На головну

Самостійна робота студента на лекціях

  1.  I. Робота з джерелом
  2.  II. Робота з джерелом: ГРАМОТА НА ПРАВА І ВИГОДИ МІСТАХ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ. 21 квітня 1785 р
  3.  III. Робота з пам'яттю.
  4.  IV. Робота з вироблення практичних умінь і навичок
  5.  VI. ЧИ революціонерів ПРАЦЮВАТИ В реакційну ПРОФСПІЛКИ?
  6.  А В МІРУ НЕРОЗУМІННЯ, ПРАЦЮЄ НА ТОГО, ХТО РОЗУМІЄ БІЛЬШЕ!
  7.  Алгоритм аудиторної роботи студента

Студенту необхідно бути готовим до лекції для її запису до приходу лектора в аудиторію, так як саме в першу хвилину оголошується тема, формулюється основна мета, дається перелік найважливіших питань. Без цього подальше розуміння лекції важко.

Ефективність пізнавальної діяльності студента при слуханні цілком залежить від спрямованості його уваги. При слуханні лекції виявляються різні властивості уваги: ??стійкість, концентрація, обсяг, розподіл, переключення. Кожне з них має велике значення. Наприклад, стійкість і концентрація дозволяють студенту тривалий час зосереджуватися на своїй роботі навіть в умовах зовнішніх перешкод.

Уміння слухати, творчо сприймати матеріал, що викладається - це необхідна умова для його розуміння. Уважне слухання вимагає розумової напруги, вольових зусиль. Необхідно виключити причини, які заважали б встановленню контакту з лектором.

В процесі лекційного заняття студент повинен виділяти важливі моменти, висновки, аналізувати основні положення. Якщо при викладі матеріалу викладачем створена проблемна ситуація, то намагатися вгадати подальший хід міркувань.

Це сприяє кращому засвоєнню матеріалу лекції і полегшує запам'ятовування окремих висновків.

Ефективне слухання - найважливіша умова правильного складання конспекту. Правильно організоване конспектування сприяє подальшої підготовки до заліку або іспиту.

Самостійна робота студента на лекції полягає у виділенні головного матеріалу, уникаючи механічного записування. Подається матеріал необхідно фільтрувати і стискати. Більш детально слід записувати основну інформацію і коротко - додаткову. У процесі лекції розбивати текст на смислові частини і замінювати їх зміст короткими фразами і формулюваннями. При цьому лектору не слід кілька разів повторювати одну і ту ж фразу для того лекція не перетворилася на своєрідний урок-диктант, так як студент в цьому випадку не вчиться мислити і аналізувати почуте.

При оформленні конспекту лекції студентам рекомендується залишати поля, де їм слід записувати свої власні думки, що виникають паралельно з думками, висловленими лектором, а також питання, які можуть виникнути в процесі слухання, щоб отримати на них відповіді при самостійному опрацюванні матеріалу лекції, при вивченні рекомендованої літератури або безпосередньо у викладача в кінці лекції. Завданням лектора в даному випадку є напрямок і спонукання студентів до появи таких питань, думок і іншого.

Таким чином, на лекції студент повинен поєднати два моменти: уважно слухати лектора, прикладаючи максимум зусиль для розуміння викладеного матеріалу і одночасно вести його осмислену запис.
 Робоча програма схвалена методичною комісії факультету |  Місце дисципліни в структурі ООП бакалаврату |  Для очної форми навчання |  освітні технології |  Види СРС і вказівки щодо її виконання |  Види і форми контролю знань і умінь студентів |  Заняття 9. Контрольна робота (2 години). |  Заняття 16. Контрольна робота (2 години). |  ЄВРАЗІЯ |  ПІВНІЧНА АМЕРИКА |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати