Головна

ТЕМА: Спирти

  1. VIII. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: ОСНОВНЫЕ ИНСТИТУТЫ И ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
  2. Главная тема: свобода
  3. ЗАДАНИЕ Тема: Медь и сплавы на ее основе 1 страница
  4. ЗАДАНИЕ Тема: Медь и сплавы на ее основе 2 страница
  5. ЗАДАНИЕ Тема: Медь и сплавы на ее основе 3 страница
  6. ЗАДАНИЕ Тема: Медь и сплавы на ее основе 4 страница
  7. ЗАДАНИЕ Тема: Медь и сплавы на ее основе 5 страница

Основні теоретичні відомості

Спирти (алкоголі) - органічні сполуки, що містять у складі своїх молекул одну або кілька гідроксильних груп -ОН.

Загальна формула насичених одноатомних спиртів CnH2n+lOH.

Залежно від кількості гідроксильних груп спирти класифікують на одноатомні (алкоголі), двохатомні (гліколі), трьохатомні (гліцерини) та багатоатомні.

За положенням гідроксильної групи у молекулі спирти поділяють на первинні, вторинні й третинні.

Спирти можуть бути насичені і ненасичені, ациклічні і циклічні.

Нижчі одноатомні спирти (CH3OH-C4H9OH) розчиняються у воді.

Зі збільшенням довжини карбонового ланцюга розчинність спиртів зменшується. Густина спиртів менша за 1.

Спирти - нейтральні сполуки.

Реагують з Na, K, Li, Mg, Al з утворенням алкоголятів.

У результаті взаємодії спиртів із сильними мінеральними кислотами утворюються етери (прості ефіри).

Естерифікація спиртів органічними кислотами призводить до утворення естерів (складних ефірів).

Первинні й вторинні спирти окислюються або дегідруються за наявності металічних каталізаторів до альдегідів і кетонів. Третинні спирти стійкі до окислення, за певних умов розщеплюються до кетонів кислот з меншою кількістю атомів карбону.

Спирти дегідратуються до алкенів.

Гідроксильна група спирту може заміщуватися на атом галогену, реагуючи з галогеноводнями, РСl5; РОСl3.

Низькомолекулярні спирти добувають бродінням вуглеводнів, метанол - сухою перегонкою тирси. Більшість спиртів добувають синтетичними методами - з алкенів гідратацією, гідролізом галогенопохідних вуглеводнів, відновленням альдегідів і кетонів, карбонових кислот та естерів.

   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

З органічної хімії | Основні теоретичні відомості | ДОСЛІД 2. Добування та властивості етилену. | ВИСНОВОК. Утворення ацетиленіду купруму (І) відбувається у два етапи: спочатку утворюється аміачна сіль хлориду купруму, потім -ацетиленід купруму (І). | ДОСЛІД 2. Отримання етилброміду (брометану). | ДОСЛІД 3. Окислення етанолу хромовою сумішшю. | ДОСЛІД 5. Комплексоутворення багатоатомних спиртів | ТЕМА: Альдегіди та кетони | ДОСЛІД 4. Реакції уротропіну. | ВИСНОВКИ: При реакції альдегідів і кетонів з гідроксиламіном утворюються оксим і вода. Отримання оксимів використовують для ідентифікації альдегідів і кетонів. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати