Головна

загальновідомі обставини

  1.  Питання 43. Припинення трудового договори за обставинами,
  2.  ВИ, А НЕ ЗОВНІШНІ ОБСТАВИНИ, ПОВИННІ КЕРУВАТИ ВАШОЇ ЖИТТЯМ
  3.  Герундій може виконувати синтаксичні функції підмета, частини присудка, доповнення, визначення та обставини.
  4.  АБО ЗНОВУ ЩО ВІДКРИВСЯ ОБСТАВИНАМ
  5.  Історичні чинники і обставини виникнення міжкультурної комунікації
  6.  Класифікація документів за обставинами їх функціонування в зовнішньому середовищі
  7.  Обгрунтований ризик і виконання наказу або розпорядження як обставини, що виключають злочинність діяння

Обставини визнаються судом, який розглядає справу, загальновідомими, якщо вони відомі широкому колу осіб, в тому числі судового складу.

Нерідко загальновідомість фактів обумовлена ??відрізком часу, який пройшов з того моменту, коли факт мав місце. Найчастіше чим більше проходить часу, тим менше людей пам'ятають про цей факт. Разом з тим деякі факти залишаються в пам'яті людей, навіть якщо вони самі їх не пережили, наприклад дата початку та закінчення Великої Вітчизняної війни, дата Жовтневої революції та ін. Виходячи з відносного характеру загальновідомості факту вирішення питання про визнання факту таким залишено на розсуд суду.

Загальновідомі факти прийнято поділяти на:

1) всесвітньо відомі факти - це факти, відомі у всьому світі. Дата аварії на Чорнобильській АЕС (26 квітня 1986 г.) є загальновідомим фактом. В силу масштабності наслідків цієї аварії вона стала відомою далеко за межами України. До всесвітньо відомим дат можна віднести початок світових воєн та ін .;

2) факти, відомі на території Російської Федерації. Наприклад, факти початку і закінчення Великої Вітчизняної війни (22 червня 1941 року і 9 травня 1945 г.) і т.д .;

3) локально відомі факти - факти, відомі на обмеженій території. До локальних загальновідомих фактів можуть відноситися пожежі, повені, сходження лавин та ін., Що мали місце в районі, місті, області. Наприклад, факт урагану, що мав місце в м Нижньому Тагілі 3-4 серпня 2000 р висвітлювався в регіональних засобах масової інформації та відомий щодо широкого кола осіб лише на території Свердловської області. Разом з тим сильні землетруси, як правило, відомі більш широкому колу осіб і можуть носити характер всесвітньо відомого факту.

Про загальновідомості локальних фактів на відповідній території повинна бути зроблена відмітка в судовому рішенні. Про факти, відомих у всьому світі або на території Росії, в судовому рішенні позначка не робиться по причині їх популярності і для вищого суду на випадок апеляційного, касаційного чи наглядового перегляду.
 Судові джерела цивільного процесуального права |  Поняття цивільного судочинства (процесу) і його завдання. Питання про види судочинства. Стадії цивільного процесу. |  Предмет і система науки цивільного процесуального права. Система навчального курсу. |  Поняття принципів цивільного процесуального права і їх значення. Класифікація принципів. |  Принцип здійснення правосуддя тільки судами. Принцип рівності громадян і організацій перед законом і судом. |  Мова судочинства. Його гарантії. |  Принцип законності в цивільному судочинстві. |  Принцип диспозитивності. |  Принцип законності в цивільному судочинстві. |  Принцип змагальності. Принцип процесуальної рівноправності сторін. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати