Головна

Державне прогнозування.

  1.  Акредитованого Недержавні
  2.  Акредитованого Недержавні
  3.  Питання 8. Державне регулювання оплати праці
  4.  ДЕРЖАВНЕ БЮДЖЕТНА освітні установи міста МОСКВИ
  5.  ДЕРЖАВНЕ БЮДЖЕТНА освітні установи
  6.  Державна бюджетна освітня установа
  7.  Державна бюджетна освітня установа

Державне прогнозування являє собою систему науково обгрунтованих уявлень про ті чи інші напрямки соціально-економічного розвитку країни. В умовах переходу до ринкових відносин прогнозування набуває вельми велике значення і стає початковою стадією, основою всієї системи управління. Це пов'язано з тим, що в умовах ринку змінюються траєкторії розвитку, збільшується вибір його варіантів, посилюється інтенсивність пошуку виходів з небажаних, негативних ситуацій. Досягається це за допомогою розвиненої системи альтернативних прогнозів.

Індикативне планування.

Індикативне планування не має директивного початку і може охоплювати як державний, так і приватний сектор економіки.

Найважливішими цілями індикативного планування є систематизація та поліпшення інформації про ділову кон'юнктуру, передбачуваних інвестицій держави і витрати держбюджету з тим, щоб сприяти прийняттю найбільш ефективних рішень. Іншою метою є пропозиція системи показників (індикаторів) економічної діяльності, яка може зацікавити приватний вектор. У індикативний план спостерігається мала ступінь деталізації показників.

Для залучення уваги підприємців до участі в реалізації індикативного плану держава використовує різні економічні стимули: прямі і непрямі субсидії, пільгові амортизаційні списання, що скорочують податкові виплати до бюджету, різні форми цільового кредиту і т.п.
 НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ - SYLLABUS |  Мета і завдання вивчення курсу. |  Вимоги, що пред'являються до студентів в процесі вивчення курсу. |  Графік виконання та здачі завдань з дисципліни ДРЕ |  Інформація по оцінці |  ГЛОСАРІЙ |  НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ |  Поняття і сутність ДРЕ |  необхідність ДРЕ |  Тема 2. Становлення і розвиток теоретичних поглядів на ДРЕ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати