На головну

До числа правоохоронних органів як суб'єктів попередження злочинів відносяться

  1.  B. відношення кількості дослідів, що сприяють випробуванню, до загальної кількості випробувань;
  2.  I. Підготовка нормативних правових актів федеральних органів виконавчої влади
  3.  II. Державна реєстрація нормативно-правових актів федеральних органів виконавчої влади
  4.  V. Управління ресурсами суб'єктів підприємницької діяльності.
  5.  А як в церковному світі ставляться до цієї вашої акції?
  6.  Адміністративна діяльність правоохоронних органів Республіки Казахстан.
  7.  Акредитація органів з сертифікації

1. Арбітраж, суди, прокуратура

2. Федеральна служба з контролю за обігом наркотиків, Федеральна служба судових приставів

3. Органи внутрішніх справ, військові комісаріати

91. Сукупність соціально-психологічних, антисоціальних, поведінкових рис індивіда, про який відомо його оточення або іншим особам, але невідомо державним органам - це:

1. Особистість злочинця

2. Злочинна особистість

3. Криміногенна особистість

92. Метод випробування, за допомогою завдань, виконанням яких робляться висновки про який спостерігається в науці об'єкті - це:

1. Статистичний метод

2. Інтерв'ювання

3. Тестування

93. Експертна оцінка - це:

1. Метод випробування, за допомогою завдань, виконанням яких робляться висновки про який спостерігається в науці об'єкті

2. Спосіб проведення соціологічних опитувань у вигляді цілеспрямованої бесіди і отримання необхідної інформації

3. Методика індивідуального дослідження об'єктивної реальності дослідників і групова оцінка отриманих результатів з остаточними висновками

94. Які злочини найбільш поширені в структурі світової злочинності?

1. Насильницькі

2. Корисливі

3. Необережні

4. Корупційні

95. Географія злочинності це:

1. Найбільш поширені канали міграції злочинців

2. Інформація про вплив економічних умов життя в різних регіонах на стан злочинності в країні

3. Дані про розподіл злочинності по різних регіонах країни

96. У чому полягає сутність соціологічного підходу до вивчення злочинності?

1. Злочинність розглядається як статистична сукупність

2. Соціологи головну увагу приділяють особистості злочинця

3. Злочинність розглядається як хвороба суспільства. А злочини - як симптоми цієї хвороби

4. Злочинність розглядається як функція антропології

97. До складу загальнонаукових методів кримінології включені:

1. Статистичні, формально-логічні, правові

2. Історичні, логічні, статистичні

3. Формально-логічні, історичні, статистичні

4. Історичні, формально-логічні, систематичні

98. У чому сутність правового підходу до аналізу злочинності?

1. Вивчення злочинності обмежується аналізом проблем кваліфікації злочинів

2. Злочинність розглядається як соціальне явище, що складається із сукупності злочинів, що здійснюються в суспільстві

3. В основу поняття злочинності покладені визначення, дані в правових актах

4. Сутність правового підходу полягає у вивченні права під кутом зору кримінології

99. Що таке коефіцієнт злочинності?

1. Число злочинців серед 100 тисяч населення

2. Цифра, на яку збільшилася чи зменшилася кількість злочинів за рік

3. Загальна кількість осіб, які вчинили злочини

4. Загальна кількість злочинів, скоєних у суспільстві

 
 Напрям підготовки - 030900 Юриспруденція |  МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ |  ФОРМИ ПРОМІЖНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ |  Р. Гарофало |  своєю сутністю |  Характер скоєних злочинів |  Особистість злочинця і особистість жертви |  Початкова, найбільш проста, первинна форма організованої злочинності |  Причини жіночої злочинності |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати