Головна

ВИСНОВКИ: При реакції альдегідів і кетонів з гідроксиламіном утворюються оксим і вода. Отримання оксимів використовують для ідентифікації альдегідів і кетонів.

  1. Аппроксимация граничного условия.
  2. Бактеріологічний метод дослідження. Етапи виділення чистої культури бактерій ті її ідентифікації
  3. Визначення теплового ефекту реакції нейтралізації
  4. Використання в логістиці технології автоматизованої ідентифікації штрихових кодів
  5. Вплив температури на швидкість реакції
  6. Джерела і процедури отримання аудиторських доказів та вимоги, що до них висуваються

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

до самостійної роботи

1. Які речовини називають альдегідами?

2. Які речовини називають кетонами?

3. Які речовини утворюються при окисленні первинних і вторинних спиртів?

4. Як отримати ацетальдегід із ацетилену?

5. Напишіть структурні формули:

а) пропаналь;

б) 3-метилбутаналь;

в) диізопропілкетон;

г) 3-метилпентаналь;

д) гептанон-2.

6. Напишіть рівняння реакції взаємодії бутаналю з:

а) ціанідною кислотою; б) аміаком; в) етанолом;

г) гідроксиламіном і назвіть продукти реакцій.

7. Здійсніть перетворення:

C2H6

8. Які сполуки утворюються при гідратації у присутності солей Нg2+ сполук:

a) CH ≡ CH;

б) CH ≡ C - CH3;

в) H3C - C ≡ C - CH3

9. За яких умов можна здійснити перетворення:

CH3 - CHCl - CH3 ?→ CH3 - CH = СH2 ?

?→CH3C ≡ CH ?→ CH3 - C - CH3

||

O

10. Назвати за міжнародною номенклатурою наступні речовини:

О

//

а) CH3 - CH - CH2 - C ;

| \

CH3 H

О

//

б) CH3 - CH - CH - CH2 - C ;

| | \

CH3 C2H5 H

О

//

в) CH3 - CH - CH2 - C .

| \

C4H9 H
  6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   Наступна

З органічної хімії | Основні теоретичні відомості | ДОСЛІД 2. Добування та властивості етилену. | ВИСНОВОК. Утворення ацетиленіду купруму (І) відбувається у два етапи: спочатку утворюється аміачна сіль хлориду купруму, потім -ацетиленід купруму (І). | ДОСЛІД 2. Отримання етилброміду (брометану). | ДОСЛІД 4. Взаємодія хлороформу та чотирьоххлористого вуглецю з лугом. | ТЕМА: Спирти | ДОСЛІД 2. Утворення діетилового ефіру. | ДОСЛІД 3. Окислення етанолу хромовою сумішшю. | ДОСЛІД 5. Комплексоутворення багатоатомних спиртів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати