Головна

Методи контролю і самоконтролю.

  1.  Event-менеджмент - поняття, основні методи.
  2.  I група Організаційно-стимулюючі методи
  3.  I. Об'єкти, методи і завдання інженерної геології
  4.  I. ПРЕДМЕТ, МЕТОДИ І СТРУКТУРА ЮРИДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
  5.  II. МЕТОДИ (МЕТОДИКИ) Патопсихологическое дослідження МЕТОДИКИ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ УВАГИ І сенсомоторної реакції
  6.  II. Методи аналізу травматизму
  7.  II. Структурні і персональні методи управління організаційними конфліктами.

методи контролю - Це способи, за допомогою яких визначається результативність навчально-пізнавальної діяльності учнів і педагогічної роботи вчителя. У зв'язку з цим виділяють: метод усного контролю(Індивідуальне опитування, фронтальне опитування); метод письмового контролю(Контрольні роботи, твори, викладу, диктанти, письмові заліки, тести); метод лабораторного контролю; метод машинного контролю.

Метод самоконтролю - самостійне спостереження за результатами навчальної діяльності, самостійне вивчення помилок, неточностей і їх виправлення. Здійснюється на основі самоперевірки навчальних досягнень з урахуванням рівня підготовленості учня і заходами його відповідальності.

Методи контролю і самоконтролю дозволяють встановити відповідність між результатами навчального пізнання і наміченими цілями, а також протіканням даного процесу.

Вимоги: індивідуальний характер контролю в поєднанні з груповим; систематичність, регулярність проведення контролю на всіх етапах процесу навчання, поєднання його з іншими сторонами навчальної діяльності учнів; різноманітність форм і методів контролю, що забезпечують реалізацію всіх його функцій; всебічність контролю, що припускає перевірку і оцінку досягнень учнів на уроках (предметів) у відповідність державному освітньому стандарту; об'єктивність контролю, що виключає навмисні суб'єктивні і помилкові оціночні судження і висновки; диференційований підхід, що враховує специфічні особливості навчального предмета, його розділів, а також індивідуальні якості учнів (важливі методика здійснення контролю, педагогічний такт); єдність вимог вчителів, які здійснюють контроль за навчальною роботою учнів в рамках класу.

Засоби навчання -це матеріальні та ідеальні об'єкти, які є предметною підтримкою дидактичного процесу, джерелом інформації та інструментом освоєння навчального матеріалу.

Пізнавальна навантаження і функції наочних засобів навчання:

1. відображають різноманіття конкретних явищ, предметів навколишнього світу;

2. організують сприйняття і спостереження учнем реальної дійсності;

3. впливають на розвиток сенсорної сфери мислення, уяви;

4. стимулюють пізнавальну і творчу активність;

5. допомагають конкретизувати абстрактні поняття або, навпаки, їх узагальнене сприйняття;

6. підвищують ефективність дидактичного процесу.
 Сучасна концепція змісту освіти В. В. Краєвського, І. Я. Лернера, М. Н. Скаткина. |  Методи, прийоми і засоби навчання. Різні підходи до класифікації методів і засобів навчання. Умови вибору методів і засобів навчання. |  Форми організації навчання, їх різноманіття і динаміка. |  Загальні і конкретні форми навчання. |  Конкретні форми організації навчального процесу. |  Класно-урочна система навчання. |  Структура уроку. |  Нестандартні уроки. |  Сутність виховання як соціокультурного та педагогічного процесу. |  СИТУАЦІЙ МЕТОД приклад Заохочення ПОКАРАННЯ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати