Головна

Індекс рентабельності інвестицій визначається діленням суми ___ на величину інвестицій.

  1.  A Brief History of Polypeptide Chemistry
  2.  A COMEBACK FOR WHOOPING COUGH
  3.  A Dictionary of Baby and Child Care
  4.  A HISTORY OF UPS AND DOWNS
  5.  A Little Bit About Memory Layout
  6.  A little girl eats a big apple
  7.  A TRIP TO CAMBRIDGE AND OTHER RECOLLECTIONS.

1) одноразових витрат;

2) величини річного доходу;

3) суми наведених ефектів;

4) вартості капіталу.

24. Абсолютна фінансова стійкість має місце тоді, коли:

1) запаси (рядок 210 балансу) менше власних оборотних коштів плюс кредити банку під товарно - матеріальні цінності;

2) запаси (рядок 210 балансу) більше власних оборотних коштів плюс кредити банку під товарно-матеріальних цінностей;

3) запаси (рядок 210 балансу) рівні власним оборотних коштів плюс кредити банку під товарно-матеріальні цінності.

25. Нормальна фінансова стійкість має місце тоді, коли:

1) запаси (рядок 210 балансу) менше власних оборотних коштів плюс кредити банку під товарно-матеріальні цінності;

2) запаси (рядок 210 балансу) більше власних оборотних коштів плюс кредити банку під товарно-матеріальні цінності;

3) запаси (рядок 210 балансу) рівні власним оборотних коштів плюс кредити банку під товарно-матеріальні цінності;

4) жоден з наведених відповідей не є вірним.

26. Кризовий фінансовий стан підприємства має місце тоді, коли:

1) запаси (рядок 210 балансу) менше власних оборотних коштів плюс кредити банку під товарно-матеріальні цінності;

2) запаси (рядок 210 балансу) більше власних оборотних коштів плюс кредити банку під товарно-матеріальні цінності;

3) запаси (рядок 210 балансу) рівні власним оборотних коштів плюс кредити банку під товарно-матеріальні цінності.

27. На основі фундаментального аналізу ринку цінних паперів:

1) проводиться оцінка внутрішньої вартості акцій;

2) проводиться оцінка поточної вартості акцій;

3) кількісно визначається вартість майбутніх грошових надходжень по даній цінним папером;

4) кількісно визначається вартість поточних грошових надходжень по даній цінним папером.

28. Надходження грошових коштів від покупця в рахунок майбутньої відвантаження продукції відображається у звіті про рух грошових коштів як:

1) позитивний грошовий потік по фінансовій діяльності;

2) позитивний грошовий потік по поточної діяльності;

3) негативний грошовий потік по поточної діяльності.

29. Коефіцієнт абсолютної ліквідності (абсолютного покриття) показує:

1) частину всіх зобов'язань, яку організація може погасити найближчим часом за рахунок активів;

2) частину всіх зобов'язань, яку організація може погасити найближчим часом за рахунок найбільш ліквідних активів;

3) частину довгострокових зобов'язань, яку організація може погасити найближчим часом за рахунок найбільш ліквідних активів;

4) частину короткострокових зобов'язань, яку організація може погасити найближчим часом за рахунок найбільш ліквідних активів.

30. Баланс організації вважається абсолютно ліквідним при дотриманні співвідношень:

1) А1 ? П1; А2 ? П2; А3 ? П3; А4 ? П4;

2) А1 ? П1; А2 ? П2; А3 ? П3; А4 ? П4;

3) А1 ? П1; А2 ? П2; А3 ? П3; А4 ? П4.

31. Структура балансу організації вважається задовільною, а підприємство - платоспроможним в тому випадку, якщо:

1) коефіцієнт поточної ліквідності ? 2,0, а коефіцієнт забезпеченості власними коштами <0,1;

2) коефіцієнт поточної ліквідності <2,0, а коефіцієнт забезпеченості власними коштами ? 0,1;

3) коефіцієнт поточної ліквідності <2,0, а коефіцієнт забезпеченості власними коштами <0,1;

4) коефіцієнт поточної ліквідності ? 2,0, а коефіцієнт забезпеченості власними коштами ? 0,1.

 
 Кафедра оподаткування та бухгалтерського обліку |  Загальні відомості про КУРСІ |  Тема 2.1. Організація обліку основних засобів та нематеріальних активів |  Тема 2.3. Облік витрат на виробництво продукції. Облік готової продукції, і її продажу |  Тема 2.6. Облік фінансових результатів і використання прибутку. Облік капіталу і резервів |  Тема 4.5. Маржинальний аналіз в системі фінансового та операційного менеджменту. |  Тема 4.6. Аналіз фінансової звітності підприємства. Аналіз платоспроможності та ліквідності підприємства Діагностика ймовірності банкрутства суб'єкта господарювання. |  Семінар 4. Організація обліку основних засобів та нематеріальних активів. |  Семінар 5. Облік матеріально-виробничих запасів. Облік витрат на виробництво продукції. |  Семінар 6. Облік витрат на виробництво продукції. Облік готової продукції (робіт, послуг) та її продажу. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати