На головну

Тема 5. Система податків і зборів в РФ

 1.  Аналогового / цифровий: комп'ютерна метафора
 2.  III. Система МВС Росії
 3.  IV. МОВА ЯК СИСТЕМА І СТРУКТУРА
 4.  UltraPulse Encore - компактна СО2-лазерна система для прецизійної абляції, вапоризації, різання і коагуляції м'яких тканин.
 5.  V. осмислення, узагальнення и сістематізація Нових знань
 6.  V. ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА.
 7.  V. Сістематізація и узагальнення Нових знань, умінь и навічок

Питання для обговорення

 1. Дайте визначення податкової системи.
 2. Які основні правила оподаткування, сформовані А. Смітом?
 3. Які принципи оподаткування були запропоновані А. Вагнером?
 4. Які основні напрямки принципів побудови сучасних податкових систем?
 5. Якими властивостями повинна володіти податкова система?
 6. Які критерії ефективності податкової системи?
 7. Назвіть основні економічні характеристики податкових систем.

8. Перерахуйте діючі федеральні, регіональні і місцеві податки в РФ.

.

Завдання для самостійної роботи

1. Проаналізуйте, як виконується фіскальна функція податків при формуванні федерального і республіканського бюджетів (таблиця 1).

Таблиця 1 Динаміка податкових надходжень

 показники  2008 р  2009 р  2010 р  2011 р  2012 р
 Федеральний бюджет
 Доходи - всього, млрд. Руб.          
 з них податкові доходи          
 Частка податкових надходжень,%          
 Бюджет Республіки Башкортостан
 Доходи - всього, млн. Руб.          
 з них податкові доходи          
 Частка податкових надходжень,%          

2. Розрахуйте співвідношення прямих і непрямих податків у дохідній частині федерального і республіканського бюджетів (таблиця 2).

Таблиця 2 Динаміка непрямих податків

 показники  2008 р  2009 р  2010 р  2011 р  2012 р
 Федеральний бюджет
 Податкові доходи - всього, млрд. Руб.          
 з них податки на товари, роботи, послуги          
 Частка непрямих податків,%          
 Бюджет Республіки Башкортостан
 Податкові доходи - всього, млн. Руб.          
 з них податки на товари, роботи, послуги          
 Частка непрямих податків,%          

3. У зв'язку з різним рівнем економічного розвитку і надходженням податкових платежів російські регіони діляться на регіони-донори, які мають надлишок коштів, що надходять до їх бюджетів, і дотаційні території, які не забезпечують себе за рахунок податкових надходжень і потребують додаткових дотаціях федерального бюджету (таблиці 3 і 4). Визначте, до якої категорії відноситься Республіка Башкортостан і інші регіони Приволзького федерального округу.

Таблиця 3 Рівень самозабезпеченості консолідованого бюджету,%

 суб'єкти  2007 р  2008 р  2009 р  2010 р  2011 р
 Приволзький федеральний округ  78,46  77,75  63,82  66,39  69,95
 Республіка Башкортостан  84,38  91,05  75,41  77,71  76,21
 Республіка Марій Ел  56,10  56,02  49,67  50,21  51,05
 Республіка Мордовія  58,75  52,72  42,94  35,65  37,73
 республіка Татарстан  85,18  78,58  59,90  57,43  63,75
 удмуртская Республіка  78,85  77,35  64,10  63,63  68,82
 Чуваська республіка  54,95  54,84  48,11  57,65  61,19
 Нижегородська область  85,57  81,37  66,99  73,59  76,04
 Кіровська область  61,00  61,56  51,50  55,57  60,00
 Самарська область  87,03  86,33  73,63  78,25  79,40
 Оренбурзька область  87,39  77,85  71,05  67,93  74,59
 Пензенська область  52,20  54,35  50,46  56,71  55,28
 Пермский край  80,81  96,75  69,87  77,14  87,40
 Саратовська область  76,32  68,27  57,14  63,50  65,39
 Ульяновська область  60,98  54,84  53,57  64,18  65,14

Таблиця 4 Частка федеральної допомоги у витратах консолідованого бюджету,%

 суб'єкти  2007 р  2008 р  2009 р  2010 р  2011 р
 Приволзький федеральний округ  18,67  19,11  25,47  24,34  23,86
 Республіка Башкортостан  14,16  14,53  16,75  18,19  19,44
 Республіка Марій Ел  39,58  37,61  42,14  41,28  42,22
 Республіка Мордовія  45,18  39,02  53,78  43,95  43,25
 республіка Татарстан  12,61  15,30  29,09  32,18  28,42
 удмуртская Республіка  18,50  20,15  26,33  19,99  28,73
 Чуваська республіка  35,54  31,68  39,99  34,89  39,14
 Нижегородська область  13,49  15,00  17,77  16,17  18,23
 Кіровська область  34,03  32,26  37,54  38,77  35,17
 Самарська область  7,43  10,35  15,56  17,09  13,43
 Оренбурзька область  13,91  15,77  22,42  18,38  19,15
 Пензенська область  39,13  36,06  38,26  38,62  35,61
 Пермский край  13,55  12,79  16,50  13,67  12,55
 Саратовська область  23,31  22,97  28,35  23,40  23,95
 Ульяновська область  39,44  37,06  43,94  28,49  30,38

4. Проаналізуйте за даними органів статистики Республіки Башкортостан податкове навантаження регіону (таблиця 5). Зробіть відповідні висновки.

Таблиця 5 Оцінка регіональної податкової політики

 показники  розрахунок показника  2010 р  2011 р  2012 р
 1. Сума надходжень податків і зборів до консолідованого бюджету РБ, млрд. Руб. -      
 2. Сума заборгованості з податків і зборів, пені, податковим санкціям, млрд. Руб. -      
 3. Разом сукупний податковий ресурс регіону, млрд. Руб.  стр.1 + стор.3      
 4. Валовий регіональний продукт, млрд. Руб. -      
 5. Податкове навантаження регіону,%  стор.4 / стор.5 ? 100      

 

рекомендована література

 1. Податковий кодекс Російської Федерації (частина перша) від 31.07.1998 р № 146-ФЗ
 2. Майбуров, І. А. Теорія та історія оподаткування [Електронний ресурс]: навч. посібник / І. А. Майбуров, Н. В. Ушак, М. Е. Косів. - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 423 с. - Режим доступу: http://www.znanium.com/
 3. http://www.pfo.ru/ - сайт Приволзького федерального округу
 4. http://www.nalog.ru/ - сайт Федеральної податкової служби Росії
 5. http://www.r02.nalog.ru/ - сайт Управління ФНС Росії по Республіці Башкортостан

 
 Методичні вказівки |  За виконання практичних занять |  Тема 1. Виникнення і розвиток оподаткування в зарубіжних країнах |  Тема 2. Виникнення і розвиток оподаткування в Росії |  Тема 3. Еволюція економічної ролі держави і основні податкові теорії |  Тестові завдання до першого розділу |  Тема 9. Контроль виконання податкових приписів |  Тема 11. Використання міжнародних податкових угод |  Тема 13. Розподіл податкового навантаження |  Тестові завдання до другого розділу |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати