Головна

Завдання для самостійної роботи

  1.  B. Роботи натрій-калієвого насоса.
  2.  C) при переведенні результатів підприємства та його фінансового становища в валюту подання звітності.
  3.  I Розділ роботи «Розробка концепції
  4.  I. Основні завдання та напрямки роботи бібліотеки
  5.  I. Порядок підготовки курсової роботи
  6.  I. МЕТА РОЗРОБКИ КУРСОВОЇ РОБОТИ
  7.  I.1. Порядок оформлення контрольної роботи

На базі наявних у вас знань про історичний розвиток суспільства простежте, як змінювалося ставлення до праці та професіоналізму в різні історичні епохи. На основі здійсненого аналізу зробіть висновок про роль професіоналізму в розвитку і функціонуванні сучасного російського суспільства.

література

Авраамів Д. С. Професійна етика журналіста. - М, 1999..

Актуальні проблеми морального виховання / Под ред. Л. Ф. Колесникова. - Новосибірськ, 1987.

Бєлоусов Я. П Етика науковця. - Алма-Ата, 1995..

Белякова Г. І. Професійна етика. -М., 1975. Карнішіна Н. Г. Професійна етика. - Пенза, 1997..

Климов Е. А. Вступ до психології праці. - М, 1997. Климов Е. А. Як вибрати професію. - М., 1990. Косарєв НІ., Новодрапова В. Ф. Етика лікаря. - М., 1982.

Котов Д. П. Професійний борг. - М, 1979.

Лазар М. Г., Фірсов Б. М., Ядов В. А. Професійна мораль в соціології // Социол. дослідні. - 1988. - № 5.

Лазутіна Г. В. Професійна етика журналіста, - М, 2000..

Лідж Н. С. Професійна етика. - Еліста, 1997..

Медведєва Г. П. Етика соціальної роботи. - М., 1999..

Методичні розробки: професійна етика і вуз. / Под ред. Е. А. Гришина. - Володимир, 1984.

Мілтс A.A. Совість // Етична думка. - М, 1990.

Урядова етика, ділова етика, медична етика: Реф. збірник під ред. І. А. Галинской. - М., 1993.

Професійна етика співробітників правоохоронних органів / За ред. Г. В. Дубова, A.B. Опальова. - М, 1998.

Професійний кодекс соціолога // Додаток до кн .: Ядов В. А. Соціологічне дослідження: методологія, програма, методи. - Самара, 1995..

Словник з етики / Под ред. A.A. Гусейнова і І. С. Кона-М., 1989.

Стиль роботи і спосіб життя керівника / Пер. з нім. - М., 1985.

Уткін Е. А. Етика бізнесу. - М, 2000..

Федоренко Є. Г. Професійна етика. - Київ, 1983.

Енциклопедичний соціологічний словник / За ред. Г. В. Осипова. - М., 1995.

Етика / Под ред. A.A. Гусейнова і Е. Л. Дубко. - М., 1999..

Етика. Енциклопедичний словник / За ред. Р. Г. Апресяна і A.A. Гусейнова. - М, 2001..

Ярська-Смирнова Є. Професійна етика соціальної роботи. - М., 1999..

Bowman J., Elliston G., Lockhart P. Professional dissent. -N.Y., 1984.

Jonson D. Computer ethics. - N.Y., 1985.

ТЕМА 5
 Професійна етика соціолога |  Для студентів, магістрантів, аспірантів, викладачів соціологічних спеціальностей, а також всіх, хто цікавиться проблемами професійної етики. |  Функції і структура професійної етики. |  Завдання для самостійної роботи |  Місце соціології в системі професійної етики. |  Основні визначення і додаткові матеріали |  Завдання для самостійної роботи |  Функції професійної моралі. |  Основні визначення і додаткові матеріали |  Завдання для самостійної роботи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати