Головна

Абсолютні Показники, ОДИНИЦІ ВИМІРУ

  1.  III. Основні одиниці фонетики.
  2.  Абсолютна, відносна похибка і точність вимірювання
  3.  Абсолютні величини, їх види, одиниці виміру
  4.  Абсолютні величини.
  5.  Абсолютні і відносні адреси осередків
  6.  Абсолютні і відносні величини
  7.  Абсолютні І Відносні Показники ВАРІАЦІЇ

абсолютний показникє кількісним виразом ознак статистичних явищ і може характеризувати або окрему одиницю сукупності (окремий об'єкт - підприємство, робочого), або групу одиниць, що представляє частину статистичної сукупності, або статистичну сукупність в цілому.

Індивідуальними називають абсолютні величини, що характеризують розміри окремих одиниць сукупності (наприклад, кількість деталей, виготовлених одним робочим за зміну) Індивідуальні показники отримують в процесі статистичного спостереження як результат оцінки, підрахунку, виміру фіксованого цікавить кількісної ознаки.

Зведені абсолютні величини виходять, як правило, шляхом підсумовування окремих індивідуальних величин в результаті зведення й угруповання значень індивідуальних абсолютних показників.

Абсолютні величини виражають або чисельність одиниць досліджуваної сукупності, її окремих складових частин, або їх абсолютні розміри в натуральних одиницях, що випливають з їх фізичних властивостей (ваги, довжини і т. П.), Або в одиницях виміру, що випливають з їх економічних властивостей (вартості , витрат праці). Отже, абсолютні статистичні показники завжди є іменованими числами, тобто в залежності від сутності описуваних ними процесів і явищ вони виражаються в натуральних, вартісних і трудових одиницях виміру.

Натуральні вимірники характеризують явища у властивій їм натуральній формі і виражаються в заходи довжини, ваги, обсягу і іншого або кількістю одиниць, числом подій.

У ряді випадків використовуються комбіновані одиниці вимірюванні, що представляють собою добуток двох величин, виражених в різних размерностях.

До групи натуральних одиниць вимірювання входять і так звані умовно-натуральні одиниці виміру. Їх застосовують для отримання сумарних абсолютних величин в разі, коли індивідуальні величини характеризують окремі різновиди продукції, близькі за своїми споживчими властивостями, але відрізняються, наприклад, вмістом жиру, спирту, калорійністю і т.п.

Трудові одиниці виміру використовують для характеристики показників, які дозволяють оцінити витрати праці, відображають наявність, розподіл і використання трудових ресурсів, наприклад трудомісткість виконаних робіт, людино-днях.

Натуральні, а іноді і трудові вимірники не дозволяють отримати зведені абсолютні показники в умовах різнорідної продукції.

Абсолютні показники можуть бути розраховані в часі і просторі.

З точки зору просторової визначеності абсолютні показники ділять таким чином: загальні територіальні, регіональні і локальні.

 
 Питання 1. |  Об'єкт І ПРЕДМЕТ СТАТИСТИКИ. ЗАВДАННЯ СТАТИСТИКИ |  ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ СТАТИСТИКИ |  СОЦІАЛЬНА СТАТИСТИКА |  СТАТИСТИЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ, ЙОГО ЗАВДАННЯ І ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ |  ВИДИ І СПОСОБИ статистичного СПОСТЕРЕЖЕННЯ |  МЕТОД УГРУПОВАННЯ І ЙОГО МІСЦЕ В СИСТЕМІ СТАТИСТИЧНИХ МЕТОДІВ |  ВИДИ СТАТИСТИЧНИХ УГРУПОВАНЬ |  ЛАВИ РОЗПОДІЛУ І УГРУПОВАННЯ |  ВИДИ ВІДНОСНИХ ВЕЛИЧИН |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати