Головна

ТЕМА: Карбонові кислоти

  1. VIII. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: ОСНОВНЫЕ ИНСТИТУТЫ И ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
  2. Главная тема: свобода
  3. ЗАДАНИЕ Тема: Медь и сплавы на ее основе 1 страница
  4. ЗАДАНИЕ Тема: Медь и сплавы на ее основе 2 страница
  5. ЗАДАНИЕ Тема: Медь и сплавы на ее основе 3 страница
  6. ЗАДАНИЕ Тема: Медь и сплавы на ее основе 4 страница
  7. ЗАДАНИЕ Тема: Медь и сплавы на ее основе 5 страница

Основні теоретичні відомості

Карбонові кислоти - похідні вуглеводнів, у молекулах яких один або кілька атомів гідрогену заміщені карбоксильною групою - СООН.

Формула гомологічного ряду кислот

СnH2nO2 або CnH2n+1COOH для дикарбонових кислот СnН2n(СООН)2, залежно від природи радикала їх поділяють на ациклічні (похідні насичених і ненасичених вуглеводнів, аліциклічних терпенів), і циклічні (похідні циклопарафінів, аренів, циклічних терпенів) карбонові кислоти.

За кількістю карбоксильних груп їх поділяють на одно-, дво- і багатоосновні.

За наявністю у радикалі одинарних, подвійних і потрійних зв'язків між атомами карбону вони поділяються на насичені і ненасичені.

R - COOH R - COO-+H+

Одноосновні карбонові кислоти є слабкими кислотами. Найсильнішою з них є мурашина кислота. Двохосновні карбонові кислоти сильніші від одноосновних. Ароматичні кислоти сильніші від кислот жирного ряду.

Хімічні властивості карбонових кислот виявляються в здатності їх дисоціювати. Реакції карбонових кислот поділяють на чотири групи: реакції атому гідрогену карбоксилу, реакції гідроксильної групи карбоксилу. Реакції карбоксильної групи у цілому і реакції вуглеводневого радикала. Карбонові кислоти утворюють солі, естери, галогенангідриди, ангідриди, аміди кислот, здатні вступити в реакції приєднання, окислення і полімеризації.

   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   Наступна

З органічної хімії | Основні теоретичні відомості | ДОСЛІД 2. Добування та властивості етилену. | ВИСНОВОК. Утворення ацетиленіду купруму (І) відбувається у два етапи: спочатку утворюється аміачна сіль хлориду купруму, потім -ацетиленід купруму (І). | ДОСЛІД 2. Отримання етилброміду (брометану). | ДОСЛІД 4. Взаємодія хлороформу та чотирьоххлористого вуглецю з лугом. | ТЕМА: Спирти | ДОСЛІД 2. Утворення діетилового ефіру. | ДОСЛІД 3. Окислення етанолу хромовою сумішшю. | ДОСЛІД 5. Комплексоутворення багатоатомних спиртів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати