загрузка...
загрузка...
На головну

У формулі типової операції використана функція

  1.  F45.3 Соматоформная вегетативна дисфункція.
  2.  F52 Статева дисфункція, не обумовлена ??органічним розладом або захворюванням.
  3.  А) Функція одного випадкового аргументу.
  4.  Автокореляційна функція і теорема Вінера-Хинчина
  5.  Активно-пасивні операції банків
  6.  Активні банківські операції (факторингові, банківська гарантія)
  7.  Активні операції банків

Цілий (СуммаОпераціі). Яким буде результат обчислення цієї функції, при сумі типової операції дорівнює 234.55?

1.234 2.235

3. 234.5

4. 234,6

5. Звернення до функція записано некоректно.

184 Тестові завдання для самостійної підготовки до сертифікації


1C: Професіонал. Сертифікація за програмою 1C: Бухгалтерія 7.7

завдання 2

2.1 Чи можна один екземпляр програми, встановлений на одному комп'ютері, використовувати для ведення обліку на декількох підприємствах?

1. Не можна через технічну неможливість реалізації такого процесу.

2. Можна без обмежень.

3. Можна за письмовим дозволом від фірми-розробника.

4. Можна тільки в спеціальних багатокористувацьких версіях. .

2.2 Які можливості користувача по вибору режиму видалення об'єктів на етапі ведення бухгалтерського обліку?

1. На етапі ведення бухгалтерського обліку користувач не має можливості управляти режимом видалення об'єктів.

2. На етапі ведення бухгалтерського обліку при налаштуванні параметрів системи користувач може самостійно вибрати або режим "Безпосереднє видалення" або режим "Позначка на видалення".

3. На етапі ведення бухгалтерського обліку при налаштуванні параметрів системи користувач може самостійно вибрати "Позначка на видалення", в тому випадку, якщо при конфігурації був встановлений режим "Безпосереднє видалення".

4. На етапі ведення бухгалтерського обліку при налаштуванні параметрів системи користувач може самостійно вибрати "Безпосереднє видалення", в тому випадку, якщо при конфігурації був встановлений режим "Позначка на видалення".

2.3 Який інтерфейс встановлений для користувача з ім'ям "Єрмаков"?

1. "Адміністратор".

2. "Торгівля".

3. "Адміністратор" і "Торгівля".

4. Зазначена форма не дає відповіді на поставлене запитання.

185 Тестові завдання для самостійної підготовки до сертифікації


1С: Професіонал. Сертифікація за програмою 1C: Бухгалтерія 7.7

2.4 Які наслідки включення режиму контролю посилальної цілісності?

1. Введені проводки перевіряються на повноту заповнення основних реквізитів: рахунків дебету і кредиту, субконто.

2. Перевіряється завершеність введення інформації та виконання регламентних процедур за звітний період.

3. Забороняється безпосереднє видалення даних без попереднього контролю їх необхідності для правильного функціонування системи.

4. Встановлюється режим контролю коректності нумерації документів і посилань на ці документи в операціях і проводках.

2.5за який період будуть переоцінюватися валютні залишки за допомогою документа "Переоцінка валюти"?

1. На результат переоцінки будуть впливати все проводки, введені за місяць, в якому проводиться документ.

2. На результат переоцінки будуть впливати все проводки за дати, що передують документу.

3. На результат переоцінки будуть впливати все проводки за дати, що передують документу, і проводки з датою, яка дорівнює датою документа, але мають менший час.

4. На результат переоцінки будуть впливати все проводки за дати, що передують документу і проводки з датою, яка дорівнює датою документа.

2.6 Для якої мети призначений режим "Введення документа на підставі"?

1. Для створення нових форм документів на підставі наявних у типовій конфігурації.

2. Для створення нових шаблонів введення типових операцій і документів на підставі наявних у типовій конфігурації.

3. Для автоматичного введення значень реквізитів документа шляхом їх копіювання з раніше введеного документа.

4. Зазначеного режиму в програмі немає.

2.7 Які документи будуть поміщені в список "Знайдені документи", якщо в показаної на малюнку ситуації послідовно натиснути екранні кнопки "Увімкнути. Все" і "Знайти"?

1. Всі документи, зареєстровані в журналі, які мають номер 3.

2. Всі документи, зареєстровані в журналі, які мають номер 3, дати яких входять в інтервал видимості, встановлений в журналі документів.

3. Всі документи, зареєстровані в журналі, які мають номери від 1 до 3.

4. 2. Всі документи, зареєстровані в журналі, які мають номери від 1 до 3, дати яких входять в інтервал видимості, встановлений в журналі документів.

5. Пошук документів не може бути здійснений, оскільки екранна кнопка "Знайти" не активна.

186 Тестові завдання для самостійної підготовки до сертифікації


1С: Професіонал. Сертифікація за програмою 1C: Бухгалтерія 7.7

2.8 Який з перерахованих режимів роботи найбільш ефективний при введенні операції, що складається з великої кількості однотипних проводок?

1. Режим контролю посилальної цілісності.

2. Режим конфігурації.

3. Режим копіювання проводок.

4. Режим автоматичного введення нової проводки.

5. Режим автоматичного введення нової проводки з копіюванням.

Кожен рахунок (субрахунок) у вікні плану рахунків має піктограму в

початку рядка. Якщо піктограма відзначена червоною "галочкою", то це означає, що:

1. Рахунок є позначеним для видалення.

2. Рахунок можна редагувати тільки в режимі конфігурування.

3. Рахунок заборонено редагувати.

4. "Крижа", яка вказує на те, що рахунок включений в робочий план рахунків.

5. Чи була виконана команда "Вимкнути проводки" по відношенню до операцій, що використовують даний рахунок.

2.10 У яких з перерахованих випадків при введенні в довідник нового елемента програма видасть повідомлення "Невірний код"?

1. Якщо тип коду - текстовий, а в якості коду введена порожній рядок.

2. Якщо тип коду - числовий, а в якості коду введено значення "О".

3. У двох перерахованих вище випадках

4. Ні в одному з перерахованих випадків.

2.11 Яке з наведених нижче тверджень щодо показаного на малюнку шаблону типової операції, є вірним?

1. Рахунок кредиту другий проводки копіюється з суми операції.

2. При вводі типової операції реквізит "Сума операції" буде пропускатися.

3. Передбачений розрахунок суми операції за формулою, яку можна побачити, звернувшись до полю "Формула".

4. Рахунок дебету першої проводки формується шляхом копіювання з суми операції.

5. Чи справедливі твердження, зазначені у відповідях 1 і 4.

187 Тестові завдання для самостійної підготовки до сертифікації


1С: Професіонал. Сертифікація за програмою 1C: Бухгалтерія 7.7

2.12 Які установки необхідно зробити в даній формі діалогу, щоб програма сформувала аркуш касової книги за один день 4 січня 2000 року?1. Ввести в поля "Період з" і "по" однакове значення 04.01.2000, а потім натиснути кнопку "ОК".

2. Ввести в поля "Період з" і "по" однакове значення 04.01.2000, а потім натиснути кнопку "Сформувати".

3. Виконати будь-яка з дій, зазначених у відповідях 1 і 2.

4. Даний режим роботи не призначений для формування звітів.2.13 Якщо виконати налаштування параметрів системи, як це показано на малюнку, і після цього звернутися до режиму формування "Оборотно-сальдової відомості", який період формування відомості буде встановлений за замовчуванням?
1. 1 квартал 2000 року.

2. Лютий 2000 року.

3. Один день - 16 квітня 1999 року.

4. Один день - 17 лютого 2000 року.

5. Дана форма не дає змоги відповісти на це питання.

2.14 У формулі типової операції використана функція Число ( "38 папуг"). Яким буде результат обчислення цієї функції?

1. Рядок: "38,0"

2. Число: 38

3. Рядок: "38 п."

4. Рядок: "38 руб."

5. Звернення до функції записано некоректно.

188 Тестові завдання для самостійної підготовки до сертифікації загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати