На головну

Тема 2. Географія природних ресурсів (ПР) світу

  1.  Hарушеніе умови очікування додаткових ресурсів
  2.  III.2. Географія населення
  3.  III.2.1. Географія населення і її основні напрямки
  4.  V. Аналіз використання трудових ресурсів
  5.  Аналіз впливу наявності та ефективності використання матеріальних ресурсів на обсяг випущеної продукції.
  6.  Аналіз руху і використання трудових ресурсів.
  7.  Аналіз використання основних фондів, матеріальних і трудових ресурсів в будівництві

студент повинен знати:

O основні види природних ресурсів і їх розміщення по країнах та регіонах світу;

O особливості всіх основних видів природних ресурсів;

O поняття ресурсообеспеченности і методи її розрахунку;

вміти:

O читати і аналізувати карти мінеральних, водних, земельних, лісових, агрокліматичних та інших ресурсів світу;

O пояснювати відмінності в географії природних ресурсів окремих регіонів і країн, використовуючи порівняльний і системний підходи;

мати уявлення:

O про географічному середовищі;

O про раціональному природокористуванні;

O про особливості взаємодії суспільства і природи на сучасному етапі розвитку;

O про антропогенних ландшафтах.

Взаємодія суспільства і природи. Антропогенні ландшафти. Методи типології ПР. Ресурсообеспеченность і методи її розрахунку. Мінеральні ресурси світу: зв'язок їх розміщення з тектонічним будовою території.

Мінеральні ресурси: масштаби їх використання, географія паливних (а також рудних і нерудних) корисних копалин, проблема виснаження земних надр. Земельні ресурси: структура земельного фонду світу, проблеми земельного фонду (опустелювання, ерозія та ін.), Відновлення земель.

Водні ресурси: географія запасів прісної води на Землі, структура водоспоживання, шляхи оптимізації водокористування. Ресурси Світового океану: мінеральні, біологічні, енергетичні.

Лісові ресурси: характеристика двох лісових поясів планети, проблема зведення лісів. Біологічні ресурси: географія корисних дикорослих рослин, ресурси тваринного світу. Географія рекреаційних ресурсів.

Інші види ресурсів (агрокліматичні, космічні, геотермальні і ін.).

 
 РОСІЙСЬКА АКАДЕМІЯ ПРАВОСУДДЯ |  Кафедра загальноосвітніх дисциплін |  Пояснювальна записка |  Мати уявлення |  Тема 5. Географія галузей світового господарства |  Тема 6. Регіони і країни світу |  Тема 7. Росія в сучасному світі |  Вступ. Джерела географічної інформації |  Тема 1. Політична карта світу |  Тема 2. Природні ресурси світу |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати