сукупності. Суб'єктивні межі - в обох справах (тобто в справі, вже розглянутому раніше і за яким є що вступило в законну силу судове постанову, і в справі, яке знаходиться на розгляді в суді) беруть участь одні й ті ж особи або їх правонаступники. Якщо судове рішення зачіпає інтереси осіб, які не були притягнуті до участі в дозволеному справі, то преюдиціальність не поширюється на таких осіб. Дана ситуація може мати місце, наприклад, при відмові в допуску в процес третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору. При пред'явленні такою особою самостійних вимог в іншому процесі факти, встановлені раніше, не є преюдиціальним.

Об'єктивні межі преюдициальности відносяться до фактів, встановленим набрав законної сили рішенням або вироком суду. Для преюдициальности рішень і вироків суду визначено різні об'єктивні межі.

Закон, що вступив в законну силу вирок суду у кримінальній справі є обов'язковим для суду, що розглядає справу про цивільно-правові наслідки дій особи, щодо якої відбувся вирок суду, лише з питань, чи мало місце це дія, вчинене воно цією особою (ч. 4 ст . 61 ЦПК). Розмір же заподіяної шкоди конкретному позивачеві підлягає встановленню в цивільному судочинстві, наприклад при пред'явленні цивільного позову з кримінальної справи. При розгляді цивільної справи не підлягає вторинному встановленню факт скоєння злочину особою, засудженою вироком суду. Однак позивачі зобов'язані подати докази розміру заподіяної їм шкоди.

Факти, встановлені набрав законної сили судовим постановою з однієї цивільної справи, не доводяться знову при розгляді інших цивільних справ, в яких беруть участь ті самі особи (ч. 2 ст. 61 ЦПК). Наприклад, при розгляді регресного позову суд не буде знову доводити обставини, встановлені при вирішенні первісного позову.

При розгляді цивільної справи обставини, встановлені набрав законної сили рішенням арбітражного суду, не повинні доводитися і не можуть оскаржуватися особами, якщо вони брали участь у справі, яке було дозволено арбітражним судом (ч. 3 ст. 61 ЦПК).

Що вступило в законну силу рішення суду загальної юрисдикції у цивільній справі обов'язково для арбітражного суду, який розглядає інша справа, з питань про обставини, встановлені рішенням суду загальної юрисдикції і які мають відношення до осіб, які беруть участь у справі (ч. 3 ст. 69 АПК).

Правило про неприпустимість вторинного доведення преюдиціальних фактів дозволяє уникнути винесення суперечливих судових постанов по одним і тим же питанням і вирішувати справи з найменшою витратою часу і коштів.

 Судові джерела цивільного процесуального права |  Поняття цивільного судочинства (процесу) і його завдання. Питання про види судочинства. Стадії цивільного процесу. |  Предмет і система науки цивільного процесуального права. Система навчального курсу. |  Поняття принципів цивільного процесуального права і їх значення. Класифікація принципів. |  Принцип здійснення правосуддя тільки судами. Принцип рівності громадян і організацій перед законом і судом. |  Мова судочинства. Його гарантії. |  Принцип законності в цивільному судочинстві. |  Принцип диспозитивності. |  Принцип законності в цивільному судочинстві. |  Принцип змагальності. Принцип процесуальної рівноправності сторін. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати