Головна

ВИСНОВОК. Утворення ацетиленіду купруму (І) відбувається у два етапи: спочатку утворюється аміачна сіль хлориду купруму, потім -ацетиленід купруму (І).

  1. Баланс та загальна схема грунтоутворення
  2. Берестейська (1596 р.) унія та її вплив на подальший розвиток українського суспільства. Утворення братств. їх роль і місце у збереженні національного етносу.
  3. Виникнення козацтва та утворення Запорозької Січі. Життя та побут запорозьких козаків.
  4. Висновок.
  5. Висновок.
  6. Висновок.
  7. Висновок.

Ацетилен через газовідвідну трубку пропускають у зовнішнє середовище і запалюють. Він горить кіптявим полум'ям. Суміш ацетилену з повітрям вибухонебезпечна !

ХІМІЗМ.

2HC CH + 3O2 → 2CO2↑ + 2H2O + 2C

ацетилен

CH CH + 2 ½ O2 → 2CO2 + H2O

ацетилен

ВИСНОВКИ: Ацетилен горить. У разі нестачі кисню під час горіння виникає кіптяве полум'я в результаті надлишку у молекулі вуглеводню карбону. За високого вмісту кисню в атмосфері ацетилен згорає без кіптяви.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

до самостійної роботи

1. Назвіть основні положення теорії хімічної будови органічних сполук О. М. Бутлерова.

2. Сформулюйте основні принципи теорії хімічної будови органічних сполук.

3. Виведіть структурні формули перших п'яти членів гомологічного ряду метану.

4. Які номенклатури органічних сполук вам відомі?

5. Напишіть структурні формули таких алканів і назвіть їх за номенклатурою IUPAC:

а) триметилметан;

б) диметилетилметан;

в) метилетилпропілбутилетан;

г) триізопропілметан.

6. Напишіть структурні формули таких алкенів:

а) 3 - етилпентан;

б) 2,4 - диметилпентан;

в) 3 - метил -3 -етилпентан;

г) 2,2 - диметил - 3 - етилгексан;

д) 3 - етилгептан;

е) 2 - метил - 3 етил - 4 - пропілнонан.

7. Напишіть структурні формули:

3,4 - диметилгексан;

2,3,2 - триметилгептан;

2,2,4 - триметил;

3,5 - диетилдекан.

8. Напишіть структурні формули таких алкенів:

2 - метилпропен - 1;

2 - метилгексен - 3;

2,4 - диметилгексен - 3; 2,2,3,5 - тетраметилгептен - 3.

9. Напишіть структурні формули таких алкенів:

метилацетилен;

диметилацетилен;

метилетилацетилен;

ізопропілацетилен;

дізопропілацетилен.

10. Напишіть структурні формули таких алкінів:

бутин - 1;

метилпентин - 1;

гексин - 1;

гептин - 3;

2 - метил - 5 - етилгептин - 3;

2,2,5,5 - тетраметилгептин - 3.

11. Напишіть можливі рівняння хімічних реакцій добування бутадієну.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

З органічної хімії | Основні теоретичні відомості | ДОСЛІД 4. Взаємодія хлороформу та чотирьоххлористого вуглецю з лугом. | ТЕМА: Спирти | ДОСЛІД 2. Утворення діетилового ефіру. | ДОСЛІД 3. Окислення етанолу хромовою сумішшю. | ДОСЛІД 5. Комплексоутворення багатоатомних спиртів | ТЕМА: Альдегіди та кетони | ДОСЛІД 4. Реакції уротропіну. | ВИСНОВКИ: При реакції альдегідів і кетонів з гідроксиламіном утворюються оксим і вода. Отримання оксимів використовують для ідентифікації альдегідів і кетонів. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати