Головна

Тема 1. Соціальна характеристика суспільства

  1.  B. Характеристика наявності основних фондів на дату і в середньорічному обчисленні. Баланси основних фондів по повній і залишкової вартості
  2.  I. Загальна характеристика психолого-медико-педагогічної консультації
  3.  I. Територіальна і соціальна диференціація мови. Поняття загальнонародного і національної мови. Літературна мова.
  4.  II. Політична сфера життєдіяльності суспільства.
  5.  III. Соціальна захищеність і соціальні гарантії
  6.  IV розділ Соціальна філософія та антропологія
  7.  IV. КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСАДИ

Мета заняття:

-Розглянути суспільство як цілісну динамічну систему;

-Вивчити основні елементи суспільства;

-визначити ступені формування і розвитку суспільства;

-Виявити особливості різних типів суспільства.

Питання заняття:

1. Визначення і будова суспільства.

2. Історичні щаблі суспільства.

3. Особистість в різних типах суспільства.

Рекомендована література

1. Волков Ю. Г., Мостова І. В. Соціологія. М., 1998, гл.3

2. Казарінова Н. В., Філатова О. Г., Хренов А. Е. Соціологія, гл.8,12

3. Кравченко А. І. Соціологія, розділ 2, гл.6,8,9,10

4. Соціологія / за ред. Е. В. Тадевосяна. М., 1995, гл.1,4

5. Алстед Я. Психологія, соціологія, суспільство: моделі мотивації // Соц Іс, 2002 №9

6. Хевеши М. А. Масове суспільство в XX столітті // Соц Іс, 2001 №7

7. Саєнко Ю. І. Стан суспільства. До питання про його вимірі // Соц Іс, 1999. №10

8. Хіршман А. Ринкове суспільство .// Соц Іс, 2001. №3

Матеріали до семінарського заняття

З першого питання порівняти різні визначення суспільства, розглянути основні підсистеми суспільства, їх роль і значення, як вони взаємодіють один з одним.

По другому питанню проаналізувати, які етапи проходить суспільство в своєму історичному розвитку, і які типи суспільного устрою їм відповідають; чи відповідає це розвиток поняття соціального прогресу.

По третьому питанню розглянути, як різні типи суспільства формують різний тип особистості, ніж ці типи відрізняються за своїми соціальними характеристиками і соціальної поведінки.

 
 Вступ |  Матеріали до лекції |  Матеріали до лекції |  Матеріали до семінарського заняття |  Проведення соціологічного вивчення студентської групи |  Опис вибірки респондентів |  соціальні групи |  Тестові завдання для самоконтролю. |  Соціальний контроль-це механізм саморегуляції в соціальних системах, який наразі триває за допомогою нормативного регулювання ... |  Назвіть три ознаки соціальної групи. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати