На головну

Біоіндикаторів - це

  1.  ссавці біоіндикаторів
  2.  рослинні біоіндикаторів

Організми, чутливі до забруднень

Озоновий шар - необхідна умова існування біосфери, тому що шар озону

Перешкоджає проникненню ультрафіолетових променів

Які наслідки застосування фреонів

Призводять до утворення озонових дір

Які наслідки накопичення в атмосфері окислів азоту

Кислотні дощі

18. Над яким континентом вперше балу виявлена ??«озонова діра»

Антарктида

Найбільш активним руйнівником озонового щита Землі є

хлор

Теорію про зростання населення в геометричній прогресії запропонував

Т. Мальтус

21. Екологію, що вивчає взаємини в системі "людське суспільство - природа", називають по Н. Ф. Реймерс

соціальної

Пристосувальні реакції організму називаються

адаптація

Які фактори обмежують протягом якого - то процесу, явища або існування організму

лімітуючі

Аутекологія вивчає

Закономірності взаємовідносин організмів із середовищем проживання

світлолюбні рослини

геліофітів

Організми здатні виносити значні коливання температури

Еврітермние

абиотический фактор

температура

27. Хто автор закону толерантності?

В. Шелфорд

Прикладом біотичних відносин двох видів за типом паразитизму є спільне існування

Людини і аскариди
 Підвищення температури атмосфери через збільшення в ній вмісту вуглекислого газу називається |  Едафіческіе фактори відносяться до групи |  За правилом Аллена |  Прикладом міжвидовий конкуренції є взаємини між |  Вилучення травоїдних тварин з екосистеми природного пасовища викличе |  приклад мутуалізму |  Відзначте, яке з даних суджень є неправильним |  Який тип міжвидових відносин можна виразити у вигляді комбінації символів |  Наземно-повітряне середовище характеризується |  Певні умови і елементи середовища, які впливають на організм |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати